Kongre arama servisi

Kongre adıTarihŞehirYerWEB adresiDavet Mektubu
2. Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi26 Aralık - 27 Aralık 2019Zeytinburnu, İstanbul, TürkiyeHilton Otelhttp://beslenmeobezitevetoplumsagligikongresi.orgSayın Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi katılımcıları, İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneğinin organize edip düzenlediği 26/27 Aralık 2019 tarihinde İstanbul-Zeytinburnu Hilton Otel’de yapılacak olan kongremizin ikinci buluşmasında beslenme, obezite ve toplum sağlığı ile ilgili çalışmalara yer verilecektir. Yirmibirinci yüzyılın en önemli epidemik hastalıklarından olan obezite ile mücadele büyük önem taşımaktadır. Halen küresel obezite salgını ile baş edilememektedir. Beslenme alışkanlığının giderek bozulması, aktif yaşamın televizyon ve bilgisayar karşısında hareketsiz bir yaşama dönüşmesi ve obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar bu yüzyıla daha fazla damgasını vuracak gibi gözükmektedir. Kongremiz farklı disiplinlerde çalışan katılımcılara bilgi paylaşma olanağı sunmanın yanı sıra katılımcıların birbirlerini tanıma ve ortak eserler üretme olanağı da verecektir. Bilimsel tartışma ve yapıcı etkileşim için uluslararası bir forum oluşacaktır. Kongre ana teması doğrultusunda belirlenecek olan alt başlıklar sınırlayıcı olmayacağı gibi beslenme, obezite ve toplum sağlığı temaları altında aşağıda ana başlıkları verilen her türlü konuyu içerebilecektir: Beslenme Obezite Sağlık ve Spor Diyabet Gıda Güvenliği Anne ve Çocuk Sağlığı Hamilelik ve Beslenme Obezite ve Hastalıklar Kadın ve Obozite Katılımcılar, belirledikleri bir konuda özel oturum oluşturabilirler. Kongre dilleri, Türkçe ve İngilizce’dir. Kongremizin ülkemiz ve tüm dünya bilim insanları için faydalı ve verimli geçmesini temenni eder, organizasyon komitemiz adına sizleri, İstanbul’da gerçekleşecek olan kongremize davet etmekten onur duyarız. İstanbul- Zeytinburnu Hilton Otel’de görüşmek dileğiyle… Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN Kongre Başkanı (Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)
6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi19 Aralık - 21 Aralık 2019Ankara, TürkiyeThe Ankara Otelhttp://www.ulusalhemsirelikkongresi2019.orgDeğerli meslektaşlarım, Adını büyük önder Atatürk’ten alan ve Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden birisi olan Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölümü olarak, 6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresini 19-21 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirecek olmanın onurunu yaşamaktayız. Ana teması “Hemşirelik Bakımında Fark Yaratmak” olan kongremizde; Güvenli ve Kaliteli Bakım, Hemşirelik Eğitiminin Bugünü ve Geleceği, Kanıt Temelli Uygulamalar ve Araştırmalar, Profesyonellik ve Multidisipliner Bakım, İnovasyon ve Hemşirelik Bakımı, Politika ve Stratejiler, Hemşirelikte Uzmanlaşma konularına yer verilecektir. Ayrıca kongremiz kapsamında klinisyen ve akademisyen meslektaşlarımızın ilgi duyabilecekleri bazı özel konularda kurslar da yapılacaktır. Konuşmacı olarak hemşirelik konusunda uzman ulusal ve uluslararası meslektaşlarımızla buluşturmayı hedeflediğimiz kongremize hemşireliğin tüm alanlarıyla ilgili konularda bildirilere yer verilecektir. Kongremizin siz meslektaşlarımızın katkı ve katılımı ile başarılı olacağını düşünüyor, bütün düzenleme kurulu adına sevgi ve saygılar sunuyorum. Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel Kongre Başkanı
11. Ege Pediatri ve 7. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi18 Aralık - 20 Aralık 2019İzmir, TürkiyeEge Üniversitesi Muhiddin Erel Amfisihttp://www.egepediatrikongresi.comEge Pediatri’den Pediatri Ailesine Davet, İlk kez 1957 yılında Pediatri Kliniği’nin kapısını açtık. Ege Üniversitesi Pediatri ailesi son 10 yıldır kendi çocuk hastanesinde hizmet veriyor. 1986 yılının Kasım ayında pediatri asistanı olarak adım attığım çocuk hastalıkları ihtisasına yıllar su gibi akıp geçtikten tam 32 yıl sonra yine bir Kasım ayında Ege Pediatri Kliniği’nin ABD Başkanı olarak göreve başladım. Geleneksel Ege Pediatri günlerini bu yıl 18-20 Aralık 2019 tarihleri arasında hep birlikte yapacağız. Ege Pediatri ABD’da tam 16 ayrı bilim dalı hizmet veriyor. Bu kongrede; Pratik Çocuk Hastalıkları Kursları Çocukluk Çağı Aşılamaları Bebek ve Çocuk Beslenmesinde Sorunlar Çocuklarda Tedavi Edilen Nadir Hastalıklar Çocuklarda Vitaminler ve Gıda Takviyeleri Güvenli İlaçlar, Etkin Antibiyotikler Ayrıca Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi de paralel salonlarda sizlerle birlikte olacaktır. 2019 yılı bitmeden hep beraber olacağız. Sevgi ve Saygılarımla, Prof. Dr. Kaan Kavaklı
Türkiye 10. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi ve Sergisi-MERSEM 201913 Aralık - 14 Aralık 2019Bursa, Türkiyehttp://www.mersem.org.trSaygıdeğer meslektaşlarımız, bilim insanları, değerli sektör temsilcileri ve sanayiciler, tüm mermer ve doğal taş çalışanları; Sizleri 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde BURSA’da düzenlenecek olan Türkiye 10. Uluslararası Doğal Taş Kongresi ve Sergisi`ne (MERSEM 2019) davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Madencilik faaliyetlerinin ihracat anlamında en önemli kalemlerinden olan mermer ve doğal taş sektörü hem Türkiye’de hem Dünya’da gittikçe artan özel bir öneme sahiptir. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 1995 yılından beri mermer sektöründeki gelişmelerin her yönüyle değerlendirilmesi için sempozyumlar düzenlemiş ve bu yıl MERSEM 2019 ile 10.’sunu düzenlemekten ve sizleri bu ayrıcalığı birlikte paylaşmaya çağırmaktan mutluluk duymaktadır. Sektörel anlamda Türkiye’nin ve Dünya’nın en önemli etkinliklerinden olan Kongremizin, dünyanın ve ülkemizin çeşitli üniversitelerinden, kamu kurumlarından ve özel sektörden çok sayıda araştırmacı, yönetici, çalışan ve bilim insanının desteği ve katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu Kongreyle tüm mermer ve doğal taş sektörü; doğal taş ocakçılığından fabrika işletmeciliğine, çevresel ve hukuksal işlemlerden, mimariye, özellikle de katma değer yaratma anlamında özel öneme sahip tasarım işlerine kadar birçok konuda tartışılacak ve her yönüyle ele alınacaktır. Ayrıca Kongre süresince mermer ve doğal taş madenciliği ile ilgili sorunlar, kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilir ve çevreci, daha fazla katma değer yaratacak mermer ve doğal taş madenciliği de hususen tartışılacaktır. Bunun yanında, Kongre sırasında düzenlenecek olan sergide, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen makine, ekipman ve teknoloji üreticileri yer alacaktır. Bu bağlamda, tüm bilimsel ve sektörel konuların ele alınmasının yanında Kongrenin temel amacı, Türkiye’de ve Dünya’da mermer ve doğal taş farkındalığını artırmak, Türk taşlarının tanıtılmasını sağlayarak farklı disiplinlerden gelen katılımcılar arasında yeni işbirliği fırsatlarının yaratılmasını sağlamaktır. Sizleri, MERSEM 2019’da aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Doç. Dr. Murat YURDAKUL Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Ayhan YÜKSEL Yönetim Kurulu Başkanı
Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası Kongresi 201912 Aralık - 13 Aralık 2019Zeytinburnu, İstanbul, TürkiyeHilton Otelhttp://www.cevremuhendisligikongresi.orgDeğerli bilim insanları; Kongremizin birincisinde buluşmanın mutluğunu yaşıyoruz. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılımların olması alanında uzman bilim insanlarının tartışma ve görüş alışverişi yaparak alana katkı sağlayacak bilimsel eserlerin literatüre kazandırılması konusunda gösterilen ilgi, alaka ve özveriye yürekten teşekkür ederiz. Birincisi düzenlenen kongremizde SÖZEL OLARAK SUNULAN ORJİNAL VE ARAŞTIRMA UYGULAMA İÇERİKLİ KONGRENİN SEÇİCİ KOMİTESİ TARAFINDAN BELİRLENECEK ESERLER SCI-E, SSCI, SCI ve ESCI İNDEKSLİ DERGİLERDE YAYINLANACAKTIR. İlgili dergide yayınlanacak olan çalışmaların değerlendirilmesi, seçilmesi ve yayınlanması konusundaki tek taraflı olarak kongremiz seçici komiteye aittir. Seçilen ve yayınlanmaya uygun ve hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanma hakkına sahip olacaktır. Şimdiden göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz. Kongremiz İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinin destek ve katkıları ile düzenlenmektedir.
5. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi06 Aralık - 08 Aralık 2019Antalya, TürkiyeXanadu Hotelhttp://www.thbk2019.orgDeğerli Meslektaşlarım, İki yılda bir düzenlenen 'Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi'nin beşincisinin 6-8 Aralık 2019 tarihleri arasında, Xanadu Resort Otel / Antalya'da yapılacağını bildirmekten mutluluk duymaktayım. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan kongrenin ana teması, geçmiş yıllarda olduğu gibi hemşireliğin varlık nedenini oluşturan “BAKIM”dır. Hemşirelik bakımı, ulusal ve uluslararası sağlık, sosyal ve ekonomik değişimler ile ilgili politikalarından hızla etkilenmeye, değişmeye ve dönüşmeye devam etmektedir. Bu dönüşüm, hemşirelerin 'Bakımın' dinamikleri ve bakımı nasıl yönlendirmeleri gerektiği üzerinde sürekli düşünmelerini, tartışmalarını ve proaktif olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda kongre programında; hemşirelik bakımının mevcut konumu, değişen dinamikleri ve gelecekteki dönüşümüne ilişkin eğitim, araştırma, işbirliği, iyi uygulama örneklerini içeren konferans, panel, poster ve bildiri oturumları yer alacaktır. Programda ayrıca Hemşirelik Esasları konu alanlarına ilişkin yarım günlük kurslara da yer verilecektir. Bakımın yoğun bir şekilde sorgulandığı bu dönemde, bakımı öğreten, bakım veren, bakımı yöneten, finanse eden, önemseyen, bakımı değerli ve görünür kılmak isteyen tüm meslektaşlarımızı kongreye davet etmekten onur duyarız. “Hiçbir şey ayağınıza gelmez, en azından değerli olan hiçbir şey”. İhtiyacınız olanı almak için buluşmak dileği ile kongre düzenleme kurulu adına saygılarımı sunarım. Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ Kongre Başkanı
İnflamatuvar Hastalıklar Kürsüsü06 Aralık - 08 Aralık 2019Girne, K.K.T.C.Cratos Premium Hotelhttp://www.inflamatuvarkursusu.orgSevgili Meslektaşlarımız ve İlaç Sektörü Temsilcileri Kronik inflamatuvar hastalıklar farklı organları etkilese bile yaşam kalitesini en fazla azaltan hastalıklardır. Son yıllarda bu hastalıkların patogenezinin daha iyi anlaşılması ve komorbiditelerin farkedilmesi disiplinlerin bir arada çalışması gerekliliğini ortaya koymuştur. Akdeniz’in incisi Kıbrıs’da 6-8 aralık 2019 tarihinde düzenlenecek olan İnflamatuvar Hastalıklar Kürsüsü bu alanda öncü niteliğindeki ilk multidisipliner toplantıdır. Olgu örnekleri ile zenginleştirilmiş olup, kürsü herkese açık olacaktır. Hepinizi Girne’ye belliyoruz. Saygılarımızla….. Prof. Dr. Server Serdaroğlu Prof. Dr. Vedat Hamuryudan Prof. Dr. Aykut Ferhat Çelik
İstanbul Üniversitesi 9. Kadın Doğum Günleri05 Aralık - 08 Aralık 2019Şişli, İstanbul, TürkiyeRadisson Blu Hotelhttp://www.istanbulkadindogum2019.orgDeğerli Meslektaşımız, Türkiye’nin en köklü ve öncü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesinin iki tıp fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, kuruluşlarından günümüze kadar ülkemiz ve yurtdışında büyük başarılar gösteren değerli bilim insanları yetiştirmiş ve tıp alanında her zaman öncü olmuş bilim yuvalarıdır. Bu yıl yapılan bir düzenleme ile bölünen üniversitemizden iki büyük üniversite doğmuştur. Yönetim olarak ayrılmasına rağmen İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinin daha da anlamlanan bilimsel kardeşliği gittikçe artan bir şekilde devam etmektedir. Bu bağlamda Kadın Hastalıkları ve Doğum konusunda 2011 yılından bugüne gelenekselleşmeye başlamış “İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri” nin dokuzuncusu, kökenleri aynı olan iki tıp fakültesinin ortak etkinliği olarak 5-8 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecektir. Kongrelerimize olan ilgi ve katılımda her yıl artış görmemiz bizi mutlu etmekte ve daha iyisini yapmak için çalışma gücümüzü arttırmaktadır. Bu nedenle siz değerli meslektaşlarımıza, bilimsel katılımlarınız ve bilgi alışverişleriniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz Toplantı formatı, her zaman olduğu gibi kongre öncesi kurslar ve son gelişmelerin tartışıldığı planlı oturumlar şeklinde olacaktır. Bu yıl yenilik olarak “genç akademisyenler oturumu” ve “video sunum oturumu – video maratonu” planlamaktayız. Amacımız genç akademisyen arkadaşlarımızı araştırmaları ile bilimsel oturumlarımızda etkin bir şekilde görmektir. Diğer taraftan video oturumunda ise, önemli ve özelliği olan cerrahi girişimlerin görsel video sunumları ve konu üzerinde tartışmalar yapılacaktır. Bu oturumda kısa süreler ile çok sayıda yoğun bir video maratonu planlamaktayız. Özellikle yan dal uzmanlık eğitimi alan meslektaşlarımızın bu panellere ilgilerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz. Tabii ki her yaptığımız güzel işte büyük payı olan ebe ve hemşire arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi bu yıl da bizimle birlikte olacaklardır. Bu meslekle ilgili çok değerli öğretim üyesi arkadaşlarımızın konularında yapmış oldukları sunumlar, çalışmalar ve eğitimler, en az kendi meslektaşları kadar bizlerin de ilgisini çekmekte ve konularındaki bilimsel gelişmeleri merakla izlemekteyiz. Kendileri ile sadece birlikte çalışmaktan değil, aynı zamanda bilimsel etkinliklerdeki beraberliğimizden dolayı her zaman gurur duyduğumuzu burada bir kez daha belirtmek isteriz. Sizleri artık gelenekselleşmiş bulunan bilgi paylaşımımıza davet ediyor, bilimsel şölenimizde hep birlikte olmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek istiyoruz. Güzel bir İstanbul kışında buluşmak üzere sevgi ve saygılarımızla, Atıl YÜKSEL Kongre Başkanı İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Altay GEZER Kongre Başkanı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Samet TOPUZ Kongre Sekreteri İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Hakan SEYİSOĞLU Kongre Sekreteri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi-TÜYAK 201904 Aralık - 05 Aralık 2019İstanbul, Türkiyeİstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezihttp://www.tuyak2019.comİki yılda bir yapılan “Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Yangın Güvenliği Sergisi”nin altıncısı 4 - 5 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Sergi Salonunda’da yapılacaktır. Uluslararası Sempozyum; ulusal ve uluslararası kuruluşların destekleri, yurt içi / yurt dışı üniversite ve firma temsilcilerinin katkıları ile gerçekleştirilecektir. Sempozyum ve sergi; yangına, sabotaja, depreme, iş kazalarına, çevre risklerine karşı algılayan, uyaran ve uygun çözüm sunan yeni cihaz ve sistemleri tanıtmak, günümüz teknolojisine uygun koruma ve önleme sistemlerindeki gelişmeleri ve yeni tasarım esaslarını açıklamak, problemleri tartışmak, yangın ve güvenlik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirmek, ilgili yönetmelik ve standartlardaki gelişmeleri açıklamak amacıyla düzenlenmektedir. Ana teması ‘’Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği ve Yeni Teknolojiler’’ olacak ve bu konulara öncelik verilecektir. Sempozyumda, yangın ve güvenlik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tartışılacağı, tasarımcı, uygulayıcı, araştırmacı ve işletmecilerin bir araya geldiği, teknolojik gelişmelerin tanıtılacağı ve yeni ürünlerin sergileneceği TÜYAK 2019 sektörün büyük buluşma yeri olacaktır.
2. Ulusal Klinik Hipnoz Kongresi29 Kasım - 01 Aralık 2019İstanbul, TürkiyePsikoterapi Enstitüsühttp://2.khk2019.hipnoz.comSizleri 29-30 Kasım 1 Aralık 2019 tarihlerinde HİPNOZ DERNEĞİ GENEL MERKEZİ ve PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ işbirliği ile düzenlenecek olan 2. ULUSAL KLİNİK HİPNOZ KONGRESİ’NE davet etmekten mutluluk duyuyoruz. 10 yıl önce başlayan serüvenimize hızlı ve emin adımlarla devam etmekteyiz. Büyüyerek, olgunlaşarak, evrimleşerek; birlik ve beraberlik içinde büyümeye ve ilerlemeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız ve emeklerimizin bir nişanesi olarak 2. ULUSAL KLİNİK HİPNOZ KONGRESİ’Nİ gerçekleştirmek bir onur ve başarılarımızın bir simgesidir. “Hipnoz’dan Hipnoterapi’ye” teması ile gerçekleşecek olan kongremizin temel amacı; Bütüncül Psikoloji, Bütüncül Psikoterapi, Entegrasyon çalışmaları, Hipnoz, Hipnoterapi, Psikohipnoterapi, Hipnozun psikoterapide uygulanması ve vaka analizleri, ulusta ve dünyadaki güncel gelişmeler ve deneyimleri paylaşmak, sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim ve işbirliğini artırarak, ülkemizdeki Sağlık Bilimleri alanının gelişimine katkıda bulunmaktır. Hipnoz Derneği Genel Merkezi ve Psikoterapi Enstitüsü olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz kongremizde temel olarak; eğitim, uygulama, terapötik teknikler, interdisipliner ve transdisipliner çalışma modelleri, kültürel farklılıklar, öznellik, temalarının işlenmesi planlanmaktadır. Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu sizler için, mesleki ve bilimsel açıdan son gelişmelerin paylaşılacağı ve tartışılacağı, bu alana gönül veren dostlarımızı bir araya getiren önemli bir etkinlik düzenlemek için çalışmalarına son hızla devam etmektedir. Katılımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Saygılarımızla, Kongre Başkanı Hipnoz Derneği Genel Başkanı Betül SEZGİN
3. Ulusal Medikal ve Estetik Kongresi28 Kasım - 01 Aralık 2019Belek, Antalya, TürkiyeKaya Palazzo Golf Resort Otelhttp://www.mestder2019.orgSevgili Meslektaşlarım, Sizinle beraber geçmişten bugüne gelene kadar ülkemizin Medikal Estetik alanında en büyük ve kendi alanında bilimsel ve sosyal program anlamında en zengin 3. Ulusal Medikal ve Estetik kongresini bu sene 28 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihinde sizlerin katılımı ile Türkiye’nin en gözde turizm şehri Antalya’da Kaya Palazzo Otel’de sizlerin katılımı ile gerçekleştireceğiz. Medikal Estetik Derneği adına sizleri Kongremize davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Geçen sene düzenlediğimiz 2. Ulusal kongremizin siz değerli katılımcıların 350 kişi olan katılımı ile çok başarılı bir kongre düzenledik. Bu sene yine sizlerin çok yüksek ilgisini beklediğimiz kongremizin görev alan tüm meslektaşlarımızla birlikte uzmanlık alanımızla ilgili son gelişmeleri paylaşmak ve tartışmak adına kaçılmayacak bir fırsat olacaktır. Ayrıca, kongremizde tüm dünyadan ve ülkemizden bilgi ve birikimlerini paylaşmak üzere bir araya gelen seçkin konuşmacıların yer aldığı üst düzey bir bilimsel program yapacağız. Kongremiz kapsamında 2,5 gün boyunca devam edecek bilimsel oturumlar, paneller, uydu sempozyumları ve meslektaşlarımızın araştırmalarını sunma fırsatı bulacağı sözlü bildiri oturumlarına ek olarak Cuma günü teorik ve pratiğinizi arttıracak kurslar planlanmıştır. Aylar süren emek ve özenle hazırlanan bilimsel ve sosyal programımızla keyifle vakit geçireceğinize inandığımız kongremizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Antalya’da buluşmak dileği ile… MESTDER Yönetim Kurulu Adına Dr. Devrim Gürsoy
6. Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum28 Kasım - 01 Aralık 2019Antalya, TürkiyeRegnum Carya Hotelhttp://www.medmof2019.orgDear Colleagues, It is my pleasure to announce the “6th Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum (MMOF) Congress” will be held between 28 November – 1 December 2019 in Regnum Carya Hotel, Antalya, Turkey, The main aims of MMOF 2019 Congress is to come together and exchange information on common cancer types in Mediterranean countries, to discuss regional problems and solutions and to seize the opportunity of socializing with international colleagues. The scientific program will include various disciplines, including surgery, medical oncology, radiation oncology, molecular biology and genetic, pathology, radiology, oral medicine, immunology and supportive care with the support of prestigious oncology experts. We are looking forward to welcoming you during the “6th Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum (MMOF) Congress”. Your sincerely, Prof. Dr. Gökhan Demir President of the 6th MMOF Congress
5. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumu28 Kasım - 01 Aralık 2019K.K.T.C.Concorde Luxury Resorthttp://www.atuder.org.tr
2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi27 Kasım - 30 Kasım 2019Çeşme, İzmir, TürkiyeIlıca Otelhttp://www.pediatrihemsireligi2019.orgDeğerli Meslektaşlarımız, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ve Çocuk Hemşireleri Derneği İzmir Şubesi olarak 27-30 Kasım 2019 tarihinde Ege’nin incisi İzmir’de Çeşme Ilıca Otel’de düzenleyeceğimiz 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi’ne sizleri davet etmekten büyük onur duyuyoruz. İzmir pediatri hemşireleri olarak 2007 yılında birincisini ve 2011 yılında üçüncüsünü düzenlediğimiz Ulusal Pediatri Hemşireliği kongrelerinden sonra 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi’ne siz değerli bilim insanlarının katılımıyla ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Pediatri hemşireleri; evrensel çocuk hakları ve profesyonel hemşirelik rolleri doğrultusunda 0-18 yaş arasındaki çocukların aile ve toplum içinde fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı büyüme ve gelişmesi, hastalıklardan korunması ve sağlığının en üst düzeyine çıkarılmasında yüksek kaliteli bakımın anahtarıdır. Bu görüşe dayanarak kongremizin temasını “Çocukları Duymak, Sevmek ve Savunmak” olarak belirledik. Bu ana tema çerçevesinde, 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi’nde pediatri hemşireliği alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri, araştırmaları ve deneyimleri paylaşmak üzere akademik, sosyal ve klinik pediatri alanlarında çalışan tüm hemşireleri, çocuk sağlığına hizmet eden ekip üyelerini, çocuk sağlığına ilgi duyan öğrencilerimizi davet ediyoruz. Saygı ve Sevgilerimizle, Düzenleme Kurulu Adına Prof. Dr. Hatice YILDIRIM SARI Kongre Başkanı Prof. Dr. Zeynep CONK Kongre Başkanı
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi-İZCEAS 201927 Kasım - 30 Kasım 2019İzmir, Türkiyehttp://www.izceas.org/2019
Türk Onkoloji Grubu Derneği 15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı-TOG 201927 Kasım - 01 Aralık 2019Antalya, TürkiyePapillon Ayscha Kongre Merkezihttp://www.togd.net/tog2019Değerli meslektaşlarımız, Türk Onkoloji Grubu Derneği’nin 15. Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 27 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihlerinde Papillon Ayscha Otel, Antalya’da düzenlenecektir. Bilindiği üzere Onkolojik Araştırmalar çalıştayı 15 yıldır kanser hastalığına karşı savaşta farklı disiplinleri bir araya getirerek ortak akıl ve güç oluşturmayı hedeflemiştir. Bu yıl da farklı disiplinleri ortak çalışma gruplarında bir araya getirmeyi ve nitelikli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Düzenleme kurulu olarak 2019 TOG çalıştayında çalışma proje önerilerini toplayıp seçilmiş çalışmalara “uzman eleştirmen” ve “istatistik” desteği vererek TÜBİTAK projesi olarak sunuma hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıntıları Çalıştayın internet sayfasında bulabilirsiniz. Yine temel bilimlerde yapılan ve yürümekte olan Türkiye çalışmalarından klinisyenlerin haberdar olması için üniversitelerden toplanan verileri sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Bilgiye ulaşmak kadar yorumlamak da önemli olduğundan “genom veri analizi” için klinisyenlere yönelik bir kurs planlamaktayız. İlk defa düzenlenecek olan bu kursun faydalı olacağını ümit etmekteyiz. Multidisipliner işbirliği ve ortak çalışma yürütme bilinci açısından faydalı olacağını düşündüğümüz “15. Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı”na katılmanızı bekliyoruz. Bu çalıştayın da daha öncekilerde olduğu gibi en güçlü yanı, sizlerin katılımı ve destekleri olacaktır. Bu duygularla hepinizi ortak akıl, emek ve paylaşımla yeni projeler geliştirmeye, devam eden projelere hız kazandırmaya ve klinik araştırmalarımızı daha başarılı seviyelere taşımaya davet ediyoruz. Aktif katılımınızla güçlü olacak çalıştayımıza bekliyoruz. Saygılarımızla, Prof. Dr. Faruk Zorlu TOG Başkanı Prof. Dr. Fulden Yumuk Çalıştay Eş Başkanı Prof. Dr. Fulya Ağaoğlu Çalıştay Eş Başkanı
3. Fitoterapi Aromaterapi Apiterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi22 Kasım - 24 Kasım 2019İstanbul, TürkiyeWOW İstanbul Hotel and Convention Centerhttps://www.fitovizyon.orgDeğerli Katılımcılar; Geçtiğimiz yıl, 15-17 Eylül 2017 tarihlerinde I.sini, 23-25 Kasım 2018 tarihlerinde II.sini, Eczacılık ve İlaç Derneği (EİDER) olarak düzenlediğimiz ‘Fitovizyon Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri - Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi’nin III.sini siz değerli katılımcılarımıza duyurmanın gururunu yaşamaktayız. Türkiye’de bu alanda, sağlık profesyonelleri ile sektörde hizmet veren firmaları buluşturarak bir ilki gerçekleştiren “Fitovizyon Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri - Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi” ile doğal ve bitkisel kaynaklı sağlık ürünlerine ilgi gösteren, sağlık alanındaki tüm paydaşlar bir araya gelmektedir. FİTOVİZYON’a katılım gösteren akademisyenler, uzman hekimler, eczacılar, diyetisyenler ve diğer sağlık profesyonelleri; bitkisel tıbbi tedavi ve ürünler konusunda (Fitoterapi, Aromaterapi, Doğal ve Bitkisel hammaddeler, besin destekleri, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri) tüm yönleriyle bilimsel bilgileri ele aldılar ve bir vizyon oluşturdular. Böylelikle kongre katılımcıları, hem bilimsel gerçek bilgiye ulaşırken hem de Ülkemiz piyasasında yer alan ürünleri yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Hekim, Eczacı, Diyetisyen ve Sağlık profesyonellerinden toplam 645 kişinin katılım gösterdiği II.FİTOVİZYON Kongremizde; bu alanda çalışmalar yürüten 42 firma fuar alanında standları ile katılım göstermiştir. Eczacılık ve İlaç Derneği tarafından, 22-24 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek 3.FİTOVİZYON Kongresi’nde buluşmak dileğiyle. Bilimsel yönden bizlere destek veren kongre bilimsel kurulumuza, konuşmacılarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, Ecz.Hakan Can Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Kartal Kongre Bilimsel Kurulu Başkanı
1. Uluslararası Enerji Zirvesi 201921 Kasım - 24 Kasım 2019Antalya, Türkiyehttp://www.ies2019.org
6. SAYKAD Congress-International Health Related Quality of Life Meeting21 Kasım - 23 Kasım 2019İzmir, TürkiyeEge Üniversitesihttps://congress.saykad.net
15. Türkiye Acil Tıp Kongresi21 Kasım - 24 Kasım 2019Belek, Antalya, TürkiyeRegnum Carya Otelhttp://www.tatkon2019.orgDeğerli Meslektaşlarım, Sizleri 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi’ne (TATKON) davet etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. TATKON 2019 bilimsel içeriği ile acil tıp camiasının en prestijli kongresi olarak ülkemizdeki acil tıp gönüllülerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu güzel kongrede konuklarımızı güçlü bir bilimsel program ile 2017 ACEM ve 2018 EACEM kongresinde büyük beğeni toplayan Regnum Carya Otelinde ağırlayacağız. Acil tıp ülkemizde 25 yılı aşkın süredir bir uzmanlık dalı olarak kabul görmektedir. Ülkemiz acil tıbbı her yıl giderek büyümeye devam etmektedir. Her yıl, bir önceki yıla göre fazla acil tıp uzmanı sağlık sisteminde yerini almaktadır. Giderek büyüyen camiamız, Türkiye Acil Tıp Derneği’nin her seferinde daha iyisini yapmaya çalıştığı kongreler için en önemli motivasyon kaynağıdır. Bu sürecin başından bugüne kadar, Türkiye Acil Tıp Derneği, acil tıp uzmanları ve sağlık çalışanlarının en büyük destekçisi olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Derneğimizin yayınları ve sürekli tıp eğitimini destekleyici olarak düzenlediği bilimsel ve eğitici aktiviteleri acil tıp eğitimi veren kurum ve kuruluşlar ile acil tıp uzmanları, pratisyen hekimler ve asistanlar için her zaman başvuru kaynağı olmuştur. Oldukça zorlu bir eğitim süreci içinde ülkemizin hasta yükünün kayda değer kısmını uzmanlık dalı olarak göğüslemeye çalışan camiamız başta olmak üzere tıp dünyamızın hemen hemen her alanında ne yazık ki giderek artan sıklıkta şiddet olayları yaşanmaktadır. Hepimiz, her zaman, her nöbetimizde bu gerçek ile karşı karşıya kalarak hastalarımıza elimizden gelen en iyi şekilde bakmaya çalışsak da iş yükümüze eklenen bu stresin altında, çalışmak durumunda kalıyoruz. Konuşmaya, yaşadıklarımızı paylaşmaya, derdimizi anlatmaya, çözümler aramaya hepimizin ihtiyacı var...İşte tam da bu nedenle bu yıl TATKON 2019 temasını “Yalnız Değilsiniz!” olarak belirledik. Acil servislerin yoğunluğu, çalışma şartları, hemen her gün yüzleştiğimiz zorlukları bu yıl kongremizde daha fazla konuşacağız ve aslında yalnız olmadığımızın bir daha farkına varacağız. Türkiye Acil Tıp Derneği bilimsel içeriği yoğun ve ilgi çekici konulara odaklanmış yüksek standartlarda bilimsel etkinlikler düzenlemektedir. Son yıllarda standart kongrelerden faklı olarak eğitmen ve katılımcıların daha fazla karşılıklı iletişimde bulunacağı, konusunda deneyimli akademisyenlerin küçük dinleyici gruplarla buluşabileceği kongreler düzenlemektedir. Öğrenmenin ve klinik uygulamalardaki iyileşmelerin ancak bu şekilde tamamlanabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle TATKON 2019 kongremizde de ana salonlardan, küçük grup eğitimlerine öncelik verdiğimiz belirtmek isterim. Yine TATKON 2019 kongresinde ülkemizde ilk kez TATD tarafından gerçekleştirilen ve çok ilgi çeken INNOVEM, 5 dakika konuşmaları gibi birçok yenilik ve güçlü bir sosyal programlar karşınızdayız. Bunun dışında katılımcılar arasında yakın diyalogların yaşandığı, bilgi ve fikir alışverişlerinin yapıldığı, iş birliklerinin kurulduğu ve en önemlisi arkadaşlıkların pekiştirildiği bir kongre olacaktır. Sizleri keyifli bir sosyal ortam, zengin bir bilimsel içerik ve kendinizi evinizde hissedebileceğiniz rahat ve sıcak bir bilimsel etkinliğe davet ediyoruz. Katılımınız ve desteğiniz acil tıp camiasının da gücü olacaktır. Saygılarımla, Prof. Dr. Ersin AKSAY Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
24. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu20 Kasım - 24 Kasım 2019Ankara, TürkiyeSheraton Kongre Merkezihttp://www.lutfutat2019.orgDeğerli Meslektaşlarım, Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin bilimsel aktivitelerinden biri olan ve iki yılda bir sonbaharın sonunda başkentimizde ‘’BİR ANKARA KLASİĞİ’’ olarak gerçekleştirilen Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu’nun 24.sünde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı olarak ev sahibi olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. 20-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara Sheraton Otel’de gerçekleşecek sempozyumumuz tanı ve tedavideki son gelişmelerin aktarılacağı, konuların inceleneceği, birlikte tartışılacağı ve tüm soruların aydınlatılacağı bilimsel bir ortan yaratacaktır. Bunun yanında yolu ANKARA’dan geçmiş olan dostlarımızın anılarını tazeleyeceği ve tüm katılımcıların BAŞKENT’imizde olduğunu hissedeceği bir ortam sağlamak üzere planlanmaktadır. Dermatolojik bilgi ve becerilerimizi paylaşacağımız uygulamaların da yer alacağı kurslarla zenginleştirilmiş programımıza aktif katılımınız sempozyumumuzun değerini ve verimini artıracak olan en önemli motivasyon kaynağımızdır. Dermatolojideki gelişmelerin son hız ilerlediği günümüzde mesleğimizi hakkını vererek yapma ve koruma yolunda harcadığınız zamana ve emeğe değecek nitelikte bir toplantıda buluşmak dileğiyle, sizleri 2019 Kasımında Ankara’ya davet ediyoruz. Saygılarımızla, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Ayla Gülekon Sempozyum Sekreteri Prof. Dr. Nilsel İlter
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 201919 Kasım - 20 Kasım 2019İstanbul, Türkiyehttp://www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr
World Cosmetic Dermatology and Aesthetic Medicine Congress-WCDC 201918 Kasım - 20 Kasım 2019İstanbul, Türkiyehttp://www.cosmetologycongress.comThe World Cosmetic Dermatology and Aesthetic Medicine Congress going to be held in beautiful Istanbul, Turkey during November 18-20, 2019. Under the scientific supervision of the Scientific Future Group the WCDC 2019 will feature a highly interactive, stimulating and multidisciplinary program and will provide the ideal forum to stimulate ideas, educate, share expertise, initiate intense discussions and extend networking opportunities. The WCDC 2019 is an educational event in the field of Cosmetology, Dermatology & Aesthetic Medicine that rotates between continents and is organized in collaboration with national and international Cosmetology Dermatology and Aesthetic Medicine societies, institutes and associations. The WCDC 2019 is targeted to the international Aesthetic, Cosmetic & Dermatology community as well as other healthcare professionals involved in multidisciplinary skin care; thus, enabling professionals from worldwide to exchange their views on a wide variety of topics affecting skin and those suffering from skin problem around the world and exists to advance the science and art of medicine and surgery associated with the care of the skin, nails and hair. Many distinguished physicians, medical experts and scientists have joined the faculty and will take part in this congress.
Enjeksiyon Kampı 201915 Kasım - 17 Kasım 2019Belek, Antalya, TürkiyeCalista Luxury Resort Hotelhttp://www.enjeksiyonkampi.comDeğerli Meslektaşlarımız, 2019 yılının kampı, bu alanda dünyadaki en önemli fikir liderlerinden oluşan uluslararası katılımla gerçekleştirilecek olan CAMPINJECT: World, 15-17 Kasım 2019 tarihlerinde Calista Luxury Resort, Belek'te düzenlenecektir. CAMPINJECT: World'de Kök Hücre Enjeksiyonları, Eklemiçi ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları, Ultrasonografi Eşliğinde Enjeksiyonlar, PRP/CGF Enjeksiyonları için her zaman olduğu gibi gruplar halinde ve ayrı ayrı salonlarda çalışacağız. Enjeksiyon öncesi ve sonrası egzersizler ve manuel tedaviler de önemli konularımız arasındadır. "Bilginin saklandıkça değil, paylaşıldıkça çoğalması" prensibinden hareketle, her yıl olduğu gibi bu sene de bilimsel açıdan başarılı, günlük pratiği destekleyen ve sosyal açıdan da girişimsel fiziyatri'cileri bir araya getiren verimli bir toplantı olması dileklerimizle, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Kasım 2019'da Antalya'da görüşmek dileğiyle. Campinject World Organizasyon Kurulu
9. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi15 Kasım - 17 Kasım 2019İstanbul, TürkiyeMarmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesihttp://www.counselinginhe.orgDeğerli Meslektaşımız, Sizleri 15-17 Kasım 2019 (counselinginhe.org) tarihleri ​​arasında Marmara Üniversitesi İstanbul’da düzenlenecek olan “IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi” ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Araştırma Merkezi (MARPAM) öncülüğünde, ulusal düzeyde daha önce yapılmış olan kongreleri takiben, uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek olan kongremizde, yükseköğretim kurumlarında verilen psikolojik danışma hizmetlerinin küresel ve yerel gereksinimler doğrultusunda ele alınması, değerlendirilmesi ve bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların paylaşımı ile birlikte güncel konuların tartışılmasını hedeflemekteyiz. Ayrıca kongremizde, konuyla ilgili bildiri sunumlarının yanı sıra üniversitelere bağlı psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerine yönelik özel oturumlar düzenlenecektir. Bu sebeple kongremizin ana temasını “Yükseköğretimde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri” olarak belirledik. Ulusal ve uluslararası düzeyde katılımcılarımızın değerli katkıları, zengin tartışma ortamı ile farklı görüş ve yaklaşımların ele alınacağı kongremizin, üniversite öğrencilerinin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini geliştirilmesine ve iyileştirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Kongremizde kabul edilen bildirilerin özetleri, bildiri özetleri kitabında yayınlanacak, bildiri tam metin kitabı uluslararası (elektronik) kitap olarak veya yazarın seçeceği kongreyi destekleyen hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz yayınlanacaktır. Bu anlamlı buluşma için 15-16-17 Kasım 2019′da İstanbul’da kongrenin gerçekleştirileceği Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nin eşsiz tarihi dokusunda birlikte olmak dileğiyle… Saygılarımızla… Kongre Başkanları Prof. Dr Halil Ekşi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Müge Yüksel Marmara Ünv. Psik. Dan. ve Rehb. Uyg. Arş. Merkez Müdürü
International Symposium on Acupuncture Moxibution-WFAS 201914 Kasım - 17 Kasım 2019Belek, Antalya, TürkiyeKaya Palazzo Belek Hotel ve Kongre Merkezihttp://www.wfasturkey2019.comDeğerli meslektaşlarımız, 14 - 17 Kasım 2019 tarihleri arasında Kaya Palazzo Belek Hotel & Kongre Merkezi’nde düzenlenecek WFAS 2019 Dünya Akupuntur ve Moksibusyon Sempozyumu’na sizleri davet etmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu yılki kongrenin teması “Akupunktur ve GETAT Uluslararası Fikir Birliği” olarak belirlenmiştir. WFAS sempozyumları, tüm Dünya’da akupunktur ve GETAT alanlarında çalışan sağlık profesyonellerini bir araya getirerek güncel bilgi ve gelişmeleri paylaşmalarını, yeni teknikler ve modern uygulamaları öğrenerek evlerine dönerken günlük iş akışlarına katkı sağlayacak teorik ve pratik bilgileri elde etmelerini amaç edinerek her yıl düzenlenmektedir. Katılımcıların günlük rutininde kullandığı teknikleri geliştirmek ve başarı oranlarını arttırmak amacıyla bilimsel program dahilinde ana oturumlar, keynote konuşmalar, panel tartışmaları, kurslar ve klinik pratikte akupunktur, moksibusyon ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının pratiği üzerine oturumlar yer alacaktır. Mevcut bilgi birikimimizi güncel bilgiler ve klinik uygulamalarla yenileme fırsatı verecek olan sempozyumumuzun, interaktif tartışmalarla açıkta kalan konuları da netliğe kavuşturmak için çok iyi bir fırsat olacağına inanıyoruz. Türkiye’nin güney kıyısında yer alan ve “Akdeniz’in İncisi” olarak adlandırılan Antalya, bildiğiniz üzere Anadolu’nun ilk yerleşim birimlerinden biridir. Muhteşem antik tiyatroları, tapınakları ve kalıntılarıyla tarihi mirasını sergilemektedir. Tarihte Likyalılar, Romalılar, Yunanlar ve Türklere ev sahipliği yapan Antalya’da günümüze kadar korunarak gelen çok sayıda antik kent vardır. Antalya, aynı zamanda tarihi mirası ve yaşayan bir şehir olmasıyla Akdeniz’in en popüler turizm merkezlerinden biridir ve her yıl milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Kıyı boyunca uzanan altın kum ve mavi bayraklı plajlarda yıl boyunca yüzülebilmektedir. Bilimsel toplantılardan yorulduğunuzda, deniz kenarında bir nefes alarak Akdeniz Mutfağı’nın en lezzetli tatlarını deneyebilirsiniz. Katılımcılar arasında yakın diyalogların yaşandığı, bilgi ve fikir alışverişlerinin yapıldığı, işbirliklerinin kurulduğu ve en önemlisi arkadaşlıkların pekiştirildiği bir kongre olmasını umuyoruz. Sizleri keyifli bir sosyal ortam, zengin bir bilimsel içerik ve kendinizi evinizde hissedebileceğiniz rahat ve sıcak bir çevreye davet ediyoruz. Katılımınız ve desteğiniz bizim gücümüz olacaktır. Saygılarımızla, Dr. Murat Topoğlu Sempozyum Başkanı Prof. Baha Çelik Sempozyum Eşbaşkanı Prof. Liu Baoyan WFAS Başkanı
2. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi14 Kasım - 15 Kasım 2019İstanbul, TürkiyeHilton Hotelhttp://www.hemsirelikveinovasyonkongresi.orgİstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneğinin organize edip düzenlediği kongremizin ikinci buluşmasında yeni teknolojilerin kullanımı başta olmak üzere, ar-ge, turizm, patent, finans, hijyen, yeni nesil ürünler, kaynak yönetimi, insan kaynakları yönetimi, belge ve arşiv yönetimi, performans yönetimi, ürün geliştirme, tasarım, iş güvenliği ve çalışan sağlığı, risk yönetimi, yazılım programları, hasta ilişkileri, sağlık kurumları yönetimi, inovatif ürün yönetimi, uluslararası sağlık yönetimi ve uygulamaları başta olmak üzere hemşirelik ve sağlık alanından çalışmalara kongremizde yer verilecektir. Her geçen gün teknolojiye yönelik duyulan ihtiyaçlar gittikçe artan bir trend göstermektedir. Ortaya çıkan ihtiyaçlar ve buna paralel gelişen bireysel talepler her geçen gün artmaktadır. Ulusal ve uluslararası çalışan başta kurumlar olmak üzere bireysel yaklaşımlar her geçen gün talep yönünden değişkenlik içermekte, duyulan ihtiyaçlara göre ortaya çıkan bu taleplere en hızlı ve güvenilir şeklide cevap verebilmek önem arz etmektedir. Bu ihtiyaçlar listesinde inovasyon ağırlıklı ürünlerin olduğu ağırlıklı olduğu açıkça görülmektedir. Sağlık kurumlarında ve sağlık alanında ortaya çıkan bu taleplerin başında ürün, hizmet, üretim yönetimi, teknolojik hız, laboratuvar hizmetleri, kayıt ve e sistem hizmetleri, internet ve teknoloji kullanımına ilişkin daha birçok farklı alandan ürün çeşidini saymak mümkündür. Son yıllarda ortaya çıkan sağlık turizmi ve buna yönelik olarak sunulan sağlık hizmetleri de sürekli kendini geliştirmek ve yenilemek zorundadır. Bu nedenle inovasyon odaklı çalışmalar, hizmetler, ürünler ve stratejiler üzerine yapılan başta bilimsel çalışmalar olmak üzere kurumsal ve bireysel alandaki çalışmalar önemli olmaktadır. Kongremizde hem ulusal hem de uluslararası inovasyon alanında özellikle hemşirelik ve sağlık alanına yönelik çalışmalara yer verilecektir. Başta hemşirelik alanı olmak üzere sağlık ve sağlık alanı ile ortak çalışan diğer bilim dallarının invosyon alanında günümüz ve gelecekte planlanan çalışmalarına ilişkin her türlü çalışmanın sunulmasına kongremizde olanak sağlanacaktır. Şimdiden tüm katılımcılarımıza, takipçi ve destekleyenlere teşekkür ediyor, kongremizin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya bilim insanları için faydalı ve verimli geçmesini temenni ediyoruz. Prof. Dr. Ümran SEVİL Kongre Başkanı
HIV-AIDS Kongresi 201914 Kasım - 17 Kasım 2019Antalya, TürkiyeXanadu Resort Hotelhttp://www.hivaids2019.orgHIV/AIDS Kongresi 14-17 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya Xanadu Resort Hotel’de yapılacaktır. Bu kongre, AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği (AIDS ve CYBH Derneği), HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED), HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)’nin katılımıyla oluşan “Türkiye HIV/AIDS Platformu” tarafından düzenlenecektir. Türkiye’de HIV enfeksiyonu tanısı alan olguların sayısı hızla artmaktadır. Öte yandan, etkili tedavi seçeneklerinin bulunması, HIV ile enfekte olan bireylerin daha uzun ve daha kaliteli yaşamasına olanak tanımaktadır. Dolayısıyla, izlem gereken hasta toplumu giderek genişlemekte ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlarının yanı sıra, diğer disiplinlerden hekimlerin de HIV/AIDS alanına olan ilgileri giderek çoğalmaktadır. HIV/AIDS, hızla değişen ve gelişen bir alandır; bu da bilgilerin geniş çaplı paylaşılmasını ve sürekli tazelenmesini gerektirmektedir. HIV/AIDS Kongresi, katılımcıların yeni bilgiler edinmesine, eski bilgilerini güncellemesine ve bu alanda yol kat etmiş meslektaşlarının deneyimlerinden yararlanmasına olanak tanıyan bir platform görevi görmektedir. Bu alana ilgi duyan tüm sağlık çalışanlarını ve kurum temsilcilerini, değerli deneyimlerinizden ve katkılarınızdan yararlanmak ve birlikte öğrenebilmek amacıyla kongremize davet ediyoruz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Sevgi ve saygılarımızla, Türkiye HIV/AIDS Platformu adına Prof. Dr. Deniz Gökengin Kongre Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal Kongre Başkan Yardımcısı
6. World Congress on Medicinal and Aromatic Plants-WOCMAP13 Kasım - 17 Kasım 2019K.K.T.C.http://www.wocmap2019.orgIt is my utmost pleasure to invite you to the 6th World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human and Animal Welfare (WOCMAP VI) which will be held on 13-17 November 2019 in N.Cyprus. WOCMAP series of congresses have been organized since 1992 in every five years at a different continent. It is the official congress of the International Council for Medicinal and Aromatic Plants (ICMAP). ICMAP was established in a meeting on 8 June 1993 at the Secretariat of the International Union of Biological Sciences (IUBS) in Paris by unanimous decision of the nine international organizations (ISHS, ESCOP, FIP, IUPHAR, UNIDO, FAO, IUCN, WWF, IPGRI) attending the meeting following the recommendation of the 1st World Congress on Medicinal and Aromatic Plants (WOCMAP-I), as an international non-governmental body in order to promote international understanding and cooperation between national and international organizations on the role of medicinal and aromatic plants in science, medicine and industry, and to improve the exchange of information between them. (For more info on ICMAP please visit icmap.org). WOCMAP I was held on 19-25 July 1992 in Maastricht, the Netherlands [EUROPE]. The following congresses were held as follows: WOCMAP II, 10-15 November 1997 in Mendoza, Argentina [SOUTH AMERICA]; WOCMAP III, 2-7 February 2003 in Chiang Mai, Thailand [ASIA]; WOCMAP IV, 9-14 November 2008 in Cape Town, South Africa [AFRICA]; WOCMAP V, 17-20 August 2014 in Brisbane, Australia [AUSTRALIA]. WOCMAP has been reputed as a congress covering all aspects of medicinal and aromatic plants ranging from ethnobotany, botany, chemistry, pharmacology, biological activity, standardization, adulteration, technology, pharmacy, medicine, cosmetics, food use, flavours and fragrances, regulatory activities to trade and commerce including uses for human and animal welfare. World reknowned experts in the above fields will be invited to give plenary and keynote lectures to enlighten the audience on latest developments in their respected fields. You are cordially invited to attend the congress and contribute with your latest findings in the form of oral and/or poster presentations. N.Cyprus is an excellent venue for holding congresses thanks to her natural, historical and cultural beauties and for being an attractive touristic spot. Northern Cyprus (Ercan Airport) is easily reachable via any major cities in Turkey and via Larnaca Airport in Cyprus Republic. The congress will be held in 5-star Kaya Artemis Hotel. Please follow our website regularly for new developments and announcements. We shall do our utmost to make the meeting as fruitful and enjoyable as possible. I look forward to meeting you on 13-17 November 2019 in Famagusta, N.Cyprus. Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer President, WOCMAP VI
17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi13 Kasım - 16 Kasım 2019Antalya, TürkiyeAska Hotelhttp://www.sbk2019.orgSaygıdeğer Katılımcımız, Spor Bilimleri Derneğinin organizatörlüğünde 13 Kasım - 16 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nde sizleri ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Sporun bireysel ve toplumsal işlevleri, bilindiği gibi, eğitimden sağlığa, ekonomiden medyaya kadar kamu ya da özel tüm sektörlerin ilgisini bu alana yoğunlaştırmasına neden olmaktadır. Spora olan ilgi ve farkındalık düzeyindeki artış, mevcut bilimsel bilgi ve teknolojinin sürekli gözden geçirilmesini, yenilenmesini ve yeni beklentilere uygun olarak biçimlendirilmesini zorunlu kıldığından, spor bilimleri de farklı bilim alanlarındaki yeni yaklaşımların ve teknolojik yeniliklerin sporda taşıyabileceği anlama ilişkin bilimsel bilgi üretimini hızlandırmakta, üretilen bilgiyi düzenlenen çeşitli organizasyonlarda paylaşıma ve tartışmaya açmaktadır. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'ne 1000 civarında ulusal ve uluslararası spor bilimci, yönetici ve uygulamacının katılımı beklenmektedir. Kongrede, multidisipliner bir yapı gösteren spor bilimlerinin "Hareket ve Antrenman Bilimleri", "Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi", "Spor Sağlık Bilimleri", "Sporda Psiko-Sosyal Alanlar", "Spor Yönetim Bilimleri" ve "Rekreasyon" temel alanları, eğitim, sağlık, fen ve sosyal bilimler verileri çerçevesinde, düzenlenecek sempozyumlar, paneller, çalıştaylar gibi bilimsel ortamlarda tartışılacaktır. Spor bilimlerinin bu büyük bilgi şöleni için 13 Kasım -16 Kasım 2019’ da ANTALYA' da birlikte olmak dileğiyle... Saygılarımla, Prof. Dr. Mehmet GÜNAY Kongre Başkanı
8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu13 Kasım - 15 Kasım 2019İstanbul, TürkiyeİTÜ Ayazağa Kampüsühttp://www.geoteknik2019.orgİnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tüm inşaat mühendislerini düzenlemekte olduğu 8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu’na davet etmektedir. Amacımız inşaat mühendisliğinin en önemli alanlarından biri olan geoteknik alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, bilgi ve birikimlerimizi, gün geçtikçe artan ve çeşitlenen deneyimlerimizi, uluslararası bilimsel ve mesleki standartta tartışmaktır, değerlendirmektir. Hedefimiz yaratacağımız bilimsel platform ile aramızdaki iletişim ve etkileşimi güçlendirmek, bir araya gelerek geoteknik alanına neler katabileceğimizi tartışmak, uygulama ve akademiyi daha güçlü bir birlikteliğe yöneltebilecek konuları ve alanları tespit etmektir. Günümüzün inovasyon ihtiyacı, akademi-uygulama işbirliğinin araştırma ve geliştirme doğrultusunda yeniden tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır. Tüm bu amaç ve hedefler doğrultusunda sempozyumda yer alacak davetli konuşmacıların, sempozyum konularının ve sunulacak bildirilerin seçimi titizlikle yapılacaktır. Sempozyum ortamının gereken sinerji ve verimi sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi için gereken tüm çaba gösterilecektir. Ancak gerçek başarıyı tayin edecek olan bilimsel ve mesleki düzeyi yüksek bildirilerle sempozyuma geniş bir araştırmacı ve uygulamacı kitlesinin aktif ve interaktif katılımıdır. Geoteknik sempozyumları yüksek standartları ve seçkin bilimsel nitelikleri ile meslektaşların teveccühünü kazanmış sempozyumlardır. Buna uygun olarak düzenlenecek olan 8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu’nun amacı her zamanki gibi çıtayı biraz daha yükseltmek olacaktır. Sizleri bu heyecanlı ve verimli ortama katkı vermek ve bu ortamın sunacağı mesleki platformdan yararlanmak üzere davet ediyoruz. Prof. Dr. S. Feyza ÇİNİCİOĞLU Düzenleme Kurulu Başkanı Nusret SUNA TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı
41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi13 Kasım - 17 Kasım 2019Antalya, TürkiyeTitanic Deluxe Otelhttp://www.kbb2019.orgDeğerli Meslektaşlarımız, Sizleri Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’nin 13-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Titanic Delux Hotel’de düzenleyeceği 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’ne davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız. Günümüzde her alanda olduğu gibi tıp alanındaki bilgi de hızla artmakta, bunu teknolojik gelişmeler takip etmektedir. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında da her yıl önemli bir bilgi birikimi olmaktadır. Bu bilgi birikiminin paylaşılması hem araştırmacılar hem de hekimler için çok önemlidir. Ulusal kongreler bilgilerin ve deneyimlerin en yüksek düzeyde paylaşıldığı platformlardır. Ulusal kongremiz aynı zamanda sosyal bir paylaşım platformudur. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Camiası kongre süresince, sosyal programın da katkısıyla, birbirleriyle görüş alışverişi yapma, küçük sosyal aktiviteler düzenleme ve alumni toplantıları yapma olanağına kavuşmaktadır. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nin bilimsel ve sosyal şöleninde görüşmek dileğiyle saygılarımızı sunarız. Prof. Dr. Gürsel Dursun Kongre Başkanı Prof. Dr. Müge Özcan Kongre Sekreteri
Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi13 Kasım - 14 Kasım 2019Maslak, İstanbul, TürkiyeTİM Show Centerhttp://www.iyiyasaturkiye.com
16. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 8. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı13 Kasım - 16 Kasım 2019Belek, Antalya, TürkiyeEla Quality Kongre Merkezihttp://www.dcyogunbakim2019.orgDeğerli Meslektaşlarımız, Yoğun Bakım’a sevdalı, özveri ile çalışan siz değerli meslektaşlarımızı bir araya getirmeyi, hem bilimsel hem de sosyal paylaşımlarda bulunmayı hedefleyen Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği 16. Yıllık Kongresi, 13-16 Kasım 2019’da, Antalya’da gerçekleştirilecektir. Bilimsel Komitemiz ve Genç Yoğun Bakımcılar Komisyonu, Hemşire Komisyonu ve fizyoterapist üyelerimizin da katkısı ile hazırlamış olduğumuz bilimsel programımızda yoğun bakımlarda sık karşılaşılan durumlar, tanı ve tedavilerinin yanı sıra yoğun bakım alanındaki yeni gelişmelerin ve çalışmaların da tartışılması hedeflendi. Geçen sene ilki düzenlenen ve alanında uzman kişiler ile günlük pratik uygulamalarının tartışıldığı ‘Nasıl Yapıyorum?’ oturumlarının bu sene de ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Ayrıca yabancı katılımcılarımız ile farklı ülkelerde ve bölgelerdeki yoğun bakım uygulamalarının tartışılacağı oturumumuzun da kongreye bir renk getireceğine ve bölgemizdeki yoğun bakımcıları kaynaştıracağına inanıyoruz. Yoğun bakımın bir ekip işi olduğu inancımızla ilişkili tüm disiplinlere yönelik oturumları planlamaya çalıştığımız kongremiz sizlerin de katkıları ile zenginleşecektir. Kongre boyunca düzenlenecek olan paneller, konferanslar, nasıl yapıyorum uygulamaları ve bildiri sunumları sırasında bilgilerimizi, deneyimlerimizi ve sorularımızı paylaşma ve tartışma olanağı bulacağız. Ayrıca Genç Yoğun Bakımcılar Komisyonu, Hemşire Komisyonu ve Fizyoterapi Komisyonlarının da toplantılarına katılma imkanı bulabileceksiniz. Ayrıca, bu kongre esnasında Genç Yoğun Bakımcılar Komisyonu seçimli olağan genel kurulu da gerçekleşecektir. Bilimsel program yanı sıra stres atmak ve yoğun bakım sevdalılarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen sosyal program ile de keyifli bir zaman geçireceğinize inanıyoruz. Geçen sene ‘Hep Birlikte, En İyiye’ sloganı ile başlayan kongremizden sonra, bu sene de aynı heves ve heyecanla kongremizi gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız. Sevgi ve saygılarımızla, Prof. Dr. N. Defne Altıntaş Kongre Başkanı
3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi12 Kasım - 15 Kasım 2019Antalya, TürkiyeStarlight Resort Hotelhttp://www.suvesaglik.org3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi’ni 12-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Starlight Resort Hotel Antalya'da düzenleyeceğimizi sizlere duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kongremizi, ilk iki kongrede olduğu gibi, yine Sağlık Bakanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İLBANK işbirliğinde düzenleyeceğiz. Bilindiği üzere kongrelerimiz ilke olarak “Suya Dair Her Şey” temasını benimsemiştir. Suyu, sağlığa dokunan her yönüyle ele aldığımız Su ve Sağlık Kongresi, ilkinden itibaren ülkemizden ve yurt dışından pek çok kurum/kuruluş ve sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenmektedir. Çünkü su, yaşam için sahip olduğumuz en önemli doğal kaynaklardan birisidir. Yeryüzünün 3/4’ünün sularla kaplı olmasına rağmen insani tüketim amaçlı kullanılabilecek su kapasitesi, var olanın %1’inden daha düşüktür. Hızla artan dünya nüfusu, kentleşme, sanayileşme ve tarımsal faaliyetler bir yandan su kaynaklarında azalmaya, diğer yandan kirlenmeye neden olmaktadır. Günümüzün en önemli gündem konularından birisi olan iklim değişikliği de su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir. Suyun yokluğu, azlığı ve kalitesi, doğrudan ya da dolaylı olarak insan sağlığını etkileyen sonuçlara neden olmaktadır. Yanı sıra su yönetimi, kamu ya da özel, pek çok sektör/kurum/kuruluşun işbirliği içerisinde, çok paydaşlı bir yaklaşımla çalışmasını gerektiren bir sorumluluk alanıdır. Kongre temasına uygun olarak katılımcı hedef kitlesini, bilimsel ve hizmetsel anlamda “Su İle İlgilenen Herkes” oluşturmaktadır. Katılımcı hedef kitlesi arasında başta sağlık ve tıp alanında çalışan akademisyenler olmak üzere, su bilimleri mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya, biyoloji, hidroklimatoloji ve ziraat alanlarında çalışan tüm akademisyenler; belediyeler, il özel idareleri, ambalajlı su üreticileri ve sanayicileri, su ürünleri üretici ve satıcıları, yüzme havuzu ve kaplıca işletmecileri, su kalitesi izlemesi yapanlar, su dezenfektanlarını üreten ve satanlar ile sivil toplum kuruluşları sayılabilir. Kongremiz ülkemizin bulunduğu coğrafyada, su-insan-sağlık ilişkisine çok paydaşlı yaklaşımla vurgu yapan örnek bir organizasyon olarak yer almaktadır. Kongre kapsamında düzenlediğimiz yarışmalar, sergiler ve oluşturduğumuz kongre ormanı da sosyal sorumluluk çalışmalarının çok güzel örnekleri olmuştur. 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi’ni de sizlerin katılımı ve katkılarıyla, zengin bilimsel içerik ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirmek istiyoruz. Bilimsel ve hizmetsel anlamda su ile ilgilenen herkesi, suya dair her şeyi konuşmak üzere Kongremize davet ediyoruz.
9. Uluslararası Atatürk Kongresi12 Kasım - 15 Kasım 2019Amasya, Türkiyehttp://www.atam.gov.trAtatürk Araştırma Merkezince; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ortamdan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecinde yaşanan gelişmeleri beşeri ve sosyal bilimler bağlamında incelemek, bu kapsamda ortaya konulan yeni bilgi ve bulguların en üst düzeyde paylaşılıp tartışılacağı bilimsel bir platform sunmak, ülkeler ve insanlar arasındaki kültürel bağların kurulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, her dört yılda bir olmak üzere Uluslararası Atatürk Kongresi düzenlenmektedir. Atatürk Araştırma Merkezi, özellikle Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ni öncelikli araştırma alanı almakla birlikte dönemin bütün değerlerini kavrayan, inceleyen bilimsel bir bakış açısına sahiptir. Ayrıca; iktisat, hukuk, siyaset bilimi, eğitim, kültür, din, uluslararası ilişkiler, felsefe ve sosyoloji gibi toplumu ilgilendiren bütün konular Atatürk Araştırma Merkezinin ve dolayısıyla bu kongrenin ilgi alanına girmektedir. Bu çerçevede 9. Uluslararası Atatürk Kongresi, 12-15 Kasım 2019 tarihlerinde Amasya’da düzenlenecektir. Kongrede yer alması planlanan konu başlıkları aşağıda sunulmuştur. Bildiri başlıklarının çerçevesi geniş olup, ana tema dışına çıkılmaması şartıyla farklı konular da teklif edilebilir.
3. Geriatrik Onkoloji Sempozyumu09 Kasım 2019İzmir, TürkiyeWyndham Grand İzmir Özdilekhttp://geriatrikonkolojisempozyumu2019.comDeğerli Meslektaşlarımız, Yaşlı kanser olgularında modern onkolojik tedavi uygulamaları geriatrik prensipler içerisinde özel yaklaşımlar gerektirmektedir. Bu yönüyle Geriatrik Onkoloji bilim dalı bütün dünyada hızla gelişmeye devam etmektedir. Bu alandaki gelişmeleri yakından izlemeyi ve paylaşmayı hedefleyen Geriatrik Onkoloji Derneğinin kongre ve sempozyumları sizlerin destekleriyle her yıl artan coşku ve ilgiyle gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 3.Geriatrik Onkoloji Sempozyumu, 9 KASIM 2019 tarihinde, İzmir’de gerçekleştirilecek olup, sizleri davet etmekten büyük onur duymaktayız. Sempozyumun ana teması “YAŞLI KANSER HASTALARINDA BİYO - PSİKO - SOSYAL SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ” olarak belirlenmiştir. Yaşlı kanserli insanı hastalıkla birlikte gözlediğimiz biyolojik- özellikleri yanısıra psikolojik ve sosyal bir varlık olarak değerlendirmek, onu hastalığı kadar psikolojik ve sosyal sorunlarıyla da irdelemek durumundayız. İşte bu konuyla ilgili görüşleri tartışmak üzere sizlerle düzenlediğimiz sempozyumda buluşmak istiyoruz. Konu ile ilgilenen meslektaşlarımızın bilgi, deneyim ve katkılarıyla gerçekleştirilecek olan bu bir günlük sempozyumda hepinizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Niyazi ALAKAVUKLAR
26. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi09 Kasım - 13 Kasım 2019Belek, Antalya, TürkiyeGloria Golf Resort Otelhttp://www.allerji.kongresi.infoDeğerli meslektaşlarımız, Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından bu yıl düzenlenecek olan 26. Ulusal Alerji ve İmmünoloji Kongresi 9-13 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Gloria Resort otelde gerçekleştirilecektir. Alerji ve İmmünoloji ailemiz, aramıza her yıl yeni katılan üyelerimizle ve bu bilime gönül veren meslektaşlarımızla daha da büyümektedir. Bizleri bir araya getirecek olan ulusal kongremizde, uygarlığın bir bedeli olarak giderek artan sıklıkta ve farklı yönleriyle karşımıza çıkan alerjik ve immünolojik hastalıkları her yönü ile ele almayı amaçlıyoruz. Bilim alanımızda çığ gibi büyüyen gelişmeler ışığında patogenezden tanıya, klinik özelliklerden tedaviye ve korunmaya yeni bilgileri, keşifleri, tanımlamaları, kullanıma yeni giren veya kullanım alanı genişleyen ilaçları konuşmayı istiyoruz. Çok iyi biliyoruz ki tıpta eğitim süreklidir. Bu amaçla eski bilgilerimizi de tazelemeyi planlıyoruz. Ayrıca kongremizde bir araya gelecek olan, yan dal eğitimini sürdürmekte olan asistanlarımız, uzmanlığını almış meslektaşlarımız ve yılların deneyimini taşıyan değerli hocalarımızla günlük pratikte karşımıza çıkan sorunları hep birlikte tartışacağız. Bu amaçla, kongre düzenleme kurulu ve bilimsel kurul olarak çalışmalara başladık. Çalışma gruplarından gelen önerileri de göz önüne alarak, oturumları oluşturacağız. Oturumları ve toplantıları; “kurslar, paneller, konferanslar, karşıt görüş, usta / çırak ve uzmanına danış” başlıklarında oluşturmayı düşünüyoruz. Bunların yanı sıra alerji ve immünoloji uzmanlarının sağ kolu olan “alerji ve immünoloji hemşirelerimiz” için de kurslarımız olacak. Kongre bilimsel programının oluşturulması sürecinde, siz değerli üyelerimizden gelecek her türlü öneri ve katkıyı değerlendireceğimizi belirtmek isteriz. Kongremiz, alerji ve immünoloji alanında bilimsel çalışmalar yapan meslektaşlarımızın çalışmalarını sunmaları ve tartışmaları açısından önemli bir platformdur. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bilimsel aktivitelerden sonra günün yorgunluğunu atmak, eski dostlarla bir araya gelmek ve yeni dostluklar kurmak için de zamanımız olacak. Yanı sıra kongremizde katılımcılarımızın duygu ve düşünsel dünyasına katkıda bulanacak sosyal aktivitelerimiz de yer alacaktır. Siz değerli üyelerimizi ve alerji-immünoloji bilimine gönül veren değerli meslektaşlarımızı kongrede görmekten mutluluk duyacağız. Kongre Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Aytül Sin Kongre Başkanı Prof. Dr. Demet Can Bilimsel Kurul Başkanı Doç. Dr. Ümit Murat Şahiner Kongre Sekreteri
2. International Conference on Mathematics Science and Engineering Education-ICESME 201908 Kasım - 10 Kasım 2019Girne, K.K.T.C.Acapulco Hotelhttp://www.icesmeconference.comThe Second International Conference on Mathematics, Science and Engineering Education (ICESME’19) aims to provide a scholarly environment for promoting discussions in contemporary topics of mathematics, science and engineering education and to foster the application of the results in primary, secondary, and higher education. The conference will bring together mathematicians, engineers and scientists in the domain of interest from around the world. All accepted papers will be published in a special issue of European Journal of Science and Mathematics Education.
1. MYDERN Ulusal Disiplinler Arası Çalışma Kongresi08 Kasım - 10 Kasım 2019Belek, Antalya, TürkiyeXanadu Resort Hotelhttps://www.mydernkongre.comDeğerli meslektaşlarım, sevgili sağlık çalışanları ve kıymetli öğrencilerimiz, Sanayi devrimiyle başlayan uzmanlaşmanın, sağlık alanında yaşanan teknolojik gelişmeler ve tıp eğitimine verilen önemin artması doğrultusunda, tıpta uzmanlaşma olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Hekimlerin, tıp eğitimi sonrasında uzmanlaşmaya başladığını, bazı organların hatta hastalıkların uzmanlık alanları oluştuğunu, fakat yıllar içerisinde tıpta aşırı uzmanlaşmanın geliştiğini; “hasta değil hastalık vardır” düşüncesinin ortaya çıktığını, hekimlerin ortak çalışma, hastayı bütün olarak değerlendirme, multidisipliner bakış açısıyla neden ve sonuç bağlamından uzaklaşarak sadece kendilerine ait uzmanlık alanları hakkında değerlendirme yaptıklarını ve ne yazık ki tıpta uzmanlık alanlarının işbirliğinden uzaklaştıklarına tanıklık ediyoruz. Bilimde ve teknolojide ki bu kadar gelişme ve ilerlemeye rağmen, mesleğinin özü insan olan hekimlik mesleğinde daha doğrusu “hekimlik sanatında” uzmanlık alanlarının keskin çizgilerle birbirinden ayrıldığını, uzmanlık alanlarının birbirleriyle bütün içerisinde çalışmaktan her geçen gün daha da uzaklaştığını görüyoruz. Tam da bu noktada “hastalık yoktur hasta vardır” sözünden yola çıkarak hekimlerimizi multidisipliner, bütüncül bakış açısıyla tek büyük bir çatı altında birleştirmek buluşturmak gerektiğine inanıyoruz. Tıpta Multidisipliner Yaklaşım Derneği (MYDERN) olarak amacımız: “Tıpta farklı uzmanlık ve meslek alanlarını bir araya getirmek suretiyle; tıp alanında sunulan sağlık hizmet kalitesini arttırmak, toplum sağlığını korumak ve iyileştirmek için, akademik bilgi alışverişini sağlamak, farklı uzmanlık alanları arasında bağlantı kurmak, farklı alanlarda çalışmalar yapan tıp mensupları arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek, tıp biliminin gelişmesini sağlamak, farklı alanlarda çalışan tıpta uzmanlık öğrencilerinin multidisipliner yaklaşımla tıp alanına bütünsel bakış açısı kazanmasını sağlamaktır.” Bu çerçevede organize ettiğimiz Tıpta Multidispliner Yaklaşım Derneği (MYDERN) 1. Ulusal Kongresine, “Disiplinler arası çalışma” temalı ilk kongremize sizleri davet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu büyük buluşmada Acil Tıp, Adli Tıp, Aile Hekimliği, Anestezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Gastroenteroloji, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Nöroloji, Hematoloji, Onkoloji, Ortopedi, Plastik Cerrahi, Radyoloji ve Yoğun bakım uzmanlık alanlarından, özellikle klinik pratikte sık karşılaştığımız problemlerle ilgili çözüm önerilerini konusunda uzman, deneyimli hocalarımızdan dinleme fırsatı bulacağız. Kongremizde uzmanlık alanlarının önemli temas noktalarını, multidisipliner ve bilimsel bakış açısıyla ve özellikle klinik pratiğimize katkı sağlayacak şekilde konuşacağız. Dolu dolu yaşayacağımız bilimsel toplantılarımız yanı sıra, hep birlikte hem eğlendiren hem de kişisel gelişimimize katkı sağlayan sosyal ortamlarda bir araya gelerek, katılımcılarımızın bu güzel arkadaşlık ortamında yeni dostluklar, işbirlikleri kurmasına vesile olacağız. 8-10 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’ da gerçekleştireceğimiz 1. Ulusal MYDERN “Disiplinler Arasında Çalışmak” temalı kongremize, sağlık alanının tüm uzmanlarını, asistanlarını, aile hekimlerini, pratisyen hekimlerini, hemşire ve yardımcı sağlık çalışanlarımızı ve değerli öğrencilerimizi davet ediyoruz. En içten sevgi ve saygılarımızla Kongre Bilimsel Kurulu Adına; Prof. Dr. Selahattin KIYAN Tıpta Multidisipliner Yaklaşım Derneği YK Başkanı
5. Perfüzyon Sempozyumu08 Kasım - 10 Kasım 2019Antalya, TürkiyeTitanic Otelhttp://www.perfuzyon2019.orgDeğerli Meslektaşlarımız; 5. Perfüzyon Sempozyumu’nu 8–10 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Titanic Lara Otel’de düzenleyeceğimizi duyurmaktan ve sizleri bu etkinliğe davet etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın gelişimine katkıda bulunacağını düşündüğümüz birçok konu başlığı ile sempozyum hazırlığımız büyük bir özveri ile devam etmektedir. Sayın meslektaşlarımız, yurt içinden veya yurt dışından gelen, tecrübesi ve bilgisi ile bize ışık tutacak konuşmacıları toplantılarımızda görebileceksiniz. Sempozyum bilimsel programını güncel perfüzyon bilgilerini, sektör bilgilerini, yenilikleri yansıtacak şekilde; sözel sunumlar, paneller ve ödüllü bildiri oturumları ile zengin, dolu dolu bir içerik şeklinde hazırlamaktayız. Sektörde öncü medikal firmalarımızın desteği ile ECMO, Flow Fizyolojisi, Kan Yönetimi konularında wet-lab kursları da düzenleyeceğiz. 5. Perfüzyon Sempozyumu çevre ülkelerden gelecek perfüzyonist katılımı ile uluslararası boyutta gerçekleştireceğimiz ilk etkinlik olacaktır… Sempozyumumuza Azerbeycan, Kazakistan, Kırgızistan, İran, BAE, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerinden gelecek katılımcıları ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Geniş stand alanlarında medikal firmaların sektörel yeni ürün ve teknolojileri hakkında bilgiler alabilirsiniz. Hayata Bağış Derneği ile organ bağışının önemi üzerine yaptığımız sosyal sorumluluk projesi etkinliklerine katılabilirsiniz. 10 Kasım 2019 Pazar günü de Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü anma etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Değerli meslektaşlarımız, bilimsel programı güçlendirebilecek her türlü öneri ve katkılara açık olduğumuz bilmenizi isteriz. Hep Birlikte Daha Güzele, Daha İyiye.. Antalya’da görüşmek üzere… Saygılarımla.. Ahmet Ali ÇOBAN Perfüzyonistler Derneği Başkanı Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
7. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu08 Kasım - 09 Kasım 2019İzmir, TürkiyeSağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesihttp://www.bozyakahematoloji2019.comKıymetli meslektaşlarım, Bu yıl da yine hep birlikte 7. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu’nu 8 - 9 Kasım 2019 tarihlerinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İzmir’de gerçekleştireceğimizi bilgilerinize sunarız. Hematoloji alanında bizim de var olduğumuzu göstermek amacıyla her yıl sempozyum düzenlemekteyiz. Toplantılarımız kapsayıcı ve mümkün olan en kısa sürede hematoloji dalında genel yaklaşımı ortaya koymak düşüncesindeyiz Düzenleme Kurulu olarak, 7. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu’na katılım ve katkıları ile değer katacak olan siz sevgili meslektaş ve çalışma arkadaşlarımız ile değerli sponsor firmalara şimdiden teşekkür ediyoruz. Prof. Dr. Oktay Bilgir Sempozyum Başkanı
3. Sağlıklı Saç Sağlıklı Yüz Sempozyumu07 Kasım - 10 Kasım 2019Girne, K.K.T.C.Acapulco Resort Convention and SPAhttp://www.sagliklisacsaglikliyuz.comSevgili Meslektaşlarım, Birincisini 17-20 Ekim 2015, ikincisini ise 4-9 Eylül 2017 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirdiğimiz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği’nin birlikte düzenlediği, ‘Sağlıklı Saç Sağlıklı Yüz’ simpozyumunun üçüncüsünü 7-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Acapulco Resort Convention Center & SPA Hotel Girne’de gerçekleştireceğiz. Toplantıda saç ve yüz hastalıkları tanı ve tedavisindeki güncel yaklaşımlar incelenecek, ayrıca saç ve yüz sağlığın korunmasında kozmetik uygulamalar ele alınacaktır. Dermatoloji uzmanı hekimlerin sık karşılaştığı saç ve yüz hastalıkları ile ilgili bilgi alışverişinde de bulunacağımız verimli bir toplantı geçireceğimizi düşünüyorum. Akdenizin incisi Kıbrıs ve Kıbrıs’ın incisi Girne’de gerçekleştireceğimiz, Türkiye’de konusunda tek olan toplantımızın üçüncüsünün sizlerin katılımı ve aktif desteği ile hedeflediği başarıyı yakalayacağına inanıyorum. 7-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Acapulco Resort Convention Center & SPA Hotel Girne‘de buluşmak üzere… Sevgi ve Saygılarımla Prof. Dr. Server SERDAROĞLU Simpozyum Başkanı
CTO Essentials 10. Chronic Total Occlusion Course07 Kasım - 09 Kasım 2019İstanbul, TürkiyeHilton Maslakhttp://www.tgkd.org/ctoclub2019Dear Collegues, Interest in total occlusion procedures are increasing day by day, due to an increase in patient numbers. As CTO Club, we have been organizing various meetings since 2009 for our colleagues who want to refresh their knowledge and share their experiences. With these experiences that we have acquired from the previous years, we have been carrying on our meeting to the international platform under the name of "CTO Essentials" in our 11th year. We have planned our meeting which will be attended by very valuable operators from Europe, America, Japan and the Middle East as 3 days and the first day of the program will be in English. Rather than the similar meetings, "CTO Essential" was designed to benefit operators at all levels, including operators who have recently started CTO initiatives. We would like to invite you to CTO Essentials on 7 - 9 November 2019 that 14 cases will be live transmissions, many registered cases and complications will be discussed with the contribution of operators from different countries. All kind of cardiologist level, we believe that our meeting will be very effective. Sincerely Yours, Prof. Ömer Göktekin, MD President of CTO Club
8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu07 Kasım - 09 Kasım 2019Ankara, TürkiyeAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesihttp://www.issse.orgSaygıdeğer Paydaşlarımız, 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu’nun sekizincisi, 7-9 Kasım 2019 tarihlerinde Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği işbirliğinde düzenlenecektir. Sempozyumda sosyal bilgiler özelinde kuramsal bilgilerin uygulamaya aktarılmasında karşılaşılan sorunlara yaratıcı ve farklı çözüm önerilerinin bulunması ve bu önerilerin yaşama geçirilebilmesi için gerekli işbirliğinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sempozyumun teması, “Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Eğitimi” olarak belirlenmiştir. Sempozyumun öncelikli amacı, kuramsal bilgilerin yaşama aktarılması konusundaki araştırma ve uygulama örneklerinin ortaya konulmasıdır. Gelişen teknolojinin etkisiyle bilgi üretimi son yıllarda çok artmıştır. Bu durum artan “bilgi kirliliği” nedeniyle uygulayıcıları zorlamakta, sistemsel sorunlarla birleşerek özellikle öğretmenleri güçsüzleştirmektedir. Bu uğraşta yalnız kalmamaları için sempozyumun odak noktalarından biri de öğretmenlerimiz olacaktır. Gerçekleşecek panel, çalıştay ve bildiri sunumlarında öğretmen ve öğretmen adaylarına fırsatlar sunulması, onların gerçekleştirdikleri iyi örneklerin katılımcılarla buluşturulması sempozyumun amaçları arasında yer almaktadır. Eğitim yaşamının önemli bir bileşeni olan sosyal bilgiler eğitiminin hak ettiği değeri bulmasında sorumluluk almanız ve bu alandaki çalışmalarınızla katkı sunmanız için sizleri 8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu’na davet ediyoruz. 8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu
5. Uluslararası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk ve Ergen KDT Kongresi07 Kasım - 10 Kasım 2019İstanbul, TürkiyeHarbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesihttp://kongre2019.kdtd.org.trDeğerli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çalışanları; 1995 yılında kurduğumuz Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD), 1996 yılında Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Derneği (EABCT) ile bütünleşmiştir. Kuruluşundan bu yana iki Avrupa kongresi (EABCT 2001, 2017 yıllarında) ve bir Uluslararası Kognitif Terapiler Birliği (IACP 2011 yılında) Kongresi olmak üzere kognitif ve davranış terapileri alanında 3 temel kongre ve birçok Uluslararası Kongre düzenleme onur ve görevini başarıyla tamamlamıştır. 2011 yılında düzenlenen ve bir dünya kongresi niteliği taşıyan 7. Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresine 60'ı aşkın ülkeden 1100 civarında profesyonel katılmış ve bizleri onurlandıran anlamlı ve olumlu geri bildirimler vermişlerdir. KDTD, 2000 yılında yine İstanbul'da "Uluslararası 1. Cinsel İşlev Bozuklukları Konvasiyonu'nun ev sahipliğini başarıyla tamamlayarak cinsel sağlık ve cinsel işlev bozuklukları alanında ülkemizde ilk Uluslararası Kongreninde düzenlenmesini sağlamıştır. KDTD, ayrıca ülkemizde 4 Uluslararası katılımlı Ulusal KDT kongresi düzenlemiştir. Düzenlediğimiz her Ulusal Kongrenin bir öncekinden daha kapsamlı ve nitelikli olması temel hedefimiz olmuştur. 2019 yılının 7-10 Kasım tarihleri arasında bir ilk olarak "5. Uluslarası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk ve Ergen KDT Kongresi'ni” yine İstanbul'da düzenleyeceğiz Bir çoğumuzun bildiği gibi KDTD her zaman iyi bir model olma ve ülkemizde bu alanda yapılan yenilikçi hareketlerle öncülük yapma motivasyonu ile hareket eden bir dernektir. Bu bağlamda ülkemizde çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellere yönelik KDT eğitimini yıllar önce yine ilk kez derneğimiz aracılığıyla başlatılmış ve halen büyük bir ilgi ile devam etmektedir. Bu kongremizde aynı amaç doğrultusunda ilk çocuk ve ergen KDT kongresini, gelenekselleştirdiğimiz KDT kongresine entegre etme kararı aldık. Bu nedenle kongremizin adını "5. Uluslararası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk-Ergen KDT Kongresi” koymayı uygun bulduk. Umuyoruz ki çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışan ve emek veren ruh sağlığı profesyonellerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek yönünden anlamlı ve yararlı bir kongre olacaktır. Teknikten öteye gitmeyen mekanik uygulamalar yerine daha bütüncül ve anlamlı uygulama becerileri kazandırmanın önemini vurgulamak için kongre temasını "KDT ve Yeni Açılımları” olarak belirlemiş bulunuyoruz. Kongremize şu ana kadar çocuk, ergen ve yetişkin KDT alanlarında çalışan toplam 5 değerli konuk davet ettik. Yapacakları çalışma grupları ve verecekleri konferansların içeriğini bu duyuruda ve web sayfamızda bulabilirsiniz. Kongremizin ilk gününde yapılacak kongre öncesi çalışma gruplarını izleyerek devam eden günlerde yarım günlük kongre içi çalışma grupları, paneller, uzmanla buluşma saatleri ve konferanslar düzenlenecektir. KDT alanında bilgi ve becerilerini arttırarak insan acılarını azaltmaya çalışan ve bunun için EABCT eğitim standartlarına göre düzenlenen uzun soluklu eğitimlerle çeşitli zorlukları göze alarak, yurdumuzun çeşitli yörelerinden katılan siz değerli öğrencilerimiz için bu tür kongreler düzenlemenin yapabilecelerimizin en azı olduğunu düşünüyoruz. Aynı etkinliklerin alana ilgi duyan yeni arkadaşlarımız için ruh sağlığı profesyonellerine yararlı ve anlamlı olacağına yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle Avrupa KDT Birliği (EABCT) standartlarına göre eğitim almış ve almakta olan ve EABCT tarafından "KDT Terapisti” ünvanı alan ve alacak tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. Konuya ilgi duyan hem yetişkin hem de çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışan tüm profesyonellerini bu kongrede görmek ve tanımak istiyor, kongrelerin bilimsel düzeyinin katılımcıların katkısı ile artacağının farkındalığı içinde katılım ve katkılarınızı bekliyoruz. SEVGİ ve SAYGILARIMIZLA KDTD Kongre Düzenleme Kurulu adına, Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur KDTD Başkanı Uluslararaı Kognitif Terapiler Birliği (IACP) Başkanı Avrupa Seksoloji Federasyonu(EFS) Gelecek Dönem Başkanı Avrupa Davranış ve Kognitif Terapile
14. Üroonkoloji Kongresi06 Kasım - 10 Kasım 2019Belek, Antalya, TürkiyeRegnum Carya Otelhttp://www.uroonkolojikongresi.orgDeğerli Meslektaşlarımız, Türk Ürologları tarafından özlemle beklenilen, gerek bilimsel, gerekse sosyal anlamda her biri adeta şölen havasında geçen Üroonkoloji Kongresi’nin 14. sünün hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. Bu kongrede üroonkoloji alanındaki güncel gelişmeler, daha şimdiden katılımı kesinleşen 10 yabancı bilim adamı ve ülkemizin üroonkoloji alanındaki değerli eğitmenlerinin katılımı ile ele alınacaktır. Üroonkoloji’ye gönül vermiş olan tüm meslektaşlarımızı, dünya literatürüne katkı yapmamızı sağlayan bu çalışmalara katılmak ve bir aile olarak sağladığımız sinerji içerisinde yer almak için derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bu yıl da birbirinden değerli Türk ve Yabancı konuşmacı-oturum başkanı hocalarımız bizlerle beraber olacaktır. Dr. Alberto Breda, Dr. Chris Evans, Dr. Derya Tilki, Dr. Jack Schalken, Dr. Joaquim Bellmunt, Dr. Koon Ho Rha, Dr. Maria J. Ribal, Dr. Peter Albers, Dr. Peter Black, Dr. Silke Gillessen ve Dr. Steven Lee Chang davetimizi kabul edip, bizlerle birlikte olacak konuşmacılarımız arasında yer almaktadır. Bilimin, mesleki paylaşımın ve sosyal iletişimin meslek içi siyaset kaygılarıyla örselendiği günümüzde hepimizin özlediği paylaşım ve sinerji ortamını Kongremizde bulacağımızdan emin olarak, sizlerle 6 – 10 Kasım 2019 tarihinde Antalya’da buluşmayı umut ediyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz. Dr. Sinan Sözen Üroonkoloji Derneği Başkanı 14. Üroonkoloji Kongresi Başkanı
İstanbul Güvenlik Konferansı 201906 Kasım - 08 Kasım 2019İstanbul, TürkiyeHarbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesihttp://www.istanbulguvenlikkonferansi.org5. İstanbul Güvenlik Konferansı (2019), dünyanın sürüklendiği bu olumsuz gidişat karşısında; “görece var olan İkinci Dünya Savaşı sonrası düzeninin nasıl dönüşebileceği konusunda dünya ekonomi ve güvenlik mimarisi ile ilgili yeni inisiyatifler başlatılabilir mi?”, “bu alanda yeni kriterlerin ipuçları üzerine düşünceler geliştirilebilir mi?” gibi sorulara cevap aramayı ve dünyanın ilgisini çekerek karar vericileri bu konuda düşünmeye davet edecek bir çağrı yapmayı amaçlamaktadır.
Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi06 Kasım - 10 Kasım 2019Antalya, TürkiyeRixos Sungate Otel ve Kongre Merkezihttp://www.todnet.org/kongre2019Değerli Meslektaşlarım, Türk Oftalmoloji Derneği 53’üncü Ulusal Kongresi, güzide şubelerimizden İzmir’in katkıları ile 6-10 Kasım 2019 tarihleri arasında cennet Antalya’mızın güzel beldesi Kemer’de Rixos-Sungate Otel ve Kongre Merkezinde yapılacaktır. Önceki yıllarda birçok Ulusal Kongremizi başarıyla düzenlediğimiz Rixos-Sungate Otel ve Kongre Merkezi, kısa bir süre önce büyük ölçüde yenilenerek ve ayrıca verdiği uygun fiyatlarla da, günümüzün zor ekonomik koşullarında Kongremiz için mükemmel bir seçenek olmuştur. Sağladığı 800 civarındaki oda kullanımıyla Rixos-Sungate Otel konaklama ihtiyacını büyük ölçüde karşılayarak üyelerimizin rahatlığı açısından önemli bir avantaj yaratmaktadır. Son yıllarda bir taraftan Sağlık Bakanlığının kongre sponsorluklarında uyguladığı önemli ölçüdeki kısıtlamalar diğer taraftan zorlaşan ekonomik koşullarda endüstri firmalarının bütçelerindeki küçülmeler nedeniyle Kongre organizasyonları, birden fazla alternatif planların geliştirilmesi ve bütçenin çok iyi bir şekilde yönetilmesini gerektirmektedir. Bildiğiniz gibi son dönemde, başka branşlarda birçok tıp kongresi ya çok küçülerek yapılabildi ya da iptal edildi. Biz, TOD olarak bugüne kadar bilimsel toplantılarımızı herhangi bir küçülme ya da iptal olmaksızın gerçekleştirmeyi başarabildik. Bu Kongremizde de söz konusu zorlukların aşılabilmesi ve ayrıca bilimsel ve sosyal programın kusursuz bir şekilde oluşturularak sizlere sunulabilmesi için çok yoğun bir tempoda ve olası tüm senaryolara karşı önlem alacak şekilde hazırlık yapıyoruz. Ulusal Kongremiz, diğer toplantılarımızın birçok özelliğini bünyesinde toplayarak, meslektaşlarımızın bilgilerini, deneyimlerini, görgülerini paylaştıkları; diğer taraftan sosyal programlar içinde birbirleriyle hasret giderdikleri, yeni meslektaşlarıyla tanışarak kardeşlik kurdukları bir şölen özelliğindedir. Kongremiz, Derneğimizin en önemli hedeflerinden olan Oftalmologların eğitimi konusunda, çok önemli bir fırsat yaratmaktadır. Yurtdışından davetli, konularında ünlenmiş meslektaşlarımızla bilgi aktarımını gerçekleştirirken, Ülkemiz Oftalmolojisinin ve Ulusal Kongremizin çağdaş düzeyini de yabancı meslektaşlarımıza gösterebilme fırsatı bulmaktayız. Yabancı Konuşmacıların Kongremize renk katacağını düşünüyoruz. Bilimsel gelişmenin temel unsurlarından biri olan tıp endüstrisi, tıbbın uygulayıcısı olan hekimlerle, kongremizin elit ortamında bir araya gelmekte ve burada oluşan düşünce paylaşımından yeni fikirler ve ufuklar doğmaktadır. Oftalmoloji Endüstrisinin, Derneğimizle olan saydam, ilkeli, karşılıklı saygıya dayanan yakın işbirliğinin kongre ve toplantılarımızın başarısındaki rolünü memnuniyetle görmekteyiz. Kongremizin bilimsel ve sosyal programının kusursuz ve her yönden başarılı olabilmesi için tüm Birimlerimiz ve organizasyon firması Ulusal Kongre Organizasyon Komitesinin koordinatörlüğünde büyük bir uyum içinde ve var güçleriyle çalışmaktadırlar. Kendilerine yürekten teşekkür ederim. Yıllardır kanıtlanmış başarısıyla endüstrimizin en önemli odak noktası haline gelmiş Ulusal Kongremize bu yıl da çeşitli sponsorluklarla katkı sağlayacak firmalarımıza şimdiden teşekkür ederim. İlk gün Birim İleri Eğitim Programları (BİLEP) ile başlayacak Kongremiz, bir kısmı interaktif olmak üzere Paneller, Kurslar, Endüstri Destekli Toplantılar (Uydu Sempozyumu, Uzmanına Danış, Endüstri Araştırma Toplantısı), Keynote Konferansları, Sözlü Bildiri oturumları, BAK’lar, Onur Konferansları, SOE Konferansı, FFA Kulübü ve yabancı konuşmacı toplantıları etkinlikleriyle çok çeşitli ve zengin bir bilimsel programı hizmetinize sunacaktır. Geleceğimiz olarak gördüğümüz Genç Oftalmologlarımız, Kongre boyunca kendilerine tahsis edilen bir toplantı odasında, görev saatleri dışında yabancı misafirleri ile bir araya gelerek, hem bilimsel konuları daha geniş tartışabilme hem de ileride uluslararası ilişkilerde çok büyük yararlar sağlayabilecek önemli dostlukların oluşturulması fırsatını bulabileceklerdir.Yoğun bilimsel toplantı yorgunluğunu
Uluslararası Katılımlı 7. Peyzaj Mimarlığı Kongresi06 Kasım - 10 Kasım 2019Antalya, Türkiyehttp://www.peyzajkongresi.org/2019TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak düzenlediğimiz ve mesleğin geleceğine ışık tutan Kongrelerimizin 7.’sini Oda’mızın kuruluşunun 25. yılında “KOLEKTİF BELLEK OLARAK PEYZAJ” temasıyla 06-08 Kasım 2019 tarihleri arasında uluslararası katılımlı olarak Antalya’da gerçekleştireceğiz. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak bu yıl IFLA’nın Avrupa Bölgesi üyesi 34 Avrupa ülkesine ev sahipliği yapacağımız kongremizin ardından, 9-10 Kasım tarihleri arasında da IFLA Avrupa Genel Kurulu gerçekleşecektir. Uluslararası katılımlı olarak ikincisini düzenleyeceğimiz Kongremiz ve IFLA Avrupa toplantılarının birbirlerini destekleyecek ve aynı zamanda yurtiçinden ve yurt dışından katılacak meslektaşlarımıza buluşma ve iletişim ortamı sağlayacak olmalarının yararlı olacağına inanıyoruz. Peyzaj Mimarlığı, mekân algısını sanat ve kültür olgusu ile tarihsel bir süreklilik içinde bütünleştirirken insan, toplum ve yaşam alanlarını barış dolu bir dünya için birbirlerine yakınlaştırmaktadır. Zaman ile yer olgusunun dönüşümü ve değişimi, kimlik ve imge oluşturan ögeler ve olaylar ile doğal-kültürel-tarihi miras kentlerimizin ve kırlarımızın, tüm peyzajların karakterini biçimlendiren desen ve süreçlerdir. Bu bağlamda, yaşanmış, yaşanan ve yaşanılacak olan tüm ara kesitlerde peyzajı oluşturan unsurlar birer katman olarak belleğimize eklemlenmektedir. Bellek yaşananları, yaşam boyu öğrenilmişlikleri, bunların geçmişle ilişkisini içinde taşır. Bu ilişkiye bazen bir ses, bazen bir koku, bazen bir renk, bazen bir duygu, bazen de bir mekân eşlik eder. Böylece bellek geçmişle bağ kurarak geleceği kurgulamamıza yardım eder. Peyzaj mimarlarının bu bağlamdaki en önemli görevlerinden biri kentlerdeki ve kırsaldaki morfolojik değişim ve dönüşümleri ortaya çıkarıp sonraki kuşakların da faydalanmasını sağlayacak yöntemleri ortaya koymak olmalıdır. Doğal, kültürel ve tarihi miraslar kolektif belleğin bizzat kendisini oluştururlar. Zaman içinde kolektif hafızaya katkıda bulunan anılar, değiştirilir veya kaybolur ve beraberinde toplumsal hafıza ve kent kültürünün bir parçası da kaybolur, belleklerimizden silinir; Günümüzde geçmişi yok etmeden yeni ile birlikte kullanılacak teknolojiler, ortak belleği yakalamamıza ve korumamıza izin verebilir.
4. Ulusal-1. Uluslararası Koyun Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi04 Kasım - 07 Kasım 2019Girne, K.K.T.C.Elexus Hotelhttp://www.koyunkeci2019.orgİnsanların beslenmesinde hayvansal proteinlerin ve bunların içinde de kırmızı etin çok önemli yeri vardır. Bütün dünyada kırmızı et büyük oranda sığırlardan, daha sonra da domuzlardan sağlanmaktadır. Ülkemizde ise kırmızı etin kaynağı sığırlardan sonra koyun ve keçilerdir. Süt de ineklerden sonra en çok koyun ve keçilerden elde edilmektedir. Hatta dünyada küçük ruminant sütünün büyük çoğunluğu keçilerden sağlanmakta olduğundan, ülkemizde de son yıllarda keçi sütü ve ürünlerine olan talep arttığından sütçü keçi yetiştiriciliği artış göstermiştir. Koyun ve keçiler son derece kanatkar hayvanlar olup, mera şartlarını çok iyi değerlendirerek yaşamlarını sürdürerek üretimlerine devam etmektedirler. Ülkemizin coğrafi ve iklim şartları göz önünde bulundurulduğundan koyun ve keçiler ülkemiz için vazgeçilmez hayvan türleridir. Bu hayvanların sağlıklı ve daha verimleri olmalarının sağlanması koyun ve keçi yetiştiriciliğine ilgiyi artırmaktadır. Bu hayvan türlerinin yetiştirilmesine ve sağlığına sığırlardan ayrı önem verdiğimiz için daha önce iki yılda bir 3 kez düzenlediğimiz Koyun ve Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi’nin 4.üncüsü Kıbrıs’ın en gözde yerlerinden Girne’de yapılacaktır. Kongrede Koyun ve Keçi Sağlığı ve Yönetimi konularında yurt dışı ve yurt içinden çağrılı bildiri için davet ettiğimiz konuşmacıların dışında, serbest sözlü ve poster bildiriler yer alacaktır. Sizlerle Kıbrıs’ta buluşmaktan memnuniyet duyacağız. PROF. DR. HASAN BATMAZ Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği Başkanı
15. Nanoscience and Nanotechnology Conference03 Kasım - 06 Kasım 2019Antalya, TürkiyeKervansaray Lara Convention Center and Resort Hotelhttps://nanotr.org/enDear Colleagues, The annual Nano-TR conference series are considered to be the premier scientific event in Turkey in the fields of nanoscience and nanotechnology, with broad attendance by the scientific community and highlighted by invited talks delivered by national and international experts in various areas. Now, the 15th chapter in the Nano-TR conference series will be organized in Antalya, between the dates of 3rd and 6th of November, 2019. We have decided to hold this year’s meeting in Antalya, at Kervansaray in Lara - a very compact hotel which offers excellent meeting facilities to foster ample scientific and social interaction. While the impact of nanoscience and nanotechnology in our daily lives is felt in an ever-increasing way, continuous development in these fields is expected to result in the realization of revolutionary ideas in fields as diverse as materials, energy, medicine, electronics and optoelectronics. Within this context, the Nano-TR conference series present an ideal platform for fruitful exchange of ideas which is crucial for scientific advancement. More than 600 national and international participants are expected at the 15th Nano-TR Conference, including invited speakers, researchers, entrepreneurs, private sector representatives, post-doctoral scientists, as well as undergraduate and graduate students. All participants will have the opportunity to meet eligible scientists working in the different sub-disciplines of nanotechnology all around the world and be able to closely follow the latest developments in the field of nanotechnology. The conference will feature plenary talks followed by technical symposia (parallel sessions) consisting of invited speakers, oral and poster presentations. It is our pleasure to invite you to the 15th Nano-TR conference in which every aspect of nanoscience and nanotechnology will be discussed. We would like to thank you in advance for your valuable contributions and participation. On behalf of the Organizing Committee
Türkiye 13. Tarla Bitkileri Kongresi01 Kasım - 04 Kasım 2019Antalya, Türkiyehttp://www.tarlabitkileri2019.orgDünyada ve ülkemizde ekim alanı ve üretim miktarı yönünden en önemli tarımsal üretim grubunu oluşturan tarla bitkileri, insan ve hayvan beslemesi için temel besin kaynağıdır. Türk tarımının ve tarıma dayalı sanayisinin gelişmesi büyük ölçüde tarla bitkileri tarımına bağlı olup, tarım alanlarının %83’ünde tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tarla bitkileri; insanların olmazsa olmaz kabul edilen beslenme, giyinme, barınma ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayan en önemli ürünlerdir. Dünyada bu amaçlarla tarımı yapılan ve “stratejik” olarak kabul edilen en önemli 10 kültür bitkisi de (buğday, mısır, çeltik, sorgum, arpa, patates, şekerkamışı, şekerpancarı, soya ve pamuk) tarla bitkisidir. Ancak, ülkemizdeki yapısal sorunlar, iklim değişiklikleri ve üretimdeki aksaklıklar nedeniyle birçok üründe ithalat bağımlılığı gün geçtikçe artmaktadır. Gelecekte gıda ihtiyacının daha da artacak olmasına bağlı olarak tarımsal üretim, uluslararası ilişkilerde su ve petrol gibi stratejik bir öneme sahip olacaktır. Bu nedenle araştırma-geliştirme aşamasından, üretimin pazarlanmasına kadar her şeyin planlı yapılması, tarımsal ürünlerde dış alımın azalmasına ve sürdürülebilir tarımsal üretimin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Dünyanın gelişmiş tarım ülkelerinde; tohumluk, toprak işleme, ekim ve dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, hasat, harman, depolama ve nakliye gibi üretim faaliyetleri daha akıllıca yönetilerek çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim hedeflenmektedir. Bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak tarla tarımında yaşanan hızlı dönüşümlerin uzağında kalmamak, bilakis Türkiye’de çağdaş anlamda tarımsal eğitim ve öğretimin başladığı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de ifade ettiği “muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmalıyız” hedefine ulaşmada Ulusal Tarla Bitkileri Kongre’lerinin çok büyük önem taşıdığının farkındayız. Türkiye’nin tarla bitkileri tarımının gelişmesine ve karşılaşılan temel sorunların aşılmasına rehberlik yapacak araştırmaların değerlendirilmesi amacıyla Türkiye XIII. Tarla Bitkileri Kongresi Tarla Bitkileri Bilimi Derneği’nin katkılarıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından düzenlenecektir. Bu kapsamda, Türkiye’de tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı ile bu bilim dalına katkı veren diğer temel ve uygulamalı bilimi dallarında faaliyet gösteren üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek tarla bitkileri bilimi ve teknolojileri üzerine sunumların yapılacağı, bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı bir kongre ortamını yaşatmayı hedefliyoruz. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü olarak bu ulusal kongreye ev sahipliği yapmak ve sizleri ağırlamaktan onur ve gurur duyacağız. Kongre Düzenleme Kurulu
3. Nöromüsküler Hastalıklar Kongresi01 Kasım - 03 Kasım 2019Çeşme, İzmir, TürkiyeRadisson Blu Otelhttps://www.noromuskuler2019.orgDeğerli Bilim insanları, Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği tarafından düzenlenen bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz kongremiz akademik desteklerinizle güç kazanacaktır. Her yıl bir konuyu farklı özellikleri ile irdeliyoruz, örneğin 2017 de yeni gelişen tedaviler, 2018 de otozomal resessif musküler distrofiler ana konularımız idi, ancak diğer alanlardan da tebliğler kabul edildi, tartışma ortamı sağlandı. Bu yıl temel konumuzu spinal musküler atrofi (SMA) hastalığında tedavi standartları ve yaşam kalitesi olarak belirledik. Amacımız ülke genelinde SMA’lı hastalarımızın en iyi tedavi ve rehabilitasyon koşullarına ulaşmasıdır. Bu çabamız aynı zamanda diğer nöromusküler hastalıklar için de geçerli olacaktır. Bu hususta önceden hazırladığımız platformu konunun uzmanları ile (ortopedi, beslenme, solunum, fizyoterapi gibi) birlikte tartışacağız. Bunun dışında ülke içinden ve dışından gelecek konuk konuşmacılar ile güncel (genetik) tedaviler gözden geçirilecektir. Ayrıca, katılımcılar tarafından iletilen seçilmiş vaka sunumları bireysel olarak tartışılabilecektir. Başarılı bir kongre diliyorum. Prof. Dr. Haluk Topaloğlu Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği yönetim kurulu adına
International Mineral Processing Conference Eurasia-IMPC 201931 Ekim - 02 Kasım 2019Antalya, TürkiyeTitanic Beach Lara Hotelhttp://www.impc-eurasia.comInternational Mineral Processing Conference Eurasia (IMPC 2019) will be organized by Turkish Mining Development Foundation from 31 October-2 November 2019 in Antalya. As is known, International Mineral Processing Congresses are held every 2 years at various locations globally. In order to give more people opportunities to participate in similar such events the International Mineral Processing Council recently agreed that it would, subject to certain conditions, formally support regional mineral processing conferences and assist in the organisation of such Conferences. IMPC - Eurasia is the first such Conference. It is hoped that the Conference will attract delegates not only from the near and middle east and Balkan countries but also from countries around the world. Many academicians, experts, engineers, mine owners and equipment manufacturers will participate to IMPC - Eurasia from Turkey, Russian Federation, Iran, Egypt, Saudi Arabia, Israel, Jordan, Iraq, Algeria, Tunisia, Pakistan, India, Azerbaijan, Kazakhistan, Turkmenistan, Balkan Countries and Europe. A word class exhibition will be organized during the Conference. The cost of attendance includes registration fee, accommodation for 3 nights, all meals and drinks in a luxury hotel which represents an excellent opportunity to attend a major conference. Also, touristic and technical tours will be organized before and during the Conference. Profits accruing from the Conference will be donated to the International Mineral Processing Council to assist it in promoting its global activities. You are invited to attend this Conference especially through submitting at this time an Abstract. Antalya is a unique venue for this event with its dynamism, diversity and its 3000 years of history. We assure you that your stay will be most enjoyable and are sure that you will benefit from attending this unique event. SEE YOU IN ANTALYA IN 2019 !! Prof. Dr. Cyril O’CONNOR President of IMPC Council Prof. Dr. Güven Önal President of Turkish Mining Development Foundation
Uluslararası İşletmecilik ve Sağlık Yönetimi Kongresi-UiSYÖK31 Ekim - 03 Kasım 2019Antalya, TürkiyeConcorde Deluxe Resort Hotelhttp://www.uisyok.orgDeğerli Bilim İnsanları, 31 Ekim-03 Kasım 2019 Tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Uluslararası İşletmecilik ve Sağlık Yönetimi Kongresi’ne sizleri davet etmekten mutluluk duyarız. Kongremizin amacı, gün geçtikçe Dünyada ve Ülkemizde önemi artan İşletmecilik ve Sağlık Yönetimi konularının değerlendirileceği, alanında uzman bilim insanlarının, profesyonellerin ve ilgili paydaşların bir araya geleceği Uluslararası bir platform oluşturmaktır. Kongremiz Akademik Teşvik ve Doçentlik ölçütlerine uygundur. Kongre dilleri Türkçe ve İngilizce'dir. Kongreye sözlü sunum ve poster ile katılmak mümkündür. Kongre kitapçığı 2019 yılı içerisinde ISBN’li online olarak yayınlanacaktır. Dileyen katılımcılarımızın tam metinlerinin uluslararası hakemli ve alan indeksli dergilerde hakem süreci sonrası yayınlanma imkanı bulunmaktadır. Bildiri özeti ve tam metinlerinizi [email protected] mail adresine gönderebilirsiniz. Saygılarımızla. Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK - Kongre Başkanı
10. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu-YEKSEM 201931 Ekim - 02 Kasım 2019Antalya, Türkiyehttps://yeksem.org/2019Sanayileşme, teknolojideki hızlı gelişme ve günümüzün yaşam standartları gibi unsurlar dikkate alındığında Dünyadaki siyasi sürecin oluşmasında, ülkelerin enerji kaynakları, bu kaynakları denetleme ve geliştirebilme yetenekleri, enerji taleplerini karşılamadaki bağımsız olma amaçları belirleyici olmaktadır. Enerjinin büyük öneme sahip olması ve fosil yakıt rezervlerinin azalan ömrü, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmaktadır. Geleceğe dönük üretim senaryolarında yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının arttırılmasına yönelik çalışmaların hız kazandığı görülmektedir. Ülkemizin artan enerji talebini karşılamak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, çevre dostu üretime yönelmek için kaynak planlanmasında yenilenebilir enerji oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, Ülkemizde hala yenilenebilir enerji kaynakları için gerekli önem gösterilmediğinden hava, su ve çevre kirliliği başta olmak üzere birçok sorun enerji ihtiyacı ile beraber ortaya çıkmaktadır. Dünyanın giderek en büyük sorunu haline gelen enerji ihtiyacını, yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji kaynakları ile çevreye zarar vermeden karşılamamız mümkündür. Türkiye bulunduğu coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı nedeniyle bütün yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma imkanına sahiptir. Özellikle hidrolik, jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelleri bakımından AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin son derece elverişli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ancak bu kaynaklardan yararlanma oranı düşük seviyelerdedir. Bu anlayışla, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından her iki yılda bir istikrarla düzenlenen, başarıyla sürdürülen ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları dünyası nezdinde haklı bir saygınlık kazanan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi `nin onuncusu da TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ev sahipliğinde 31 Ekim-01-02 Kasım 2019 tarihlerinde, Antalya’da gerçekleştirilecektir. Ulusal ölçekte enerji sektöründeki en ciddi etkinliklerden birisi konumunda olan bu Sempozyumda, uygulamalı ve teorik çalışmalar ile teknolojik gelişmelerin sunulacağı ortak bir buluşma platformu sağlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına yönelik uluslararası gelişmeleri yakından takip eden araştırmacılarla, akademisyenlerin, teknik elemanların, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, üretici, tüketici ve kullanıcıların, müşavir ve mühendislerin sektör temsilcilerinin, sanayicilerimizin iletişimi ve son teknolojileri değerlendirmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca alanında uzman özel çağrılı konuşmacıların sunumlarına da yer verilecek olan sempozyumda ülkemizin birçok bölgesinden sektörünün tüm bileşenleri Antalya’da buluşması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Sempozyumumuz; Çağrılı Konuşmacılar, Paneller, Akademik Bildiriler ve Ürün Tanıtım Stantları ile şekillenecektir. 1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi’nde sunulacak akademik ve teknoloji uygulama bildirilerinin aşağıda belirtilen sempozyum takvimine göre www.yeksem.orgadresi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Sempozyumun bildiri dili Türkçe olup, bildirilerin başında Türkçe Özetlerin eklenmesi beklenmektedir. Gönderilen bildiri başvuruları Bilim Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilecek, kabul edilen bildiriler, konu başlıklarına göre sınıflandırılarak programda yayınlanacaktır. Bildirilerin “Yazım Kuralları” ve “Örnek Bildiri Formatı’’nda yer alan formata göre hazırlanması ön kabul için gerekmektedir. Bilim Kurulu’nun uygun göreceği diğer bildiriler poster olarak sunulması planlanmaktadır. Sempozyumda Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda poster bildiri sunumuna da yer verilmesi planlanmaktadır. Buna göre; Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi amaçlı olarak kullanımlarının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir ve ekonomik şekilde kullanıma kazandırılması, kaynak çeşit
Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı-ASYU 201931 Ekim - 02 Kasım 2019İzmir, Türkiyehttp://asyu.inista.orgAkıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu 31 Ekim-2 Kasım 2019 tarihleri arasında Yaşar Üniversitesi tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi desteğiyle İzmir’de düzenlenecektir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olup güncel konularda özel oturum önerileri de kabul edilecektir. Sempozyuma gönderilen tüm bildiriler en az iki hakem tarafından körleme değerlendirme sistemiyle değerlendirilecektir. Konular: Konferansta Yapay Zeka, Yapay Sinir Ağları, Derin Öğrenme, Bulanık Mantık, Karma Akıllı Sistemler, Bilgi Tabanlı Sistemler, Evrimsel Hesaplama, Uzman Sistemler, Akıllı Optimizasyon Algoritmaları, Makine Öğrenmesi, Örüntü Tanıma, Veri Madenciliği, Akıllı Elektronik Sistemler gibi yöntemler ve bu yöntemlerin liste ile sınırlı olmamak üzere aşağıdaki örnek alanlardaki uygulamaları konu alınacaktır.
63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi30 Ekim - 03 Kasım 2019K.K.T.C.Limak Cyprus Deluxe Hotelhttp://www.millipediatri2019.orgDeğerli Meslektaşlarımız, Bu yıl 30 Ekim - 3 Kasım 2019 tarihleri arasında K.K.T.C. Limak Cyprus Deluxe Hotel’ de gerçekleştirmeyi planladığımız 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi’ne sizleri davet etmekten mutluluk duymaktayız. Kongrede çocuk sağlığını ilgilendiren temel konular ve sorunların ele alındığı konferanslar, paneller, uzmanına danışalım oturumları, ayrıca sözel ve poster sunumları ile kurslar yer alacaktır. Konularında uzman değerli hocalarımızla çocuk sağlığı alanındaki güncel bilgileri paylaşma, tartışma fırsatı bulacağımız kongremizin katılımınızla daha verimli ve yararlı olacağına inanıyoruz. Bilimsel paylaşımın yanı sıra K.K.T.C‘nin tarihi ve doğal güzelliği ile vazgeçilmez bölgelerinin başında yer alan Bafra bölgesinde sosyal programının da etkin olacağına inandığımız kongremizde unutulmayacak anlar geçireceğinizi ümit ediyor, en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Prof. Dr. Enver Hasanoğlu Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Koray Boduroglu Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı
7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu-ITTES 201930 Ekim - 01 Kasım 2019Kemer, Antalya, TürkiyeMirada Del Mar Otelhttp://www.ittes.org.trDeğerli Katılımcılar, Sizleri Antalya Kemer Mirada Del Mar Otelde 30-31 Ekim 2019 ve 1 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyum'unda (ITTES 2019) görmekten onur ve mutluluk duyacağız. Genel teması "Dijital Çağda Pedagoji" olarak belirlenen sempozyum kapsamında çalıştaylar, paneller, sözlü bildiriler ve poster sunumlarla edinilen bilimsel kazanımların ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşımı hedeflenmektedir. Hakem değerlendirme süreçlerinden geçen bildiri özet metinleri kongre öncesinde " ITTEST-2019 Bildiri Özetleri E-Kitabı" olarak yayımlanacaktır. Bunun yanı sıra ITTES-2019'da daha önceki sempozyumlardan farklı olarak belirlenecek alt temalar kapsamında ilgili alan editörlerinin rehberliğinde yürütülecek çalışmalarla bilim kurulu tarafından seçilen bildirilerin genişletilmesiyle özgün kitapların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca kongre sonrasında yalnızca bildiri olarak yayımlanması istenilen araştırmalar gerekli düzenlemeler ve değerlendirmeler sonrasında "ITTEST-2019 Bildiriler Tam Metin E-Kitabı"nda basılacaktır. Sempozyum danışma kurulu tarafından seçilen üç bildiriye “ITTES-2019 En İyi Sunum Ödülü” verilecektir. Değerli bilim insanları, 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’ unun ülkemizde toplumun geleceğine dair politikaların üretilmesine, eğitime ve bilime katkılar sunmasını dileyerek sizleri Antalya Kemer'de görmekten onur ve mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz. Saygılarımızla, ITTES-2019 Düzenleme Kurulu
Uluslararası Siyasal ve Toplumsal Bilim Araştırmaları Kongresi29 Ekim - 30 Ekim 2019Mardin, TürkiyeHilton Hotelhttp://sosyalbeserivetoplumbilimlerikongresi.orgSayın Uluslararası Siyasal ve Toplumsal Bilim Araştırmaları Kongresi Katılımcıları, İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneğinin organize edip düzenlediği 29 ve 30 Ekim 2019 tarihinde Mardin Hilton Otel’de yapılacak olan kongremizin ilk buluşmasında Sosyal, Beşeri, Siyasal, Bilim, Akademik, Kültür, Sağlık, Tarih, Sanat, İletişim, Politika, Kadın, Spor, Eğitim, Siyasal Gelişmeler, Göç, Sosyal Hizmetler, Uluslararası Savunma ve Mühendislik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Finans ve Ekonomi Yönetimi ile ilgili çalışmalara yer verilecektir. Kongremiz farklı disiplinlerde çalışan katılımcılara bilgi paylaşma olanağı sunmanın yanı sıra katılımcıların birbirlerini tanıma ve ortak eserler üretme olanağı da verecektir. Bilimsel tartışma ve yapıcı etkileşim için uluslararası bir forum oluşacaktır. Sosyal bilimler alanında yer alan problemleri tespit, etmek, bunları dile getirmek, gidermek ve çözüm yollarını oluşturmak ve geleceğe yönelik planlama gerçekleştirmek için sizlerle kongremizde bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Kongre ana teması doğrultusunda belirlenecek olan alt başlıklar sınırlayıcı olmayacağı gibi sosyal, beşeri ve toplum bilimleri temaları altında aşağıda ana başlıkları verilen her türlü konuyu içerebilecektir: İktisadi ve İdari Bilimler Kültür Sağlık ve Spor Bilimleri Tarih Sanat İletişim Kadın Araştırmaları Sosyoloji Turizm Eğitim Bilimleri Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Temel Eğitim Güzel Sanatlar Eğitimi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Yabancı Diller Eğitimi Mühendislik Bilimleri Fen ve Matematik Bilimleri Kamu Yönetimi Finans Katılımcılar, belirledikleri bir konuda özel oturum oluşturabilirler. Kongre dilleri, Türkçe ve İngilizce’dir. Kongremizin ülkemiz ve tüm dünya bilim insanları için faydalı ve verimli geçmesini temenni eder, organizasyon komitemiz adına sizleri, Mardin’de gerçekleşecek olan kongremize davet etmekten onur duyarız. Mardin Hilton Park Otel’de görüşmek dileğiyle… DEĞERLİ KATILIMCILAR KONGREMİZ AKADEMİK TEŞVİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMAKTADIR. KONGREMİZE KATILIM SAĞLAYAN TÜM KATILIMCILAR KENDİ İSTEK VE TERCİHLERİNE BAĞLI OLARAK TAM METİN GÖNDEREBİLİRLER. KONGREMİZDE BİLDİRİ TAM METİN KİTABI PDF VE E-ISBN Lİ OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Prof. Dr. Mustafa TALAS Kongre Başkanı
6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi28 Ekim - 31 Ekim 2019Antalya, TürkiyeSusesi Luxury Resort Hotelhttp://www.probiyotikkongresi2019.orgSaygıdeğer Bilim Önderleri ve Değerli Meslektaşlarım, 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi 28 - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında Susesi Luxury Resort Hotel Antalya’ da düzenlenecektir. Probiyotik Prebiyotik Derneği’nin geleneksel yıllık bilimsel etkinliği artan bir coşku ile devam etmektedir. Ekip olarak çalıştığımız arkadaşlarımızın yoğun gayretleri sonucu bu sene de geçmişte olduğu gibi proaktif bir çaba içerisinde yüksek akademik içerik ve daha önce bahsedilmeyen konulara değinmeyi hedefliyoruz. Probiyotik Derneği olarak 8 yıldır probiyotik ve bağırsak mikrobiyotasının Türkiye’de gereken önemi alması konusunda birçok bilimsel aktivite gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Son 7 yıl içerisinde “probiyotikler ve mikrobiyota” ile ilgili çalışmalar dünyada da büyük bir ivme kazanmıştır. “Mikrobiyota ve probiyotikler” birçok disiplini ilgilendiren kavramlardır. Kongremiz alanında multidisipliner tek spesifik kongredir. Branş kongrelerinden ziyade bu şekilde disiplinler arası bilgi alışverişinin olması yeni potansiyel bilgileri ortaya çıkaracaktır. Kongremizin zengin ve yüksek kalitedeki bilimsel içeriği Eczacılar, Diyetisyenler, Doktorlar (Gastroenteroloji, Pediatri, İç Hastalıkları, Aile Hekimliği, Kadın Doğum, Enfeksiyon Hastalıkları, Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, Genel Cerrahi, Genetik Hastalıkları, Dermatoloji Uzmanları), Gıda Mühendisleri, Biyolog gibi çeşitli branşlardan katılımcılarımıza hitap edecek genişlikte hazırlanmaktadır. Fonksiyonel diyare, enfeksiyöz diyare, fonksiyonel kabızlık, hassas bağırsak sendromu, alerji, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, helikobakter pilori gastriti, obezite, hepatosteatoz, çölyak gibi birçok hastalıkta probiyotiklerin faydalı etkileri, karsinogenezis, pre/probiyotiklerin mikrobiyota dolayısıyla immün sistem ve kronik hastalıklar üzerindeki etkileri, diyetle alınan gıdaların mikrobiyota üzerindeki etkileri, gereksiz antibiyotik kullanımının mikrobiyotaya etkileri, bunlar dışında bağırsak mikrobiyotasının; depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları, Otizm, Parkinson hastalığı, Alzheimer üzerine etkileri, probiyotik kullanımının cilt sağlığı üzerine etkileri ve stres kaynaklı cilt lezyonlarını azaltması, probiyotik gıdalar, süt ve fermente süt ürünlerinin sağlığımıza etkileri vb. konuların hepsi kongremizde heyecanla tartışılacaktır. Ayrıca probiyotik, mikrobiyota, anne sütü konuları pediatri alanında değerli hocalarımız tarafından ele alınacaktır. Multidisipliner ilgiyi tek bir çatı altında toplamak ve farkındalığı arttırmak için kongremiz, bilimsel bir fırsat yaratacaktır. Sonuç olarak, siz değerli dostlarımızın katkıları ile kongre platformumuzun daha güçleneceğine inanıyor, sizleri kongremizde görmek istiyoruz. Saygılarımızla, Prof. Dr. Hakan ALAGÖZLÜ Kongre Başkanı Medikal Park Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Prof. Dr. Tarkan KARAKAN Dernek Başkanı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi28 Ekim - 01 Kasım 2019İzmir, TürkiyeTepekule Kongre ve Sergi Merkezihttp://www.klimud2019.orgDeğerli meslektaşlarımız, Klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanındaki tüm paydaşlara önemli bir buluşma fırsatı sağlayan “Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongreleri”nin beşincisinde yine sizlerle birlikte olacağız. Bu yıl derneğimizin kuruluşunun 10. yılı olması bizleri daha da heyecanlandırırken bu heyecanı ve mutluluğu tüm üyelerimizin de bizler kadar hissettiğinden eminiz. Kongremizde, derneğimizin kuruluşunun 10. yılı ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılını İzmir’ de birlikte kutlayacak olmak ise bambaşka bir ayrıcalık olacak… Kongre bilimsel programını yine her yıl olduğu gibi üyelerimizden gelen öneriler doğrultusunda oluşturmaya çalışıyoruz. Mikrobiyoloji Uzmanlık uygulamalarını merkeze alacağımız bilimsel programımızda daha önceki yıllarda olduğu gibi; “Güncelleme Oturumları” ve “Uygulamada yenilikler oturumları” ile rehberler ve yeni gelişmeler kapsamında sahadaki uygulamaları birlikte gözden geçirmeyi hedeflemekteyiz. Hızla gelişen teknoloji ve hayatımıza giren yeniliklere ilişkin oturumlar hepimiz için ufuk açıcı ve ilham verici olacak… Uzmanlık eğitiminde asistanlarımız ve genç uzmanlarımızın seslerine kulak vererek onları eğiticilerimiz ile buluşturmaya ve bu alanda önemli çalışmalar yürüten TTMYK çalışmalarına hep birlikte katkı vereceğiz… Genç meslektaşlarımızın sesine her zaman kulak vermekte olan KLİMUD Yönetim Kurulu olarak, düzenleme kurulunda bu yıl ilk kez yer alacak AGUK temsilcisinin de desteğiyle şehir kongresi talep eden genç meslektaşlarımızın kongremize daha çok katılımlarını bekliyoruz. Kongrelerin en önemli paylaşım alanı olan bildiriler ile zenginleşecek programımızda yine genç üyelerimizin çalışmalarına daha çok yer vermeyi ve yeterli tartışma ortamı yaratmayı hedeflemekteyiz. Her kongremizde olduğu gibi endüstri temsilcileri ile üyelerimizi buluşturmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak bir diğer amacımız… Kongremizin sosyal alanda da farklı ve güzel anılar bırakması için düzenleme kurulumuza bu yıl yerel üyeler de dahil ettik… Amacımız güçlü bilimsel içeriği ve mikrobiyoloji camiasının birlikteliği ile yine güzel bir kongre gerçekleştirmek… Tüm meslektaşlarımızı Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nin, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile birlikte düzenleyeceği “5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2019”a bekliyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz. Saygılarımızla… Doç. Dr. Berrin ESEN Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Kongre Başkanı Prof. Dr. Barış OTLU Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Z. Ceren KARAHAN Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Genel Sekreteri Kongre Sekreteri
16. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi27 Ekim - 30 Ekim 2019Bodrum, Muğla, TürkiyeLa Blance Island Resort Hotelhttp://www.tbgk2019.orgDeğerli Meslektaşlarım, XVI. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27 - 30 Ekim 2019 tarihleri arasında Bodrum La Blance Island Resort’te düzenlenecektir. Uluslararası katılımla gerçekleştirilen kongremiz derneğimiz tarafından düzenlenen Tıbbi Biyoloji ve Genetik camiasının en önemli etkinliğidir. Derneğimizin kuruluşundan bu yana düzenli olarak organize ettiğimiz kongremiz hem bilimsel hem sosyal açıdan doyurucu niteliklere sahip olarak sürmektedir. Derneğimizin düzenlediği ulusal kongremiz 750’ yi aşkın üyesiyle hem sunulan bildiriler hem de katılımcı sayısı bakımından sürekli artan bir grafik çizmektedir. Kongrelerimize geniş bir öğrenci katılımı olduğu dikkate alınarak 16’ ıncı kongremizde de gelenekselleşen kayıt ve ulaşım burslarımız derneğimiz yönetiminin almış olduğu karar doğrultusunda uygulanacaktır. Her zaman olduğu gibi 16’ ıncı kongremizde de camiamızın kurucu isimlerinden olan Prof. Dr. Altan Günalp ödülünün yanısıra serbest bildiri ve poster ödülleri de verilecektir. Uzun yıllardır sürmekte olan yine Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında tartışılan ve sıkıntı oluşturan konuların da geniş katılımlı olarak tartışma imkanının olacağı kongremizde gelenekselleşen 29 Ekim Cumhuriyet balosunu da siz değerli meslektaşlarımızla birlikte yaşayacağız. Bu vesile ile sizleri kongremize davet etmekten onur duyar, bilimsel ve sosyal açıdan doyurucu bir program geçireceğimiz 27- 30 Ekim 2019 tarihleri arasında Bodrum’da buluşmayı dilerim. Saygılarımla, Prof. Dr. Turgut Ulutin Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği Başkanı
27. Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting and 30. National Congress of The Turkish Biochemical Society27 Ekim - 31 Ekim 2019Belek, Antalya, TürkiyePapillon Zeugma Convention Centrehttps://bclf2019.biyokimyakongresi.orgDear Colleagues and Dear Friends, On behalf of the Turkish Biochemical Society (TBS), it is our great pleasure to invite you to the Joint Congress of 27th Balkan Clinical Laboratory Federation (BCLF) Congress and 30th National Biochemistry Congress (NBC) of TBS which will be held from October 27th to October 31st 2019 in Antalya, Turkey. The Congress will be supported by our mother organisations, the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) and the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM). There will be speakers from BCLF, IFCC, and EFLM countries. The detailed scientific programme will be announced within a few months. The Opening Lecture will be given by Prof. Howard Morris, the IFCC President. The EFLM Past President Prof. Sverre Sandberg will bring the greetings of the EFLM during the Opening Ceremony and he will present a plenary lecture on “Harmonisation in clinical laboratories and the harmonisation activities of EFLM” during the Congress. Before the Congress, Prof. Sandberg and his Colleague Prof. Elvar Theodorsson will organize a two-days EFLM Course on “How to write a good scientific and professional article” on 26th and 27th October. There will be other courses and/or workshops before and/or during the Congress. The In Vitro Diagnostics (IVD) companies will participate in the Congress Exhibition and support educational meetings/workshops. The contribution of the IVD industry to the congress will be great, and we are confident that, the IVD companies will exhibit the latest disruptive and innovative technologies at the exhibition area of the Congress. The abstracts presented at the Congress will be published in the Turkish Journal of Biochemistry (SCI-Expanded) which is the official journal of the TBS. The Congress city, Antalya, is an attractive center in the Mediterranean region with its historical background, surrounding mountains, and Mediterranean Sea. The Congress venue, the Papillon Zeugma Convention Centre, Belek, with its conference halls, exhibition area and services, is very suitable for such a scientific activity. We hope, the Joint Congress of BCLF and TBS will be a new step to move biochemistry/clinical biochemistry and laboratory medicine further up in our region. We are certain that it will be a highly successful and enjoyable congress both scientifically and socially. Your participation will add much to the success and enjoyment of the Congress. We are looking forward to meeting you in Antalya during the joint BCLF and TBS Congress. Dogan Yucel TBS President Congress President Tomris Ozben BCLF Representative of TBS Congress Co-President Dear friends and colleagues, On behalf of Balkan Clinical Laboratory Federation it is my great pleasure to invite you to take part on this great scientific event to be held on 27-31 october 2019 in Antalya - Turkey. Gear up for an exciting and informative 27th Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting that will enable You to refresh your knowledge base, explore innovations, exchange ideas, meet other researches, friends and colleagues as well as sponsors and exibitors. The Meeting will cover all the scientific and technological aspects of Laboratory Medicine. Ideal location to participate to very advanced scientific presentations combined with well balanced programme of oral and poster presentations, and dedicated workshops, will guarantee an efficient exchange of ideas and allow productive discussions. These are exciting times in the world of laboratory medicine and I am sure that 27th BCLF Meeting will be a rewarding and unforgettable experience for all participants. I look forward to meeting you all in beautiful Turkey. Jozo Coric BCLF President
19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi26 Ekim - 29 Ekim 2019Girne, K.K.T.C.Elexus Resort Hotelhttp://www.uvecd2019.orgDeğerli Meslektaşlarımız, 19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 10. Ulusal Fleboloji Kongresi, 26-29 Ekim 2019 tarihleri arasında Elexus Resort Hotel, Girne- KKTC'de düzenlenecektir. Kongremizin gerek bilimsel gerek de organizasyonal alanda giderek yukarı taşıdığı çıta bu sene de oldukça zengin ve heyecanlı bir kongre içeriği hazırlamamızı sağladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden üst düzey uzmanların katılımı ile bilimsel düzeyi yüksek çalışmaların paylaşılacağı ve tartışılacağı bilimsel toplantıların yanı sıra, teknolojinin son imkanlarını kullanarak da takibi kolay ve katılımı interaktif bir kongre düzenlemeyi hedefliyoruz. KKTC’de düzenleyeceğimiz kongremizde sizleri aramızda görmekten ve 29 Ekim coşkusunu birlikte yaşamaktan mutluluk duyacağız. Prof. Dr. H. Tankut Akay Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı
1. International Industrial and Environmental Toxicology Congress26 Ekim - 29 Ekim 2019Antalya, TürkiyeVenezia Palace Deluxe Resort Hotelhttp://www.ietox2019.comInternational Industrial and Environmental Toxicology Congress will be held in 26-29, October 2019, Venezia Palace Hotel Antalya / Turkey. The aim of the Congress is to bring together all the professionals and academicians in this field and to discuss the latest developments and emerging risks of occupational and environmental toxicology on a scientific platform.Many national and international institutions or organizations have decided to give scientific support to this Congress. The core topics of the Congress will be occupational and environmental diseases and cancers, genotoxicity, neurotoxicity, nanotoxicology and environmental effects, environmental pollution, occupational and environmental risk assessment, preventive and protective strategies, social impact of occupational and environmental diseases and their relationship with health systems. In the Congress, we are planning to organize open discussion sessions and training courses based on demand. In addition, oral sessions will be held where scientists can present their original studies. We invite you to contribute to the International Industrial and Environmental Toxicology Congress. Your participation and support will shed light on future. Best regards, Presidents Assoc. Prof. Engin TUTKUN, M.D., Ph.D. Bozok University Prof. Mustafa Necmi İLHAN M.D., Ph.D Gazi University
2. Avrasya Biyokimyasal Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi-EBAT26 Ekim - 29 Ekim 2019Antalya, Türkiyehttps://www.ebatcongress.orgDeğerli Bilim İnsanları, Kamu ve Özel Sektör Uzman ve Temsilcileri, Birincisi, Antalya' da 27-30 Ekim 2018 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilen uluslararası “AVRASYA BİYOKİMYASAL YAKLAŞIMLAR & TEKNOLOJİLER (EBAT) KONGRESİ” nin ikincisini 26 Ekim - 29 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya' da düzenlenecek olmasını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 2. EBAT Kongresi, Biyokimya, biyoteknoloji, biyomedikal mühendislik ve biyomateryallerin çeşitli yönlerine odaklanan en kapsamlı konferans olacaktır. Konferansımız, akademik ve endüstri profesyonellerinin bölgedeki son gelişmeleri tartışmaları ve fikir alışverişinde bulunmaları için bir platform sağlamaktadır. Dünyanın dört bir yanından gelenleri ağırlamaktan gelen uzun bir geleneğe sahip olan ev sahibi şehrimiz "ANTALYA", en çok rağbet gören destinasyonlar arasında yer alıyor 2. EBAT kongresinin ana hedefi, bilim adamları, mühendisler ve endüstri arasındaki gerçek bir uluslararası işbirliği atmosferinde ortak bir platformdaki en son gelişmeleri, yenilikleri ve dünyaca ünlü araştırmacıları bir araya getirerek kaliteli araştırmaları ve bu araştırmaların gerçekleştirilmesini teşvik etmektir. Ayrıca, çeşitli üniversitelerden lisans düzeyinde genç ve başarılı öğrencilerin katılımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle, harika bilim dünyasını bu genç akıllara tanıtarak, onları bilim dünyasına kazandırmak ve ilerlemelerini sağlamayı hedeflemekteyiz. Önceki konferans Protein Saflaştırma ve Teknolojileri, Endüstriyel Enzim Uygulamaları, Biyoteknoloji/ Biyotransformasyon, Bionanoteknoloji/Biyomühendislik, Moleküler Biyokimya, Biyoinformatik, Biyofizik/ Biyoanalitik, Biyosensörler ve Biyomateryaller, Biyolojik Aktivitenin Belirlenmesi, Doğal Ürünlerin Biyokimyası, Biyomoleküller ve Metabolitler ve Biyosorpsiyon gibi konuları kapsamaktaydı. Ancak, ikinci kongremizde, sağlık hizmetleri ve araştırmanın geleceğini şekillendiren eğilimleri ve yenilikleri keşfetmek amacıyla, özellikle çeşitli hastalıkların tanı, izleme ve tedavisindeki gereklilikleri göz önüne alınarak; kök hücre, biyomateryaller ve doku mühendisliği, ekzosomal/sıvı biyopsi ve proteomiks gibi konuları dahil etmiş bulunmaktayız. Bilimsel program; farklı ülkelerden gelen katılımcıların, sözlü veya poster sunumlarını, bunun yanı sıra alanında önde gelen çağrılı konuşmacıların sunumlarını da içerecektir. Kongreye olan katkılarınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür eder, 26 - 29 Ekim 2019 tarihleri arasında sizi Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyarız. Saygılarımla Düzenleme Komitesi Adına Prof. Dr. Emel EMREGÜL 2. EBAT Kongre Başkanı
2. Uluslararası ve 11. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi26 Ekim - 29 Ekim 2019K.K.T.C.Acapulco Resort and Convention and SPAhttp://www.veterineranatomikongresi2019.comDeğerli Meslektaşlarımız; Yirmi yılı aşkın süredir her iki yılda bir düzenlenen “Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi’nin onbirincisini ve “Uluslararası Veteriner Anatomi Kongresi”nin ikincisini; Veteriner Anatomi Derneği ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın organizasyonu ile 26-29 Ekim 2019 tarihleri arasında, tarihi mirası, sıcak iklimi, muhteşem sahilleri ile Girne’de gerçekleştirecek olmaktan büyük onur duymaktayız. Ulusal kongre katılımının yanı sıra, uluslararası kongreye farklı ülkelerden katılan değerli akademisyenler ile bilimsel paylaşımın daha ileri düzeye taşınacağına inancımız sonsuzdur. Ulusal ve uluslararası bilimsel dayanışma ve paylaşımın sadece bilim insanlarının bilimsel faaliyetleri ile sınırlı kalmayacağı, birbirimizi her anlamda daha iyi tanımamıza ve anlamamıza da katkıda bulunacağı açıktır. Kongre kapsamında sunulacak sözlü ve poster bildiriler, Veteriner Anatomi alanında yapılan mevcut çalışmalar ve kullanılan yöntemlerin paylaşılmasını sağlayacak ve ileriye dönük yeni projelerin oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Yapılan her bilimsel etkinlik Veteriner Anatomi Ailesi’ni bir araya getirmekte ve Ailemiz her geçen gün güçlenip büyümektedir. Anatomi Ailesi bilimsel alanda yeniliklere ve işbirliğine açık olduğunu daha önceki bilimsel etkinliklere gösterdiği ilgi ve heyecanla kanıtlamıştır. İkinci Uluslararası Veteriner Anatomi Kongresi ve 11. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi’ne siz değerli bilim insanlarının aynı istek ve heyecanı göstereceği umudunu taşımaktayız. Katılımlarınızla değer kazanacak kongremizde sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız. Kongremiz duyurusunun kurumunuz bünyesinde yapılması hususunda yardım ve katkılarınızı bekler, en derin saygılarımızı sunarız. Prof. Dr. İ. Önder ORHAN Veteriner Anatomi Derneği Başkanı Prof. Dr. R. Merih HAZIROĞLU Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
5. International Congress on Applied Biological Sciences-ICABS26 Ekim - 29 Ekim 2019Edirne, Türkiyehttp://www.icabs.gen.trDear Colleagues, You are cordially invited to attend the 5th International Congress on Applied Biological Sciences (ICABS - www.icabs.gen.tr) to be organized in Edirne, Turkey from October 26-29, 2019. The fast advancements that we are witnessing in biological sciences are remarkable, which has a positive impact not only on science and technology but also on economic growth and development. We hope that the Congress will provide the opportunity to share knowledge and experience in various fields of applied biological sciences while connecting scientists from different disciplines and geographies. The wonderful city of Edirne is located at north west of Turkey, a distance of 200 km from İstanbul offers participants an outstanding opportunity to visit this historical and beautiful city. Edirne has been the capital of the Ottoman Empire for 90 years. There are Caravanserai and many baths and museums. Fatih Sultan Mehmet was born in Edirne. World famous Selimiye mosque, Eski mosque and Üç Şerefeli mosque are here. The third largest Synagogue in the world is located in Edirne. Meriç, Tunca and Arda rivers are united here. Due to its proximity to Greece and Bulgaria, many foreign tourists come. We are very hopeful that you will be able to attend this meeting. Please let us know if there is anything further we can do. Sincerely, Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ Chair of the Congress Necmettin Erbakan University Dr. Majlinda SANA, The University of Durres "Aleksander Moisiu", Albania Chair of Organizing Committe
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi-Solunum 201926 Ekim - 29 Ekim 2019Muğla, TürkiyeHilton Bodrum Türkbükü Otelhttp://www.solunum.org.tr/solunum2019Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl 26-29 Ekim 2019 tarihleri arasında Bodrum Türkbükü Hilton Otel'de SOLUNUM 2019'u gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başarıyla tamamlanan SOLUNUM 2018'in hemen ardından Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Yönetim Kurulu, aynı kalitede bir kongreye daha imza atmak için SOLUNUM 2019 Organizasyon Komitesi üyelerini görevlendirdi. SOLUNUM 2019 Organizasyon Komitesi üyeleri olarak önceki kongrelerimizin başarısını yakalamak için heyecanla çalışıyoruz. SOLUNUM 2019, TÜSAD tarafından düzenlenen ulusal kongrelerin 41'incisi olacak ve Organizasyon Komitesi'nde yer alan uluslararası otoritelerle "Uluslararası Katılımlı Ulusal Kongre" olma özelliğini taşıyacaktır. Bu yenilik, Eurasian Journal of Pulmonology (EJP) Dergisi'nin ek sayısında kongre sözel bildiri İngilizce özetlerinin yayınlanması fırsatını da beraberinde getirecektir. SOLUNUM 2019'da en büyük ulusal bayramımızı coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılında bayramımızı birlikte kutlamak kongremizin coşkusunu artıracak, başarısını taçlandıracaktır. 41 yıldır bitmeyen hevesle, tükenmeyen nefesle süren kongrelerimiz bu yıl bayram sevinci ile birleşince kongre sloganımızı "Her Nefes Alışımız Bayramdır" olarak belirledik. Bodrum tarihi, doğası ve iklimi ile bizleri kucaklayacak, büyüleyecek, katılımcılar Halikarnas Balıkçısı'nın da söylediği gibi "akıllarını Bodrum'da bırakıp gideceklerdir." TÜSAD Çalışma Grupları ve Koordinasyon Kurulları'nın ortak çalışmalarıyla şekillendirilen kongre bilimsel programı katılımcıların beklentilerine cevap verecek yelpazededir. Alanında deneyimli ulusal ve uluslararası bilim insanları çok sayıda güncel konuda sunum yapacaklardır. Mezuniyet sonrası eğitici kurslarla başlayacak bilimsel program, ardışık üç günde de yoğun ve doyurucu bilimsel oturumlarla devam edecektir. Bildiriler de üç gün süreyle sözel ve poster bildiri oturumlarında sunulacak ve en iyi bildiriler ödüllendirilecektir. Sosyal programımızı da her yaştan katılımcının beğenisine hitap edecek çeşitlilikte şekillendiriyoruz. 26-29 Ekim 2019 tarihlerini SOLUNUM 2019'u birlikte "hevesle ve tükenmeyen nefesle" gerçekleştirmek için ajandanıza kaydetmenizi bekliyor, bilimsel ve sosyal şölenimizi katkılarınızla güzelleştirmek için sabırsızlanıyoruz. Saygılarımızla, Aydın Yılmaz Bilimsel Komite Başkanı Şule Akçay Kongre Başkanı Arzu Mirici TÜSAD Başkanı
3. International Plant Science and Technology Congress-IPSAT25 Ekim - 28 Ekim 2019Edirne, Türkiyehttp://www.ipsat.gen.trDear colleagues, On behalf of our partners we are pleased to invite you to participate in the III. International Symposium of Plant Science and Technology in Edirne (Turkey in Europe) on October 25-28, 2019. The main objective of the Symposium is to discuss and share knowledge and experiences among researchers and other stakeholders working in the field of Plant Sciences. We intend this activity as a great opportunity for specialists, researchers, scientists, PhD students to present their work, to get acquainted with the most modern techniques, plant science, in particular. The wonderful city of Edirne is located at north west of Turkey, a distance of 200 km from İstanbul offers participants an outstanding opportunity to visit this historical and beautiful city. Edirne has been the capital of the Ottoman Empire for 90 years. There are Caravanserai and many baths and museums. Fatih Sultan Mehmet was born in Edirne. World famous Selimiye mosque, Eski mosque and Üç Şerefeli mosque are here. The third largest Synagogue in the world is located in Edirne. Meriç, Tunca and Arda rivers are united here. Due to its proximity to Greece and Bulgaria, many foreign tourists come. It is a great pleasure for the organizers to invite you to participate in this Symposium and ask you to submit your paper or poster. We look forward to meet you on October, 25-28, 2019 in Edirne (in Thrace), Turkey. Prof. Dr. Fatma GÜNEŞ Chairman of Congress Associate Professor Mohammed H. Abu-Dieyeh Chair of Organizing Committee
5. International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies-ITWCCST 201925 Ekim - 29 Ekim 2019Sakarya, Türkiyehttp://www.itwccst.orgDear Friends and Colleagues, The Organizing Committee is pleased to invite you to Sakarya for the “5th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2019)” which will take place in Sakarya, Turkey between 25-29 October 2019. As we were always taught in class, “Chemistry is the central science”. Indeed, chemistry is associated with other fields of science and is known to have numerous applications. Chemistry is both a fundamental and an applicable science. Recently the application of chemistry has gained so much importance and scientific studies have focused in this direction. The application of chemistry to other sciences has increased remarkably. The main goal of ITWCCST 2019 is to bring together researchers, scientists and experts in universities, companies, institutions, communities, agencies, associations and societies to provide them a unique platform for sharing worldwide ideas as well as the recent developments on chemical sciences and technologies. In addition to the scientific atmosphere, there will be through many of the social events which are integrated in the conference program organized, which will also constitute an informal platform for interaction between scientists and a chance for relaxation after busy scientific days. You will also enjoy the generous Turkish hospitality which is deeply rooted in history and tradition of Turkey. And then there will be social activities which include to visit Sakarya and İstanbul. We are looking forward to greeting you at the ITWCCST 2019 in Sakarya. Best Regards, On Behalf of the Organizing Committee, Prof. Dr. Abdil Özdemir Sakarya University
3. Ulusal Aile Hekimleri Kongresi-ARGEV24 Ekim - 27 Ekim 2019Antalya, TürkiyeSusesi Luxury Resort Otelhttp://www.argevkongre.comDeğerli Meslektaşlarım, Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı ( ARGEV ) henüz 3 yaşında olmasına rağmen kuruluş amaçları doğrultusunda hedeflerine ilerlemeye, büyümeye devam ediyor. Bilimsel Araştırmaları detaylı şekilde planlamak, organize etmek ve sonuçlarını, önerilerimizi paylaşmak en çok heyecan duyduğumuz alan… Bütün bir yılın süren çalışmalarını, Aile Hekimliği ve Acil Hekimlikte güncellenen bilgileri bir araya geldiğimiz kongremizde meslektaşlarımızla paylaşıp, bilimsel ve sosyal olarak birarada olmanın keyfine varıyoruz. 2018’de yaşanan kurlardaki dalgalanma tüm sektörleri etkilediği gibi konusu sağlık olan sektörleri de derinden etkiledi. Bu gerçeklerden yola çıkarak TL üzerinden kongre planlamanın ve sunmanın en doğru yaklaşım olacağı aşikardır. Kongremiz ülkenin ilk ücretsiz konaklamalı konsepti ile ekonomik olması yanında kalitesinden ödün vermemesi ile katılan hekimlerin, ilaç firmalarını rahatlattığı gibi katılan hekimlerin, hocalarımızın takdir ve beğenisini kazanmaya devam edecektir. Bu yenilikçi konsept ve yaklaşımla gelecek için tuttuğumuz projeksiyon herkese ışık olmaya devam edecektir. ARGEV Kongresi ekonomik olması nedeniyle sektör paydaşlarına nefes aldırması yanında hekimlerin sponsorlar dışında kendi ücretlerini ödeyerek katılım sağladıkları bir kongre olmasıyla da getirdiği heyecan ile liderliğini devam ettirecektir Her yıl güncellenen bilgiler, en çok merak edilen konular, son gelişmeler, yeni çıkan algoritmalar ve değişen bilimsel gerçeklerin paylaşıldığı, bilimsel araştırmacı aile hekimlerinin araştırmalarını paylaştığı 3. Ulusal Kongremiz’de sizleri de aramızda görmek bize onur verecektir. Sevgilerimizle, Dr. Murat GİRGİNER KONGRE BAŞKAN
EndoBridge Meeting 2019-Bridging the World of Endocrinology24 Ekim - 27 Ekim 2019Antalya, Türkiyehttp://www.endobridge.orgDear Friends and Colleagues, On behalf of the Endocrine Society, European Society of Endocrinology and the Society of Endocrinology and Metabolism of Turkey, we are delighted to invite you to attend the fifth EndoBridge meeting that will take place in Antalya, Turkey, October 24 - 27, 2019. EndoBridge 2019 will provide a comprehensive update of recent advances in the full spectrum of endocrinology including diabetes and lipid disorders. The program involves state-of-the-art lectures delivered by world-renowned faculty as well as interactive case discussion sessions. The official language of the meeting is English and simultaneous translation in Russian, Arabic and Turkish will be provided. We expect EndoBridge 2019 to bring together leading experts of endocrinology and a diverse and active international scientific community of clinicians and fellows to present and discuss clinical endocrinology topics. We look forward to welcoming you in Antalya in October. Susan Mandel President Endocrine Society Aart J Van Der Lely President European Society of Endocrinology Fusun Saygili President Society of Endocrinology and Metabolism of Turkey Bulent O. Yildiz Founder & President EndoBridge
8. Ulusal 2. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi24 Ekim - 27 Ekim 2019Antalya, Türkiyehttp://www.veterinergidahijyenikongresi.org
Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi 201924 Ekim - 26 Ekim 2019İzmir, Türkiyeİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Merkezi Konferans Salonuhttp://www.sbckongresi.org
21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi-PDRkongre201924 Ekim - 27 Ekim 2019Kemer, Antalya, TürkiyeMirada Del Mar Hotelhttp://www.pdrkongre2019.orgSaygıdeğer Meslektaşlarımız, Sizleri Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi işbirliği ile 24-25-26-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Kemer/Antalya’da gerçekleştireceğimiz “21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2019)”nde görmekten onur duyarız. 21. Uluslararası PDR Kongresi’nin ana teması “Okul Psikolojik Danışmanlığı-2023 Vizyonu: Unvan ve reformlar” şeklinde belirlenmiştir. Türkiye’de bu güne kadar 35 bine yakın psikolojik danışman mezun edilmiştir. Mezunlarımızın %95’i halen Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam edilmektedir. Halen yaklaşık 16 bin psikolojik danışman okullarda istihdam edilmek için fırsat aramakta, yine 17 öğrenci eğitim öğretim kurumlarında görev almak üzere öğrenim görmektedir. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonuna paralel olarak, okul psikolojik danışmanlığı alanında da birçok reforma gereksinim duyulmaktadır. Bunlar başta okul psikolojik danışmanı unvanı olmak üzere, Mesleki Yeterlik Kurumu’nda okul psikolojik danışman yeterliklerinin yazılması, okul psikolojik danışmanlığı hizmetleri yönetmeliğinin hazırlanması, okul psikolojik danışmanlığı uygulamaları standartlarının oluşturulması ve üniversitelerde bu uygulamalarla ilgili yönerge hazırlanması gibi reformlardır. Bu düşünceler 21. kongrenin temasının okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili olması fikrini bizde uyandırmıştır. Kongremizde “Okul Psikolojik Danışmanlığı-2023 Vizyonu: Unvan ve reformlar” ana temasının yanı sıra “psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu”, “psikolojik danışman eğitiminde akreditasyon”, “kariyer psikolojik danışmanlığı”, “aile psikolojik danışmanlığı”, “rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı”, “bağımlılık psikolojik danışmanlığı” ve “ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı” gibi alt temalara da yer verilecektir. Kongremize gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katılacak değerli uzmanların konferans, panel, çalıştay ve çeşitli tartışma platformları yoluyla ana tema ve alt temaları PDR alanının ve psikolojik danışmanlık mesleğinin 2023 vizyonunu geliştirecek ve genişletecek şekilde ele alacaklarına inanıyoruz. Kongrede sunulan bildirilerin özetleri E-Özet Kitap ve tam metinleri bildiri ise E-Tam Metin Kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri isteğe bağlı olarak hakem sürecinden sonra Türk PDR Der yayınlarından olan Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi veya Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi’nde yayımlanabilecektir. PDR’nin bu büyük bilgi şöleni için siz değerli meslektaşlarımızı Kemer/ANTALYA’ya bekliyoruz. Saygılarımla… Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN Kongre Başkanı Türk PDR Der Genel Başkanı
2. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi24 Ekim - 25 Ekim 2019Mardin, TürkiyeHilton Hotelhttp://muhendislikveteknolojiyonetimikongresi.orgDeğerli Katılımcılar, Kongremizde 21. yy. gerektirdiği ileri teknoloji işletmelerinde liderlik rollerini üstlenecek farklı disiplinlerden mühendislerin çevre, kalite ve etik değerler çerçevesinde küresel rekabette ayakta kalmak için teknik ve yönetsel becerilerini geliştirecek bilgi paylaşımlarında bulunmayı amaçlıyoruz. Kongremizde sözel ve poster olarak sunulan bildiriler aşağıdaki alan dergilerimizin yayın ve kabul şartlarına göre düzenlenmesi, ilgili dergilerin web sitelerine yüklenmesi, ilgili dergi editörlerinin değerlendirmesi ve hakem sürecine tamamlamasının ardından yayınlanma hakkını sağlayan çalışmalar ilgili dergilerde yayınlanacaktır. Çalışmaların yayınlanması konusundaki tek taraflı yetki ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir. Kongremizde sunulan bildirilerin bu dergilerde yayınlanmasına yönelik kesin bir durum söz konusu değildir. Kongremizin tüm katılımcılar başta olmak üzere, akademi ve bilim dünyasına faydalı bir buluşma olmasını arzu ediyoruz. Tüm katılımcı, destekçi ve izleyicilerimize teşekkür ediyor kongremizde buluşmak üzere esenlikler diliyoruz. Kongremiz 2019 Yılı Akademik Teşvik Kriterlerini Karşılamaktadır. Kongremiz sonrasında sunulan bildiriler tam metin olarak pdf kitap halinde yayınlanacaktır. Aynı kitap içerisinde tam metinlerin bitimini takiben özet metinlere yer verilecektir. Prof. Dr. Bülent EKER Kongre Başkanı (Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
15. International Conference Standardization Protypes and Quality-A Means of Balkan Countries Collaboration24 Ekim - 25 Ekim 2019Edirne, Türkiyehttps://bccconference.trakya.edu.trThe 15th International Conference “Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ collaboration” (October 24 - 25, 2019), which is organized by the Trakya University, will take place in Edirne, Turkey. This conference is the 15th in a series of International Conferences that started back in 1997 in Thessaloniki, Greece and since then, have been organized periodically in different Balkan countries. It is the first time that it will be held in Edirne and the second time in Turkey. As is tradition, this conference will be an excellent opportunity to continue contacts between scientists and specialists from all Balkan countries, as well as from all over the world, with the purpose to exchange experience and knowledge on all issues of standardization with an emphasis focus on quality. Standardization has proved to be the ideal way to cooperation, coordination and harmonization in every human activity, in a local as well as international level. Therefore, the purpose of this conference is to facilitate the collaboration between Balkan countries through common standards and protypes. We will be honored by your presence and contribution. We hope to meet you in 15th International Conference "Standardization, Protypes & Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration". Assoc. Prof. Dr. Semiha KARTAL Conference Chair
1. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi24 Ekim - 25 Ekim 2019İstanbul, Türkiyehttp://www.sisli.edu.tr/uisbk/2019/trBilimsel bilgi; üretim ve paylaşımla ortaya çıkar, güçlenir. Farklı bilim dalları arasındaki paylaşım ve akademik tartışma platformları, bilimsel bilgiyi daha fazla nitelikli hale getirir. 1. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi, bilimsel bilginin ve paylaşımın öneminden hareketle, bilim dünyası ve akademik çalışmalar için yeni bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Farklı bilim dallarında çalışmalar yapan bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirerek, bilimsel bilgiyi toplum ve dünya yararına sunmak için akademik bir tartışma zemini oluşturmayı hedeflemektedir. Farklı bilim dallarında güncel ve özgün akademik araştırmaların paylaşılacağı 1. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi, bilim insanları ve araştırmacıların yanı sıra sektör temsilcilerinin, uzmanların ve öğrencilerin katılımına da açık olacaktır. 1. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi’nde Bilim Kurulu tarafından kabul edilen bildirilerin tam metinleri uluslararası yayınevi (Akademik Teşvik ve Doçentlik başvurularında Uluslararası Yayınevi olarak kabul edilmektedir.) tarafından kitap bölümü olarak yayımlanacak ve kongre sırasında katılımcılara takdim edilecektir. Bildiri özetleri ise Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından yayımlanan bildiri özet kitapçığında yer alacaktır.
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi-TARGET 201924 Ekim - 25 Ekim 2019İzmir, Türkiyeİzmir Ekonomi Üniversitesihttp://www.targetcongress.orgTarım ve Gıda Etiği Derneği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde 24-25 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecektir. Kongrede, tarım ve gıda etiği ile ilgilenen farklı disiplinleri; akademik dünya ile gerçek üreticileri, tarım ve gıda sisteminin tüm paydaşlarını ve bileşenlerini; ülkemizde yaşananlar ile dünya deneyimlerini buluşturmayı umuyoruz. Amacımız; insanın, toplumun ve doğanın esenliği için etik duyarlılıkları odağa alan adil, paylaşımcı ve sürdürülebilir bir tarım ve gıda sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaca dayalı olarak; Farklı disiplinlerde tarım ve gıda etiği konusunda çalışan ya da konuya ilgi duyan akademisyenleri, Tarım ve gıda sisteminin etik sorunlarıyla her gün karşılaşan üreticileri, iş adamlarını, çalışanları ve tüketicileri, Tarım ve gıda sisteminin içinde yer alan ya da etkileşimde bulunan kamu ve özel kesim kurumlarını, üretici ve tüketici örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini, Tarım ve gıda etiğine ilgi duyan öğrencileri, Yaşamımızı ve insan uygarlığını yakından ilgilendiren ekonomik, toplumsal ve kültürel alan olan tarım ve gıda sisteminin etik sorunları üzerinde düşünen ve düşünce üretenleri; 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi’ne katılmaya davet ediyoruz. Saygı ve sevgilerle, Kongre Eş Başkanları Prof. Dr. Cemal TALUĞ - Prof. Dr. Murat AŞKAR
14. Türk HPB Cerrahi Kongresi ve 5. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi23 Ekim - 26 Ekim 2019Belek, Antalya, TürkiyeEla Quality Resort Otelhttp://www.hpb2019.orgDeğerli Meslektaşlarımız, Ülkemizin karaciğer pankreas cerrahisiyle ilgili ulusal kongresi olan 14. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi ve 5. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi’nin 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya Belek’te yapılacağını duyurmaktan kıvanç duymaktayız. Cerrahide baş döndürücü hızda meydana gelen yenilikler ve gelişmeler, karaciğer, pankreas ve safra yolları cerrahi yaklaşımlarını da etkilemeye devam etmektedir. Kongremizde bu gelişmeler ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Multidisipliner yaklaşım HPB olgularında kaçınılmaz olduğundan ilgili disiplinlerden bilim insanları bizi aydınlatacaklardır. Karaciğer transplantasyonu ve ülkemizi çok yakından ilgilendiren karaciğer kist hidatiği ayrıntılı bir şekilde, minimal invaziv HPB cerrahisi videolar eşliğinde programda yer alacaktır. En iyi sözlü ve video bildiriler genç meslektaşlarımız tarafından sunularak ana salonda yarıştırılacak ve ilk üç bildiriye ödüller verilecektir. Kongremiz için Antalya Belek’teki en çok beğenilen otellerden biri olan Ela Quality Resort Hotel Kongre Merkezi’ni mekan olarak belirledik. Kongrelerinde bilimsel içeriğin en üst düzeyde olması konusunda çok hassas davranan Türk hepatobilier cerrahi camiası, aynı zamanda Antalya’nın muhteşem iklim özellikleri ve kongre otelinin doğal güzellikleri arasında zaman geçirmenizi sağlayacak bir ortamda buluşacaktır. Katılımlarınızı bekler, kongre tarihini takvimlerinize not etmenizi rica ederiz. Kongremizde görüşmek üzere, Doç. Dr. M. Fatih Can Kongre Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Kerem Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Balık Türk HPB Derneği Başkanı
2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi-UTEK 201923 Ekim - 27 Ekim 2019Bodrum, Muğla, TürkiyeLa Blanche Island Bodrum Hotelhttp://www.utek2019.comDeğerli Araştırmacılar, Öğretmenler ve Meslektaşlarımız, 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK2019) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde Muğla İlinin Bodrum İlçesindeki Pina Yarımadasında bulunan La Blanche Island Bodrum Hotel'de gerçekleştirilecektir. Kongrenin birincisi 2018 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Bursa’da yapılmıştır. Uluslararası Temel Eğitim Kongresinin ikincisi sizlerin katkısıyla 23 - 27 Ekim 2019 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi ve ilerleyen tarihler içerisinde açıklayacağımız ulusal ve uluslararası üniversitelerle Muğla'da yapacağımız kongrenin gelenekselleşmesinde yer almaktan onur duymaktayız. Kongrenin amacı, Temel Eğitim çatısı altında yer alan ilkokul eğitimine ve okulöncesi eğitimine yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, bu alanda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, aralarında işbirliği ve eşgüdüm sağlamak, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturmaktır. Kongrenin bilimsel niteliğini arttırmak için yurt dışından ve yurt içinden alandaki en iyi bilim insanlarının kongreye katılımını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca Temel Eğitimin güncel sorunlarını ayrıntılı olarak tartışmak, değerlendirmek ve gerekli bilimsel ortamları oluşturmak için gayret göstereceğiz. Bu kapsamda kongrede, davetli bildiriler, konferanslar, paneller, poster, eğitimde iyi örnekler sunumlarına ve atölye çalışmalarına yer verilecektir. Bunlar dışında sosyal etkileşimleri arttırmak için spor müsabakaları, yarışlar ve konserlere yer vereceğiz. Kısacası bilimsel ve sosyal etkileşimi zengin bir kongrenin hazırlığı içindeyiz. Bildiri, çalıştay, panel ve eğitimde iyi örnekler özetleri çalışmaların kabulünden sonra kongre özet e-kitapta ISBN’li olarak yayınlanacaktır. Bildiri, çalıştay, panel ve eğitimde iyi örnekler tam metinlerinin tam metin bildiri kitabında veya ulusal ve uluslararası indekslerde taranmakta olan dergilerde hakem sürecinden sonra yayınlanması sağlanacaktır. Ayrıca uluslararası yayınevi statüsünde yer alan yayın evi aracılıyla tematik kitaplar oluşturulacak ve kitap bölümü olarak basılacaktır. Özellikle ilkokul ve okulöncesi öğretmenlerimizin yer almasını arzu ettiğimiz “Temel Eğitimde İyi Örnekler” adlı uluslararası nitelikli bir etkinlik kitabı basılması planlanmaktadır. Kongreye destek veren ulusal ve uluslararası dergi ve yayın evlerinin adları www.utek2019.com sayfasından açıklanacaktır. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi ile eş zamanlı olarak 1. Ulusal Okul Öncesi Çalıştayı ve 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. 23 – 27 Ekim 2019 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğince yapılacak olan 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresinde sizleri görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. Saygılarımızla. Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal DUMAN Eğitim Fakültesi Dekanı
29. Ulusal Patoloji Kongresi23 Ekim - 26 Ekim 2019Trabzon, TürkiyeKaradeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezihttp://www.patoloji2019.orgDeğerli Meslektaşlarımız, 29. Ulusal Patoloji Kongresi 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenecektir. Patoloji Dernekleri Federasyonu, Anadolu Patoloji Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin birlikte gerçekleştirecekleri bu kongrede sizleri Trabzon’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Patoloji Dernekleri Federasyonu Çalışma Grupları ve Komisyonların önerileriyle, Kongre Bilimsel Kurulunun çalışmaları rehberliğinde zengin bir kongre programı hazırlanmıştır. Bu kongrede endokrin patoloji, dermatopatoloji, pediatrik patoloji-perinatoloji ve adli patoloji çalışma grupları tarafından 4 adet kurs düzenlenmektedir. Nöropatoloji çalışma grubunun düzenlediği, pre ve post testin yer alacağı kısa kurs, yapılandırılmış uzmanlık eğitim kursu çalışmaları için ilklerden olacaktır. Kurslar bir önceki kongrede yer aldığı şekli ile son günde (26 Ekim Cumartesi) yapılacaktır. Daha önceki iki kongrede olduğu gibi mikroskop başı oturumlarına devam etmeyi planlıyoruz. Kongre bilimsel programı kapsamında yer alan kurslar, olgu sunumları, paneller, konferanslar gibi çeşitli oturumlarda görev alacak yurtiçi ve yurtdışından alanında deneyimli birçok konuşmacı kongremize katkı sağlayacaktır. Bilimsel programın yanı sıra tüm gün süren yoğun çalışma temposunun yorgunluğunu atmanız, uzun süredir göremediğiniz meslektaşlarınızla birlikte iyi vakit geçirmeniz için neşeli, samimi bir sosyal program düzenlemekteyiz. Ekonomik parametrelerin değişkenliği nedeniyle kongre planlamak daha güç olmakla birlikte; bilimsel ve sosyal ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayan kongremizi en iyi şekilde gerçekleştirebilmek istiyoruz. Gücümüzü birleştirmek için katılımınızı ve katkılarınızı bekliyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hepinizi kongremizde aramızda görmeyi diliyoruz. Prof. Dr. Şafak ERSÖZ Anadolu Patoloji Derneği ve 29.Ulusal Patoloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. Kemal BAKIR Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı
6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi-ICAFR 201923 Ekim - 25 Ekim 2019Niğde, TürkiyeÖmer Halisdemir Üniversitesihttps://www.icafr.com
1. Uluslararası 10. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi23 Ekim - 26 Ekim 2019Adana, TürkiyeÇukurova Üniversitesihttp://www.isigkongresi.org
Türkiye Birinci Basamak Hekimleri Kongresi22 Ekim - 25 Ekim 2019K.K.T.C.Elexus Resort Hotelhttp://www.tubikon2019.orgSevgili meslektaşlarım, Düzenleyeceğimiz Türkiye Birinci Basamak Hekimleri Kongresi - TÜBİKON 2019 ile hedefimiz, kongrenin tüm birinci basamak hekimlerini kapsayan bir kongre olmasıdır. Aile hekimlerinin yanı sıra İş Yeri Hekimleri, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimleri ve Acil Hekimleri, ülkenin birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapı tutucularıdır. Sağlığın koruyucu hekimlik ve ayaktan teşhis ve tedavi yükünü karşılayan biz birinci basamak hekimleri, bu kongre sayesinde hem bilgilerimizi güncelleyecek hem de paydaşlar arasında ki iş birliğini güçlendireceğiz. Bu kongre ile alınan bilgiler eşliğinde; İş Yeri Hekimleri, işle ilgili hastalıklar ve meslek hastalıkları hakkındaki bilgilerine yeni bilgiler ekleyeceklerdir. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimleri, tanıya giden yeni yollar keşfedecek ve tedavi planlamasında güncel bilgiler öğreneceklerdir. Acil Hekimleri, ayaktan teşhis ve tedavi vermeye çalışırken kendilerine en kısa sürede rehberlik edecek spot bilgiler edineceklerdir. Aile Hekimleri, bireysel koruyucu hekimliğin yanında periyodik sağlık muayenesi, kronik hastalıklarla baş edebilme, hastalıkları yönetebilme gibi konularda bilgilerini yenileyebileceklerdir. Tıp camiasının birinci basamak paydaşlarının bir arada olduğu bu bilimsel içeriği zengin kongreye katılımlarınızı bekleriz. Saygılarımızla, Engin ÇAPAR Kongre Başkanı Mehmet Gökhan KARA Kongre Genel Sekreteri Esin Şener TOKAT Kongre Bilimsel Sekreteri
5. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials-ENEFM 201922 Ekim - 28 Ekim 2019Ölüdeniz, Muğla, TürkiyeLiberty Hotels Lykiahttp://www.enefmcongress.orgDear Colleagues, On behalf of the Organizing Committee, we are pleased to invite you to take part in the “5th International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials” which will be held on October 22-28, 2019 in Oludeniz, Fethiye / Mugla-TURKEY. ENEFM2019 intends to be a global forum for researchers and engineers to present and discuss recent innovations and new techniques in Energy. In addition to scientific seminars, a wide range of social programs including boat cruises and visits to historical places will be available. The Organizing Committee also encourages companies and institutions to showcase their modern products and equipment in the conference area. We are looking forward to meeting you at ENEFM2019 Chair Prof. Dr. Ahmet Yavuz Oral Gebze Technical University, Turkey
9. International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress and Exhibition-APMAS 201922 Ekim - 28 Ekim 2019Muğla, TürkiyeLiberty Hotels Lykiahttp://2019.apmascongress.orgDear Colleagues, On behalf of the Organizing Committee, we are pleased to invite you to take part in the “9th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition” which will be held on October 22-28, 2019 in the stunning Convention Centre of one of the largest international resort in Turkey right in the heart of Blue Lagoon (Oludeniz) area. APMAS2019 intends to be a global forum for researchers and engineers to present and discuss recent innovations and new techniques in Applied Physics and Material Science. In addition to scientific seminars, a wide range of social programs including boat cruises and visits to historical places will be available. The Organizing Committee also encourages companies and institutions to showcase their modern products and equipment in the conference area. We are looking forward to meeting you at APMAS2019 With our best regards, Chairs Prof. Dr. Ahmet Yavuz Oral (Gebze Technical University, Turkey) Prof. Dr. Mehmet Alper Şahiner (Seton Hall University, USA)
29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi22 Ekim - 27 Ekim 2019Belek, Antalya, TürkiyeTitanic Otel Kongre Merkezihttp://www.totbid2019.orgSayın Meslektaşlarım, Sizleri 22-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya-Belek’te Titanic Otel Kongre Merkezi’nde yapılacak 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresine davet etmekten onur duyarız. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongreleri ülkemiz Ortopedi ve Travmatoloji ailesinin en geniş anlamda bir araya gelip bilgi ve deneyimlerini paylaştığı, sorunlarını tartışıp çözüm yolları aradığı gelenekselmiş toplantılarıdır. Bu kongremiz de sizlerden gelen bilimsel, sosyal, ekonomik geri bildirimler ve beklentiler göz önüne alınarak düzenlenecektir. Kongremizin temel hedefi deneyim ve son bilimsel gelişmeleri kaynaştırmaktır. Bu amaçla bireysel katılımın üst düzeyde olduğu ve karşılıklı iletişimin sağlandığı aktiviteler düzenlenecektir. Ayrıca katılımcılar çalışma hayatlarında karşılaştıkları sorun ve olgularını yurt içi ve yurt dışından katılacak deneyimli eğiticilerle tartışma olanağı bulabileceklerdir. Böylece toplantımız sizler için sadece bir eğitim aktivitesi olması dışında, mesleğinize ve uygulamalarınıza bakış açınızı değiştirecek bir başlangıç olup değişik uygulamalar ve yepyeni fikirlerle karşılaşmanıza olanak sağlayacaktır. Oldukça yoğun, dinamik ve paylaşımcı bir aktivite bizleri bekliyor. Bizler kongremizde sizleri de aramızda görmekten mutlu olacağız. Saygılarımızla. Prof. Dr. Haluk Ağuş Kongre Başkanı Prof. Dr. İrfan Öztürk TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı
35. International Specialised Symposium on Yeast-ISSY3521 Ekim - 25 Ekim 2019Antalya, Türkiyehttp://www.issy35.comThe 35th International Specialised Symposium on Yeasts (ISSY35), organised under the auspices of the International Commission on Yeasts, with support from the Microbiology Society, will take place on 21-25 October 2019 in Antalya, Turkey. The title of the Symposium is "Yeast Cornucopia: Yeast for health and wellbeing".
11. Zootekni Bilim Kongresi20 Ekim - 22 Ekim 2019Kapadokya, Nevşehir, Türkiyehttp://www.animalscienceconference.orgDeğerli Meslektaşlarımız, Ülkemizin kalkınmasında hayvansal üretim büyük bir öneme sahiptir. İnsanımızın yeterli ve dengeli beslenmesinde hayvansal gıdaların önemi, inkâr edilemez bir gerçektir. Zootekni faaliyetleri, hayvansal ürünlerin daha fazla ve güvenilir olarak üretimini sağlamak suretiyle ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümleri tarafından ilki 1996 yılında yapılmış olan Ulusal Zootekni Bilim Kongrelerinin dokuzuncusu 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler, Zootekni bölümlerimizin fedakâr çalışmaları ile bugüne kadar yürütülmüştür. 11. Zootekni Bilim Kongresini, 20-22 Ekim 2019 tarihleri arasında Uluslararası olarak Kapadokya'da bulunan Ramada Hotel'de siz değerli katılımcıların iştiraki ile Zootekni Federasyonumuzca düzenlenecektir. Kongremizin ana teması “Hayvansal gıdalara yönelik algı yönetimi” üzerine olacaktır. Bundan sonra, Zootekni Federasyonu olarak, her yılın Ekim ayının son haftasında hayvancılık sektörünün tüm paydaşlarının bir araya geleceği Zootekni Bilim Kongresi ve Sergisi düzenlemeyi karar almış bulunuyoruz. Kongremizde; zihin ve beden gücü yüksek sağlıklı nesiller yetiştirilmesi bakımından son derece önemli olan hayvancılığımız, üretimden tüketime kadar tüm aşamaları ile ele alınacaktır. Böylece, hayvansal üretimin paydaşları olan bilim insanlarını, sektör profesyonellerini, kamuyu, medya mensuplarını, sivil toplum kuruluşlarını ve aynı zamanda tüketicileri de ortak bir paydada buluşturarak sorunlarının çözümünde ve çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında güvenilir ve doğru bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır. Hayvancılık sektörü mensupları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile diğer Bakanlıkların temsilcileri, sektörümüze hizmet sunanlar ve akademisyenlerimizin bir araya geldiği hayvancılık sektörünün nabzının attığı, sorunlarının tartışılıp, sesinin ilgili kesimlere duyurulduğu organizasyonumuzun bu yılında sektörümüzde yaşanan en son gelişmeler, siz değerli katılımcılarımızla beraber işlenecektir. Sesimizin daha güçlü çıkabilmesi, sizlerin katılım ve desteği ile mümkün olacaktır. Siz paydaşlarımızı, kongremizde aramızda görmek, maddi ve manevi desteklerinizle zootekni camiamızı onurlandırmanız bizleri oldukça memnun edecektir. Tüm sektör mensuplarının birlikte bir araya geldiği bu geleneksel organizasyonumuza sizleri davet ediyor, organizasyon komitesi adına birlikte olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum. Saygılarımla, Prof. Dr. Mesut Türkoğlu Düzenleme Komitesi Adına Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı
17. Ulusal Medikal Fizik Kongresi18 Ekim - 19 Ekim 2019Taksim, İstanbul, TürkiyeThe Marmara Hotelhttps://www.medikalfizik2019.org
Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar-Ultra 201918 Ekim - 20 Ekim 2019Belek, Antalya, TürkiyeGranada Luxury Hotelhttp://www.ultra2019.comDeğerli Arkadaşlar, Ultrasonografinin gerek günlük klinik pratiğimizde, gerekse Girişimsel Fiziyatri kapsamındaki uygulamalarda giderek daha fazla yer almaya başladığı bir süreçten geçiyoruz. Bunda ultrason teknolojisinin hızla ilermesi ve bizlere yepyeni olanaklar sunması, her geçen gün yeni enjeksiyon tekniklerinin, materyallerinin ve preparatlarının geliştirilmesinin ve hasta beklentilerinin giderek artmasının önemli bir rolü var. Artık hem klinik tanının konfirme edilmesi hem de uygulanacak tedavilerin daha güvenli ve etkili yapılabilmesi için ultrasonografiyi daha sık kullanıyoruz. ULTRA-2019 kas-iskelet ultrasonografisi ve ultrasonografi eşliğinde enjeksiyonlar konusunda tecrübeli Fiziksel Tıp ve Anestezi kökenli Algolog eğitmenler eşliğinde, katılımcıların herbir eğitim bölgesinde bire-bir uygulama yapabileceği bir formatta planlandı. Üç gün boyunca ultrason eşliğinde eklem enjeksiyonları, sinir blokları, spinal enjeksiyonlar ve yumuşak doku enjeksiyonlarını küçük gruplar halinde gözden geçireceğiz. Endikasyon ve kontrendikasyonlar, enjektör ve prob tutuş teknikleri, cihaz ayarları, enjeksiyon materyali seçimi ve doz şeması konuları ayrıntıları ile konuşulacaktır. Klinik uygulamalarımıza pratik anlamda katkıda bulunacak, verimli ve başarılı geçecek bir toplantıda buluşmak dileğiyle sevgilerimizi sunuyoruz. Organizasyon Kurulu
5. International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress18 Ekim - 20 Ekim 2019Kuşadası, Aydın, TürkiyeAmara Sealight Elite Hotelhttp://www.irsysc2019.comDear Colleagues and Dear Students, We are pleased to invite you to the 5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress which will be held in Kuşadası Amara Sealight Elite Hotel in cooperation with Ege University Statistics Department on October 18-20, 2019. Our aim is to bring together experts who are doing research in the field of Statistics during this two-day congress and to share our experiences in theoretical and practical fields with each other and with our students. In this context, the scientific committee of the congress is composed of scientists working in the sciences such as Statistics, Industrial and Management Engineering, Econometrics, Actuarial and Data Mining, as well as experts in their fields. The language of the Congress is Turkish and English. I wish to meet you in Kuşadası, the beautiful resort of the Aegean. Congress Chair Prof. Dr. Onur Köksoy
25. Ulusal Ergonomi Kongresi-Ulusal Kalkınmada Sanayileşme ve Ergonomi18 Ekim - 20 Ekim 2019Samsun, TürkiyeOndokuz Mayıs Üniversitesihttps://25uek.omu.edu.tr
3. Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Kongresi-AMORE 201918 Ekim - 20 Ekim 2019Bodrum, Muğla, TürkiyeLa Blanche Island Hotelhttp://www.amore2019.comDeğerli Bilim İnsanları, Artık geleneksel olduğunu düşündüğümüz ve üçüncüsünü yapacağımız Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Kongresi, 2019 yılında bilimsel içeriği ile yine güncel klinik pratiğimize ışık tutacak bir ortamda “Bilim için, bilim aşkı ile… Çünkü burada her şey gerçek!” sloganını içeren AMORE 2019 isim değişikliği ile gerçekleştirilecektir. Kanser günümüzde sıklığı giderek artan önemli bir sağlık sorunudur. Son zamanlarda tanı ve tedavideki hızlı gelişmelere ve yeni hedefleyici moleküler tedavilere rağmen halen kanser ilişkili ölüm oranları oldukça yüksektir.Kanser tanısının konulmasından itibaren her bir tedavi aşamasında ve yaşamın son anında kanserli bir hastanın tedavi ve takibi multidisipliner bir yaklaşım ile yapılmaktadır. Bu kanser olguları için vazgeçilmez bir prensiptir ve nitekim kanserli hastalar ilgili bilimsel araştırmalar da multidisipliner bir çizgide daha fazla yoğunlaşır olmuştur. Sizleri kanserli hastaların sistemik tedavileri yanı sıra bu tedaviler öncesinde, tedavileri süresince ve tedavileri tamamlandıktan sonraki süreçte karşılaştıkları tıbbi sorunları bilimsel araştırmalara yön verecek bir platformda birlikte tartışmaya davet ediyoruz. 3rd Annual Multidiciplinary Oncological Researches Congress "For Science, with love for science… Because everything here is real!" (AMORE 2019) kanserli bir hastanın tıbbi sorunlarını birçok yönden ele almayı hedeflemektedir. Bu nedenle sadece onkoloji alanında eğitim alan veya hizmet veren sağlık profesyonellerini değil kanserli hastalar ile sık şekilde karşılaşan İç Hastalıkları, Aile Hekimliği başta olmak üzere diğer tüm dahili ve cerrahi branşlarda eğitim alan veya hizmet veren sağlık profesyonelleri de aramızda görmek bizleri mutlu edecektir. Kanserli hastaları daha iyi anlayabilmek, tanımlamak ve yönetebilmek için sizleri 3rd Annual Multidiciplinary Oncological Researches Congress "For Science, with love for science… Because everything here is real!" (AMORE 2019) kongresinde görmeyi istiyoruz. Birlikte bilimsel bir paydada kanseri ve kanser araştırmalarını tartışabilmek için “Ekim’de Bodrum” diyoruz ve sizleri 18-20.Ekim.2019 tarihlerinde Bodrum’a davet ediyoruz. Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ Kongre Başkanı
5. International Congress on Veterinary and Animal Sciences-ICVAS18 Ekim - 20 Ekim 2019İstanbul, Türkiyehttp://www.icvas.gen.tr
MIA Dünya Sempozyumu18 Ekim - 20 Ekim 2019İstanbul, TürkiyeThe Grand Tarabya Hotelhttp://www.miacademy.netDeğerli meslektaşlarım, sizleri 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan MIA Dünya Sempozyumu’na davet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Bilimsel programımızda; ülkemizden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanlarının katkıları ile gerçekleşecek konferansların yanı sıra MIA akademisyenlerimizin düzenlediği ve yoğun ilgi gören “İmplantolojide Yeni Çağ” çatısı altında dental implant uygulamalarında güncel konularla zenginleştirilmiş uygulamalı kurslar da yer alacaktır. Sempozyumumuz mesleki ve bilimsel açıdan son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için bu alana gönül veren dostlarımızı bir araya getiren önemli bir platformdur. Sizleri denizleri ayırırken kıtaları buluşturan İstanbul’un muhteşem boğazında birçok eğlenceli aktivitelerimizle ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Saygılarımızla. PROF. DR. HASAN MERİÇ MIA BAŞKANI
15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi17 Ekim - 20 Ekim 2019Belek, Antalya, TürkiyeTitanic Deluxe Otelhttp://www.memekongresi2019.orgDeğerli Meslektaşlarım, XV. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 17-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Titanic Deluxe Otel, Antalya’da düzenlenecektir. Selim ve malign meme hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili olan genel cerrahi, radyoloji, medikal onkoloji, patoloji, radyoterapi, fizik tedavi, nükleer tıp, psikiyatri uzmanları, aile hekimleri ve hasta derneklerini bir araya getireceğimiz bu çok geniş kapsamlı kongremizde sizlere meme hastalıkları konusundaki tüm yenilikleri ulaştırmaya ve bilgilerinizi yenilemeye çalışacağız. Kongremiz 4 gün devam edecek olup, ilk gününde farklı disiplinler için eğitim kursları düzenlenecek, sertifikasyonlu bu kurslara katılacak olanlara görsel ve sözlü bilgiler verilecektir. Kurslardan sonraki programımızda özellikle meme kanserinin kişiye özel tedavisi üzerinde durulacak, yeni kemoterapötik ilaçlar, bunlar için yapılan klinik çalışmalar ve sonuçları tartışılacaktır. Kongremize çok değerli klinik çalışmaları olan, uluslararası alanda çok iyi tanınan meslektaşlarımız davet edilecek ve çok sayıda panel ve konferanslarda görev alacaklardır. Çok geniş bir ulusal katılımın yanında komşu ülkelerimizden meslektaşlarımızın da davet edileceği kongremizde simültane İngilizce çeviri yapılacaktır. Daha önce düzenlemiş olduğumuz ve yüksek sayıda katılımcı sayısına ulaştığımız kongrelerdeki deneyimlerimize de bakarak, sizlerle birlikte çok katılımlı ve bilimsel içeriği üst düzeyde bir bilimsel kongre düzenleyeceğimize inanıyor, katılımınızı bekliyoruz. Saygılarımızla, Prof. Dr. Vahit Özmen Kongre Başkanı Kongre Düzenleme kurulu Adına
8. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı-INGAS 201917 Ekim - 18 Ekim 2019İstanbul, TürkiyeHaliç Kongre Merkezihttp://www.ingas.istanbul
3. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongreleri17 Ekim - 18 Ekim 2019Ankara, Türkiyehttp://www.mulkiyeircongress.orgAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen “Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongreleri”nin üçüncüsü 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bu yılki kongremizin başlığı “Birinci Dünya Savaşı ve Yirminci Yüzyıla Etkileri” olarak belirlenmiştir. Aydınlanma düşüncesinin egemen olduğu On dokuzuncu Yüzyıl Avrupa merkezli dünyanın “doğru, iyi ve güzel” kavramlarının anlamını altüst ederek yeni bir dünyanın başlangıcına işaret eden Birinci Dünya Savaşı sadece bir savaş olarak değil, kurduğu yeni dünyanın anlaşılması açısından da önem taşımaktadır. Bu nedenle Üçüncü Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’nde siyasetten ekonomiye, hukuktan sanata Yirminci Yüzyılda yaşanan dönüşümleri tartışmayı amaçlamaktayız.
2. Annual Meeting of the Middle East Society of Pediatric Radiology-MESPR17 Ekim - 19 Ekim 2019Şişli, İstanbul, TürkiyeRadisson Hotelhttp://www.mespr2019.orgOn behalf of the Organizing Committee, It is our great pleasure to invite you to the second annual meeting of the Middle East Society of Pediatric Radiology (MESPR) which will be held between 17 - 19 October in Radisson Şişli Hotel in Istanbul, Turkey. In recent years, the breath and scope of imaging evaluation continues to rapidly increase particularly in pediatric patients. The main focus of our program is in response to this constantly changing and advancing field of pediatric imaging that makes it often challenging for trainees and practicing radiologists to stay current and up-to-date. This two day course and workshop will provide a one of a kind unique opportunity to learn the most up to date and comprehensive review of fundamental and advanced imaging modalities for evaluating various disorders in infants and children. First, this comprehensive pediatric neuro and body radiology educational program provides a practical overview of currently available techniques and clinical applications that can be used for assessing both congenital and acquired disorders. In addition, the program will also review pitfalls in imaging interpretation and the optimal methods for imaging various normal and abnormal anatomic structures as well as clinically important disorders. The fundamental educational format of this program is didactic lecture style by world-renowned radiology experts and regional speakers with tailored lectures specifically applicable to local and regional pediatric patients in the Middle East. Our program is also supplemented by a highly effective interactive case-based review session, which includes substantial time for audience interaction and will be a great resource for trainees preparing for their board examination. In addition, we provide an opportunity for our younger colleagues to express their research reports or their interesting cases in the form of oral presentations and posters. Last but foremost, one of the most important purposes of the annual meeting of the MESPR is to meet both the high profile international leaders in the field of pediatric radiology as well as local and regional radiologists interested in pediatric imaging in the Middle East. We hope that your direct interaction with speakers and colleagues from many different countries will stimulate a creative exchange of ideas and build an important network for your patient care and professional development. It is our pleasure to bring the annual meeting of the MESPR to different countries each year. After its successful inaugural conference in Dubai last year, we dearly look forward to welcoming you and your colleagues to this year’s annual meeting in beautiful, Istanbul, Turkey, and hope you enjoy our program and the unique experience that each Middle Eastern country has to offer! Sincerely, Organizing Committee
6. Ulusal ve 5. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Kongresi17 Ekim - 20 Ekim 2019Belek, Antalya, TürkiyeSu Sesi Luxury Resort Hotelhttp://www.obezitecerrahisi2019.comDeğerli Meslektaşlarım ve Sevgili Katılımcılar; Yaklaşık 30 senedir Türkiye' de Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi alanında verdiğimiz mücadele hızla devam etmektedir. Bu süreç içerisinde sayısız kurs, kongre ve bilimsel etkinlikler ile ülkemizde bu alanda hastalarımıza ve topluma faydalı bilim insanları yetiştirmeyi planladık. Bu mücadelemizde başarılı olduğumuz inancındayım. Türkiye' de güncel olarak her sene 20.000 üzerinde metabolik cerrahi ameliyatı yapılmaktadır ve komplikasyon oranları Dünya standartları altındadır. Bu amaçla düzenlediğimiz 6. Ulusal ve 5. Akdeniz Metabolik Hastalıklar Kongresi' nde metabolik Cerrahi' de güncel yaklaşımlar ve multisdisipliner çalışma prensiplerini konuşmak üzere tüm genel cerrah endokronolog, diyetisyen, psikiyatrist, psikolog, anestezist, anestezi teknikeri ve hemşire arkadaşlarımızı bu mücadelenin bir parçası olarak aramızda görmekten mutluluk duyacağım. Ülkemiz Avrupa ülkeleri arasında obezite ve metabolik hastalıkların görüldüğü ülkeler arasında ilk sırayı almaktadır. Bu nedenle bu yılki toplantımızda obezite ile işbirliği içinde ve Dünya standartları ile koordine şekilde nasıl mücadele edebiliriz ve cerrahi teknikleri etik kurallar ışığında nasıl mükemmelleştirerek yaygınlaştırırız konusunu tartışacağız. Birebir Simülasyon uygulamaları , hasta başı faaliyetleri ve 6 adet canlı cerrahi girişim ile ulusal ve uluslararası eğitmenlerin eşliğinde bu konuya ilgi duyan arkadaşlarımızın kısa sürelide olsa eğitimine birbirleri ile bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak bizim için bir onur ve mutluluk kaynağıdır. Özellikle bu yıl genç arkadaşlarımıza daha fazla sunum şansı ve interaktif olarak yurt dışı ve yurt içi konusunda uzman kişiler ile tartışma ve sorgulama fırsatı vermek istiyoruz. Renkli sosyal programımız ile samimi ve nitelikli bir kongre geçireceğiz. 17 Ekim 2019' da görüşmek dileği ile. Saygılarımla Prof. Dr. Mustafa TAŞKIN Türkiye Obezite Derneği Başkanı Prof. Dr. Bruno DILLEMANS Kongre Es Baskanı
1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi-UMTK17 Ekim - 19 Ekim 2019Karaman, TürkiyeKaramanoğlu Mehmet Üniversitesihttp://kmu.edu.tr/umtk/trHürmetli Meslektaşlarımız, Sizleri büyük Türk sufisi ve şairi Yunus Emre’nin beldesi Karaman’dan selamlarız. “Acedemia” kelimesi “Akedom zeytinliklerinden” gelmektedir. Malum olduğu üzere Platon Atina’da talebeleri ile akedom zeytinliklerinde sohbet edermiş. Türk - İslam medeniyetinde de sohbet kavramı çok önemlidir ve gücünü sevgiden alır. Adı ister “kongre” ister “sempozyum” olsun akademi sohbet meclisidir yani sevginin, muhabbetin ifadesidir. Akademisyenlerin uzun yıllar emek verdiği düşünce ve bilgilerin ortak bir zeminde konuşulup ve sohbet temelinde değerlendirilmesi akademik faaliyetler için öncelikli bir husustur. Yunus Emre hazretlerinin çığır açıcı ifadelerinden biri de “Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir”. Bu mısradan aldığımız ilhamla yapacağımız kongre ile bir zihin ve gönül coşkusu yaşamak ve yaşanmasına vesile olmak isteriz. Karaman 1989 yılında Konya’dan ayrılarak valilik seviyesine çıkarılmış olsa da geleneği ve mazisi çok derinlerde olan muteber kadim bir ilimizdir. 13.yüzyılda Karamanoğullarının başkenti olan Karaman aynı zamanda ilim ve irfan şehri de olmuştur. Mazisinden almış olduğu güç ve destek ile modern Türkiye Cumhuriyeti içinde de dinamizm oluşturmasını bilmiştir. Buradan hareketle günümüzde Karaman önemli bir turizm, tarım, gıda sanayi ve teknolojisi, gıda makinaları üretimi yanında irili ufaklı birçok ticaret ve teknoloji müesseseleriyle ülkemizin gelişimi ve kalkınmasına katkı sağlamayı başarmıştır. Karamanlının bu gayreti el’an da büyüyerek devam etmekte ve tarihinde ki “hanedan şehir” olma vasfını sessiz ve derinden devam ettirmektedir. 2007 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin kurulması bu varoluş mücadelesi ve Karaman’ın gelişimi için önemli bir dinamizm olmuştur. Üniversitemizin bu dinamizmden aldığı desteği gelecek adına büyük bir umut ve beklenti haline dönüştürebilmesi ve bu umudun gerçekleşmesi için gerekli mücadeleyi göstermede liderliği önemlidir. Bu çerçevede Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan Makine, Bilgisayar, Biyomühendislik, Elektrik ve Elektronik, Enerji Sistemleri, Gıda, İnşaat, Metalürji ve Malzeme Mühendislikleri gibi bölümleriyle yerelden güç alarak, evrensele ulaşma çabasını sürdürmektedir. Bu heyecanın göstergesi olarak 1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji kongresini düzenlemekten ve sizleri aramızda görmekten şeref duyacağımızı bildirerek, kongremize teşriflerinizi bekleriz. Kongre Düzenleme Kurulu
10. Türkiye Biyoetik Sempozyumu-Sağlıkta İleri Teknoloji ve Etik17 Ekim - 18 Ekim 2019İstanbul, TürkiyeAydın Üniversitesihttps://www.biyoetikongre.orgTürkiye Biyoetik Derneği ve İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen X. Türkiye Biyoetik Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sağlık alanında giderek daha fazla belirleyici olduğu gerçeğinden ve bu anlamda etik bir geleceği inşa etme sorumluluğundan hareketle başlığını “Sağlıkta İleri Teknoloji ve Etik” olarak belirlediğimiz bu sempozyumun, ülkemizde biyoetik ve tıp etiği ile ilgilenen farklı disiplinleri; akademik dünya ile sağlık sisteminin tüm paydaşlarını ve bileşenlerini; ülkemizde yaşananlarla dünya deneyimlerini buluşturmasını umuyoruz. Amacımız; insan ve toplum sağlığını odağa alan, teknolojinin etik duyarlılıklar gözetilerek kullanıldığı, adil ve sürdürülebilir bir sağlık sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaca dayalı olarak; Farklı disiplinlerde çalışan ve konuya ilgi duyan akademisyenleri, Sağlık sisteminin etik sorunlarıyla her gün karşılaşan sağlık profesyonellerini, hastane yönetici ve işletmecilerini, sağlık sigortası sağlayıcılarını, Sağlık sisteminin içinde yer alan ya da etkileşimde bulunan kamu ve özel kesim kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini, Tıp etiğine ilgi duyan öğrencileri, Yaşamımızı ve sağlığımızı yakından ilgilendiren ekonomik, toplumsal ve kültürel bir alan olan sağlık sisteminin günümüzdeki ve gelecekteki etik sorunları üzerinde düşünen ve düşünce üretenleri; X. Türkiye Biyoetik Sempozyumu’na katılmaya davet ediyoruz. Saygı ve sevgilerle, Sempozyum Eş Başkanları Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ
20. Ulusal Romatoloji Kongresi16 Ekim - 20 Ekim 2019Antalya, TürkiyeRegnum Carya Resort Hotelhttp://www.romatoloji2019.orgDeğerli Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği olarak düzenlediğimiz 20. Ulusal Romatoloji Kongresi, 16 – 20 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır. Kongremiz yine her yıl olduğu gibi romatologlar, yan-dal uzmanlık eğitimi alan öğrencilerimiz, romatoloji ile ilgilenen FTR ve İç Hastalıkları uzmanları - klinik/temel bilim araştırıcıları, romatoloji hemşireleri ve ilaç endüstrisinin temsilcilerinin katıldığı en önemli ulusal platform olarak genişleyerek, güçlenerek devam ediyor. Kongremizde romatolojinin güncel konuları konferans, panel, sempozyum, sözlü/poster bildiri sunumları ile farklı oturumlarda tartışılacak, genç meslektaşlarımıza yönelik kurslar ve uzmanına danış toplantıları düzenlenecektir. Türkiye Romatoloji Derneği ve Kongre Düzenleme Kurulu adına sizleri bu yıl da Kongre’mizde görmekten mutlu olacağız. Dr. Haner Direskeneli
13. Aile Hekimliği Güz Okulu16 Ekim - 20 Ekim 2019Antalya, TürkiyeGloria Golf Otelhttp://www.guzokulu2019.orgDeğerli Meslektaşlarımız, 2005 yılında ülkemizde Düzce’de filizleri atılan ve 2010 yılı sonunda ülkemizin bütününü kapsayan Aile Hekimliği uygulamasında eğitim ihtiyacını karşılamak adına 2007 yılında başlattığımız; her sene artan ilgiyle gelişen, katılımcı sayısı ve özellikle de toplantılara olan yüksek katılım oranından aldığımız motivasyonla ve siz değerli meslektaşlarımızın geri bildirimleri doğrultusunda 13. Aile Hekimliği Güz Okulu için çalışmaya başladık. Bu Güz Okulu’nda da geçmiş yıllardaki gibi katılımcıların klinikte karşılaştıkları sorunlara cevap bulabilmeleri, günlük pratik yaklaşımlardaki yeniliklerin gözden geçirilmesi ve birbirleri ile deneyimlerini paylaşarak hastalarına daha etkin hizmet sunabilmeleri hedeflenmektedir. Bu çerçevede, her zaman olduğu gibi bu yılda etik kuralların ön planda tutulduğu ve aile hekimliğinin bütün birleşenlerini de bir araya getirmeyi amaçlayarak, 13. Aile Hekimliği Güz Okulu, katılımcıların farklı ilgi alanları ve gereksinimleri doğrultusunda 1. Basamakta sık karşılaşılan klinik sorunları kapsayan panel, konferans, vaka tartışmaları, deneyim paylaşımları, uzmanına danış toplantıları ve kursları içerecektir. Sizleri 16 – 20 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan 13. Aile Hekimliği Güz Okulu’na davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız. Düzenleme Kurulu adına; Doç. Dr. M. Reşat DABAK Güz Okulu Kongre Genel Sekreteri Prof. Dr. Esra SAATÇI Güz Okulu Kongre Başkanı
20. Ulusal Turizm Kongresi-UTK2016 Ekim - 19 Ekim 2019Eskişehir, TürkiyeAnadolu Üniversitesihttps://utk20.anadolu.edu.trDeğerli Katılımcılar, 20. Ulusal Turizm Kongresi (UTK20) ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi (4th International Tourism Congress – ITC2019), 16-19 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinin ev sahipliğinde ilk kez bir arada düzenlenecektir. Ulusal Turizm Kongreleri, ilk kez düzenlendiği 1990 yılından itibaren ülkemizde turizm alanında düzenlenen en büyük etkinlik olagelmiştir. Aradan geçen yıllar içinde Ulusal Turizm Kongreleri turizm akademisyenlerinin, uygulamacıların ve karar alıcıların bir araya gelerek ülke turizmine ilişkin önemli sorunları ve çözümlerini tartıştığı önemli bir mecra haline gelmiştir. Bu süreçte emeği geçen tüm akademisyenlerin önünde minnet, sevgi ve saygıyla eğiliyoruz. Geçen süre içerisinde edinilen tecrübeler Ulusal Turizm Kongrelerinin geleneklerini koruması, bununla birlikte değişen Dünya gündemine ayak uydurmak için turizme ilişkin küresel sorunların tartışılmasına imkân tanıyacak şekilde kendisine uluslararası bir nitelik katarak genişlemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda Ulusal Turizm Kongresi Danışma Kurulu 2019 yılında geleneksel ulusal kongre ile eş zamanlı olarak Uluslararası Turizm Kongresinin Eskişehir’de ilk kez birlikte düzenlenmesine karar vermiştir. Son dönemde şehir turizminde önemli bir gelişim gösteren Eskişehir’de düzenlenecek olan 20. Ulusal Turizm Kongresi ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi için kongre ana teması olarak “Şehir Turizmi” seçilmiştir. Sektör temsilcilerinin, önde gelen sivil toplum kuruluşlarının ve turizm akademisyenlerinin bir araya gelerek şehir turizmine ilişkin konuları değerlendirmelerini umduğumuz bu kongreye katkılarınız büyük önem taşımaktadır. Akademik çalışmaların değerlendirildiği ve tartışıldığı oturumlardan, dostlukların pekiştirildiği ve özlemlerin giderildiği sohbetleri de içeren dopdolu bir kongre olacağına inancımız sonsuzdur. Katılımlarınız ve destekleriniz bizlere güç verecektir, sizleri kongremizde görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağımızı bilmenizi isteriz. Prof. Dr. Medet YOLAL Anadolu Üniversitesi 20. Ulusal Turizm Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı
37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi16 Ekim - 19 Ekim 2019Ankara, Türkiyehttp://www.cocukcer2019.orgDeğerli Meslektaşlarımız, Sizlere, başkentimiz Ankara’da 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında “ 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi’ni düzenleyeceğimizi bildirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Kongremizde bu yıl STEPS’ in (Strategies & Trends in European Pediatric Surgery) katılımları ile “Çocuklarda kolorektal cerrahide komplikasyon yönetimi (Complication management in pediatric surgery)” adlı sempozyumu ortak yürüteceğiz. Değişik ülkelerdeki meslektaşlarımızın da katılımı ile güncel gelişmelerin ve akılcı yeni çözümlerin paylaşımı kongremizi olağanüstü bir bilimsel beraberliğe ev sahibi yapacaktır. Bilimsel programda; ülkemizden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanlarının katkıları ile gerçekleşecek konferanslar, paneller ve serbest bildirilerin yanı sıra kongre öncesi düzenlenecek kurslar ile daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi özellikle uzmanlık öğrencilerinin ve genç uzman arkadaşlarımızın eğitimine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Her sene olduğu gibi kongremizde birinci isim sözlü sunumda bulunan uzmanlık öğrencilerinin kongre katılım ücreti Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği tarafından karşılanacaktır. İstiklal mücadelesinin karargahı, milli mücadele yıllarında ülkenin kaderini değiştiren Ankara, cumhuriyetin başkenti olarak sizlere Anıtkabir’i tüm çocuk cerrahisine gönül veren dostlarımızla beraber ziyaret edebilmeyi vaadediyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ise antik çağdan başlayarak Anadolu uygarlıklarını da içerisine alacak pek çok eseri barındırmaktadır. Ankara Kalesi ve Hamamönü bölgesi tarihi dokuyu size tekrar yaşatacak. Sizlerin katılımı ile bilimsel ve sosyal acıdan unutulmaz güzellikte bir toplantı olacağına inandığımız 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresinde bütün meslektaşlarımızı Ankara’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Saygılarımızla. Kongre Başkanı Prof. Dr. H. Tuğrul Tiryaki Kongre Sekreteri Doç. Dr. Müjdem Nur Azılı
11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu16 Ekim - 18 Ekim 2019Samsun, Türkiyehttps://dunyadiliturkce2019.omu.edu.trCumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin kültür olduğunu ifade etmiştir. Kültür, ait olduğu toplumun temel özelliklerini barındırır. Dil ise kültürün maddi ve manevi anlamda duyulan cephesini oluşturur. Dil bozulduğu takdirde onunla aktarılan kültür gelecek nesillere ulaşamaz. Milletler arasında ilk çağlardan günümüze dek süregelen bir varlık mücadelesi yaşanmaktadır. Tarihî süreçte nice toplumların yitip gittiği bu mücadelede Avrasya’yı kendilerinin kültür coğrafyasına dönüştüren, Asya ve Avrupa’nın mazisinde belirleyici pek çok gelişmeye öznelik eden Türk Milletini günümüze başı dik bir vaziyette getiren Türkçeye taşınmış / Türkçeyle taşınmış kültürel zenginlikleridir. Birey ya da toplumun hayatı anlamlandırma çabasında sonuç alabilmenin ön şartı kendini ve dış dünyayı öz kavramlarıyla ifade edebilmesidir. Türk dilinin adı olan “Türkçe” milletimizin kendini dile getirme biçimidir. Bilge Kağan’dan Yusuf Has Hacib’e, Kaşgarlı Mahmud’dan, Ali Şir Nevai’ye, Aşık Paşa’dan Yunus Emre’ye kimliğini kendine has bir söyleyişle inşa edebilen Türk Milleti, tarih boyunca “ben varım!” diyebilmiştir. Ses bayrağımız Türkçe dalgalandığı müddetçe var oluşumuz ebediyete dek devam edecektir. Bu hususta ulu önder Atatürk’ün şu sözüne dikkat çekmek gerekir: “Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olduğunu görüyoruz. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir”. Türk Dil Kurumu’nu kurup dil meselelerine bizzat eğilerek Türkçemize verdiği önemi ortaya koyan Gazi Paşa, dilin millî ve zengin olmasının milli hissin ortaya çıkmasında başlıca etken olduğunu vurgulamış son derece yetkin özellikler barındıran Türk dilinin şuurla işlenmesi gerektiğini tembihlemiştir. 2019 yılı en önemli dil yadigârlarımızdan biri olan Kutadgu Bilig’in yazılışının 950., Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda ilk adımın atılışının 100. yılı olması münasebetiyle özel bir zaman dilimidir. Türk’ün bir asır önceki bağımsızlık mücadelesinin başlangıcına tanıklık eden Samsun’da, o kutlu zamanın adını taşıyan Ondokuz Mayıs Üniversitesi‘nde “XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”nun düzenlenecek olması etkinliği daha da anlamlı kılmaktadır. Bu bağlamda 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan sempozyum siz değerli bilim insanlarının katılımıyla sesimizi dünyaya Türkçe duyurmamızı sağlayacaktır. “XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”nda sizlerle buluşmaktan mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz. Sempozyum Düzenleme Kurulu
36. Ulusal Nefroloji Kongresi ve 29. Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi16 Ekim - 20 Ekim 2019Belek, Antalya, TürkiyeKaya Palazzo Otel and Kongre Merkezihttp://www.nefroloji2019.orgDeğerli Meslektaşlarımız, Türk Nefroloji Derneği’nin 36. Ulusal Nefroloji Kongresi ile Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin 29. Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi, 16 - 20 Ekim 2019 tarihleri arasında Kaya Palazzo Otel & Kongre Merkezi, Belek, Antalya’da gerçekleştirilecektir. Kapsadığı başlıklar açısından her yıl ülkemizde en çok tercih edilen toplantı olma özelliğindeki kongremiz, bu yıl da sizlerin yoğun desteğini beklemektedir. Kongremizde derneğimizin çalışma grupları ve siz değerli hekim ve hemşirelerin önerileri doğrultusunda hazırlanan nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon ile ilgili güncel ve tartışmalı konuları kapsayan zengin bir bilimsel program, alanında uzman yerli ve yabancı bilim insanları tarafından sizlerle paylaşılacaktır. Diyaliz Hekimleri ve Diyaliz Hemşirelerinden, İç Hastalıkları Uzmanları, Nefroloji Yan Dal Araştırma Görevlileri ve Nefrologlara kadar her düzeydeki katılımcının beklentisini karşılayacağını umduğumuz kongremizin, sizlerin yoğun katılımı ve aktif katkılarıyla değer kazanacağını ve bilimsel bir şölen olma şansını yakalayacağını düşünüyorum. Kongre ve diğer toplantılarımıza bugüne kadar göstermiş olduğunuz ilgi ve desteğin artarak devamını bekliyor ve Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu adına en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Prof. Dr. Kenan ATEŞ Kongre Başkanı Değerli Meslektaşlarımız, Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin, 29.Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 16-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da Kaya Palazzo Otel & Kongre Merkezi’ nde, Türk Nefroloji Derneği’nin 36. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Kongrenin amacı, yıl boyunca bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları tartışmaya ve paylaşıma açmak üzere akademisyen, klinisyen ve araştırmacıları bir araya getirme, bilimsel etkileşimi arttırma ve bilimsel bilginin paylaşımını sağlama misyonunu yerine getirmektir. Değerli klinisyen ve akademisyenlerimizi yaptıkları uygulamaları paylaşarak alanımızın gelişimine katkıda bulunmaya davet ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Ayten KARAKOÇ Hemşirelik Kongre Başkanı
Buhasder Kongresi 2019-8. Tepecik Enfeksiyon Günleri16 Ekim - 20 Ekim 2019Selçuk, İzmir, TürkiyePalm Wings Ephesus Hotelhttp://www.buhasder2019.org
18. International Primary Teacher Education Symposium-IPTES 201916 Ekim - 20 Ekim 2019Kemer, Antalya, TürkiyeMirada Del Mar Hotelhttp://www.usos2019.orgDear Colleagues and Researchers, 18th International Primary Teacher Education Symposium (IPTES 2019) hosted by Classroom Teacher Educators’ Association and Hatay Mustafa Kemal University, Antalya. Since 1994, hosted by 17 different faculty of education, IPTES has gained prestige with the increased scientific quality and professional facet. Thereby, we are honoured to host the 18th of IPTES in Mirada Del Mar Hotel (Kemer/Antalya) during 16 – 20 October 2019. The purpose of the symposium is to share experiences and practices in the field of ‘Primary School Teaching and Teacher Training’, to gather academicians, teachers and students in the field with the aim of carrying the social interaction to the peak among, to manage collaboration and coordination and to create new aspects and research interests. For the aim of increasing the quality of the symposium, we are going to try hard to achieve participation of notable scientists both from our country and abroad. We are going to spread a huge effort on discussing and evaluating current problems of Primary School Teaching and Teacher Training in details and creating the required scientific atmosphere during the symposium. Within this context; there are going to be presentations, conferences, panels, poster presentations and workshops. Briefly, we are in the preparation of a symposium full of scientific and social interaction. Book of abstracts and symposium books with whale articles will be posted in the Web cite as PDF. We declare that we are going to be more than happy to see you in 18th International Primary Teacher Education Symposium (IPTES 2019) hosted by Classroom Teacher Educators’ Association and Hatay Mustafa Kemal University, Education Faculty and wish you good luck and amenities in your studies. Best regards... Prof. Dr. Hayati Akyol Chair of the CTEA and Symposium Prof. Dr. Hasan Kaya Rector of Hatay Mustafa Kemal University
10. International Congress of The Turkish Society of Toxicology-TST16 Ekim - 19 Ekim 2019Belek, Antalya, TürkiyeLykia World Hotelhttp://www.ttd2019.orgDear Colleagues, It is my great pleasure to invite all of you to the 10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology (TST), which will be held in Antalya, Turkey between 16-19 October, 2019. Our congress with the theme “Toxicology: From Prediction to the Endpoints” will highlight emerging developments in numerous areas of toxicology. The scientific programme will consist of plenary lectures, and sessions covering many topics such as, ecotoxicology, environmental toxicology, endocrine disrupters, metal toxicity, molecular toxicology, genotoxicity, food safety, regulatory toxicology, alternative methods, and risk assessment. Many short communications, oral and poster presentations will be also held for early career researchers. The Continuing Education programme will provide the opportunity for all kind of attendees to learn about recent developments in toxicology. The Congress is a continuation of the series of traditional TST meetings, including meetings in Ankara (1987 and 2009) in Antalya (1997, 2006, 2012) and in Izmir (2015). Our Congress will provide an important national and international platform for sharing and discussing the latest developments with professionals scientifically. During the meeting, you will have the opportunity to learn more about Antalya, which is the most visited touristic province of Turkey’s Mediterranean coast. The area has witnessed many historical changes; you can enjoy the charming atmosphere and the stunning view of the sea. We invite you to attend TTD2019 in the hope of carrying out a scientifically and socially satisfying, congruent congress. On behalf of the Organizing and the Scientific Committees, I wish to express our gratitude to all the speakers, oral and poster presenters who will share their knowledge with us and also to all of you who will participate in advance. Looking forward to meeting you all at TTD2019! Prof. Dr. Nursen BAŞARAN President of TST
6. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi-ETUK 201916 Ekim - 19 Ekim 2019İzmir, TürkiyeTepekule Kongre ve Sergi Merkezihttp://www.tesisatkongresi.orgTeorik bilgilerin yanı sıra uygulamalara ilişkin bilgi ve deneyimlerin de paylaşıldığı etkinliğimiz, mühendisleri, akademisyenler, mimarlar, teknik elemanlar, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini biraya getirmektedir. Alandaki bilimsel gelişmelerin yanı sıra yeni teknolojilerinde paylaşıldığı etkinlikte, eğitim, araştırma, yönetim, yasal mevzuat ve benzeri konulara ilişkin bir tartışma ortamı yaratılmaktadır. Sergimize ise , ülkemizin bir çok bölgesinden ilgili bakanlık temsilcileri, belediye, üniversite, yapı üretim sürecinde görevli uzmanlar, sektörel firma temsilcileri, TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ Genel Müdürlükleri ve bağlı birimleri, organize sanayi bölge müdürlüklerinin yanı sıra bu alanda faaliyet yürüten mimar, mühendis ve diğer teknik elemanların katılımı sağlamaktadır. Sergide; elektrik, elektronik, enerji, aydınlatma, otomasyon sektörlerinde faaliyet göstermekte olan veya bu sektörlerden ekipman ve malzeme gereksinimi olan firmalar arasında yeni iletişim olanakları yaratılacaktır.
3. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies-ISMSIT 201911 Ekim - 13 Ekim 2019Ankara, Türkiyehttp://www.ismsitconf.orgDear Respected Collegues, We will be happy to welcome scientists at the International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies which we will organize between October 11-13, 2019. The symposium will be held in Ankara. The symposium aims to bring scientists, experts, instructors, non-govermental organizations and private sector representatives together to share and discuss theoretical and practical knowledge in a scientific framework. In addition to cutting edge research paper presentations in engineering areas, the symposium serves as a multi-disciplinary platform for discussing current issues in the multidisciplinary studies and innovative technologies. Thank you for your scientific contribution and support to ISMSIT2019. Symposium Organizing Committee
13. Ulusal ve 2. Uluslararası Veteriner İç Hastalıkları Kongresi11 Ekim - 13 Ekim 2019Ankara, TürkiyeSwiss Otelhttp://www.vih2019.orgVeteriner İç Hastalıkları Ailesinin Değerli Bilim İnsanları; Ülkemizde 1. si 28-30 Eylül 1995 yılında Elâzığ’da gerçekleştirilen, Veteriner İç Hastalıkları alanının en kapsamlı ve en katılımlı bilimsel platformu olan "Veteriner İç Hastalıkları Kongresi" yaklaşık çeyrek asırdır iki yılda bir düzenlenmektedir. Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı olarak, "13. Ulusal ve 2. Uluslararası İç Hastalıkları Kongresi"ni 11-13 Ekim 2019 tarihinde başkentimiz Ankara'da düzenleyecek olmanın heyecan ve onurunu yaşıyoruz. Kongremize, fakültelerimize mensup akademisyenlerin yanı sıra ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen veteriner iç hastalıkları alanında uzmanlık yapmış kişiler ile pet ve büyükbaş sektöründeki klinisyenlerin bir araya geleceği etkinlikte, alanımızda faaliyet gösteren ilaç, tıbbi teçhizat ve malzeme firmalarının yetkilileri hedef kitlelerle buluşacak ve yeterli tanıtım yapabilme fırsatına sahip olabileceklerdir. Kongremiz, mesleğimizin çağın gereksinimlerine göre yürütülmesi için Veteriner İç Hastalıkları alanında son yıllardaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle sağlanan bilgi ve deneyimlerin bilimsel bir ortamda paylaşılması, eğitim ve kliniğe dönük uygulamaya aktarılması ile birlikte katılan akademisyenlerin, klinisyenlerin ve sektör temsilcilerinin birbirleri ile kaynaşmalarını da amaçlamaktadır. Bu bağlamda, samimi bir ortamda, geniş bilimsel ve sosyal içeriği olmasını planladığımız kongremizin sizlerin katılımı ile daha da zenginleşmesini hedefliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. Kongre Düzenleme Komitesi Adına Doç. Dr. Buğrahan Bekir YAĞCI
Additive Manufacturing Conference-AMCTURKEY 201911 Ekim - 12 Ekim 2019İstanbul, Türkiyehttp://2019.amcturkey.orgDear Colleagues, Manufacturing concepts are rapidly changing and manufacturing processes are completely being redefined in the last decade. Industry 4.0, digitalization and IoT are at the core of next-generation manufacturing technologies. Additive Manufacturing, considered to be one of the cornerstones of next- generation digital manufacturing, is replacing/will replace some of the traditional manufacturing methods in several industries not only in our country but also globally. For digital transformation of manufacturing industries, it is critical that scientific research and R&D studies on Additive Manufacturing technologies need to be shared on a common platform where scientific community and researchers from industry come together. The first “Additive Manufacturing Conference” in Turkey (“AMCTURKEY http://2019.amcturkey.org/ ) will be held in İstanbul Green Park Hotel (Pendik/İstanbul/TURKEY), on October 11-12, 2019 for this purpose. AMCTURKEY brings local and international scientists, researchers, and representatives both from academia and industry, where they can present and share their recent scientific discoveries, research activities and emerging applications in Additive Manufacturing and related technologies. The conference covers all the areas of Additive Manufacturing and will include internationally-renowned invited speakers as well as panel discussions and industrial presentations. One of the objectives of the AMCTURKEY is to play a bridge between academia and industry in Additive Manufacturing Technologies. Thus, special attention is given to our companies/firms who are interested in and intending an investment in Additive Manufacturing Technologies and also would like to follow the developments in this field. The AMCTURKEY will provide a better understanding of Additive Manufacturing Technologies and industrial applications and to increase the awareness about this new technology. This cooperation between academia and industry will further extend the knowledge and the possible applications of additive manufacturing and ultimately benefit both. In this context, this conference will be one of the most important common platforms of the Additive Manufacturing for academicians and researchers working in this field. On behalf of the Organizing Committee, it is our pleasure to invite all of the scientists, academicians, business delegates, sector representatives, students and policy-makers from all over the world to attend the 2019 AMCTURKEY. Organizing Committee
Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu 201911 Ekim - 13 Ekim 2019Eskişehir, TürkiyeTasigo Otelhttp://www.sosped2019.orgDeğerli Meslektaşlarımız Sosyal Pediatri Derneğimizin düzenlediği Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu 11-13 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir’ de, Tasigo Otel’ de düzenlenecektir. Tüm dünyada sağlık alanında yapılan yatırımlarda birey ve topluma en yüksek getirinin anne ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik yapılanlardan elde edildiği bilinmektedir. Tüm dünyada her 3 çocuktan biri özellikle erken çocukluk döneminde yoksulluk, kötü beslenme, yetersiz uyaran ve bakım sonucu fiziksel, bilişsel, psikolojik ve/veya sosyal duygusal potansiyellerine ulaşamamakta, bu durum tüm yaşantılarının olumsuz yönde etkilenmesiyle sonuçlanmaktadır. Özellikle yaşamın ilk 3 yılında çocukların fiziksel, bilişsel, dil ve sosyal-duygusal gelişimlerinin desteklenmesinin tüm yaşamları boyunca hem bireysel, hem toplumsal çok önemli kazanımları olmaktadır. Gebelik döneminden başlayarak çocukluk dönemi boyunca beslenmenin iyileştirilmesi, emzirmenin desteklenmesi, anne ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, duyarlı ve etkin anne babalık becerilerinin geliştirilmesi, çocuk ruh sağlığının korunması, çocuklarda duygusal- davranışsal sorunların önlenmesi, engellenebilir hastalıklardan bağışıklama yoluyla korunma çocuk sağlığının geliştirilmesine en çok yarar sağlayan sağlık hizmetlerini oluşturur. Gerçekleştireceğimiz sempozyumumuzda edineceğiniz deneyimlerin çalışmalarınıza katkıda bulunmasını diliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla,
20. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi11 Ekim - 13 Ekim 2019Pamukkale, Denizli, TürkiyePamukkale Üniversitesihttps://www.ceeik2019.orgBu yıl 20. kez düzenlenecek olan “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Kongresi” 11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ev sahipliğinde, Pamukkale’de gerçekleştirilecektir. Kongrenin ana teması Sosyal Politikada Güncel Tartışmalar olarak belirlenmiştir. Temanın belirlenmesinde, yaşadığımız çağın Endüstri 4.0, Göçmen Krizi, İklim Değişikliği, Yaşlanma ve Bakım açığı, işgücü piyasasında artan esneklik, yeni çalışma modelleri ve yükselen işsizlik gibi çok sayıda dönüşüme tanıklık eden bir çağ olması ve tüm bu dönüşümlerin sosyal politikada yarattığı çarpıcı etkiler göz önünde bulundurulmuştur . Kongrede sunulacak bildirilerin ve yapılacak tartışmaların bu dönüşümlerin yarattığı etkileri anlamaya ve çözümleyici teorik yaklaşımların ve politikaların üretimine katkı sağlayacağını umuyoruz.
4. International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering-ICTACSE 201911 Ekim - 12 Ekim 2019İstanbul, TürkiyeElite World Prestige Hotelhttp://www.ictacse.com
2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi10 Ekim - 12 Ekim 2019Ankara, TürkiyeThe Ankara Otelhttp://www.healthynutr2019.comDeğerli Bilim İnsanları, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ev sahipliğinde ’10-12 Ekim 2019’ tarihinde ikincisi düzenlenecek olan ‘Endokrin Hastalıklar’ temalı Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresinin duyurusunu yapmaktan mutluluk duymaktayız. Endokrin sistem, metabolik aktiviteyi ve vücut sıvılarındaki kimyasalların konsantrasyonlarını ayarlayarak homeostazın korunmasını sağlayan, büyüme gelişme, cinsel olgunlaşma ve üreme ile ilgili olayları düzenler. Bu sistemin iyi çalışmaması sonucu anne karnından başlayarak tüm yaşamı etkileyebilecek önemli hastalıklar oluşur. Sağlıklı olmak ve yaşamak herkesin isteğidir. Sağlığı etkileyebilecek tüm koşulların multidisipliner yaklaşımla ele alınması önemlidir. Böyle bir yaklaşım, diyetisyenler başta olmak üzere besin ve beslenme konusunda çalışan tüm paydaşların işbirliğinde çözüm önerilerinin sunulmasını gerektirir. Bu hedefle düzenlenen panel ve oturumlarda konuyla ilgili tüm akademisyen, uygulayıcı ve öğrencilerin aktif katılımının kongremize değer katacağına inanıyoruz. Sizleri kongremizde görmekten onur duyacağız. Düzenleme Kurulu Adına Prof. Dr. Funda Pınar ÇAKIROĞLU
2. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi10 Ekim - 11 Ekim 2019Trabzon, TürkiyeUsta Park Hotelhttp://www.saglikliyasamkongresi.org2. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi 10/11 Ekim 2019 Tarihinde Avrasya Üniversitesinin katkı ve desteğiyle Usta Park Hotel Trabzon'da düzenlenecektir. Kongremizin ikinci buluşmasında ana tema sağlıklı ve eğitimli bireylerin topluma kazandırılmasıdır. Kongremizin ana konuları Sağlıklı Anne ve Çocuk, Sağlıklı Yaşam Spor ve Egzersiz, Sağlıklı Yaşam Aile, Eğitim ve Çocuk, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme, Sağlıklı Yaşlanma ve Wellness Programları şeklindedir. Ayrıca bu ana konu başlıklarının altında farklı alt konu başlıkları da kongremizde ele alınacaktır. Başta sağlıklı yaşam ve multidisipliner yaklaşımlar olmak üzere sağlık ve sağlık alanı ile ortak çalışan diğer bilim dallarının sağlık alanına yönelik günümüz ve gelecekte planlanan çalışmalarına ilişkin her türlü çalışmanın sunulmasına kongremizde olanak sağlanacaktır. Şimdiden tüm katılımcılarımıza, takipçi ve destekleyenlere teşekkür ediyor, kongremizin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya bilim insanları için faydalı ve verimli geçmesini temenni ediyoruz. KONGRE BAŞKANI Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN (Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)
6. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi10 Ekim - 12 Ekim 2019İstanbul, Türkiyeİstanbul Üniversitesi Kongre Merkezihttp://www.uyek2019.org‘‘ VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi’’ İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından 10-12 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi çok sayıda akademisyen, davetli konuşmacı ve araştırmacıların katkılarıyla gerçekleştirilecektir. Bu ulusal kongre davetimiz üstün yeteneklilerin eğitimi alanıyla ve üstün yetenekli bireylerle ilgili bilimsel çalışmalar gerçekleştiren, bilimsel uygulamaları kendine rehber edinen tüm paydaş kişi ve kurumlara yöneliktir. Kongremiz; üstün yeteneklilerin eğitimi konusundaki Türkiye’nin birçok ilinden uzman kişileri bilgi ve tecrübelerini paylaşmak üzere paydaşlarıyla bir araya getirecektir. Kongremizin hedef kitlesi üstün yeteneklilere ve eğitimine ilgi duyan akademisyenler, eğitim uzmanları, okul idarecileri, her branştan öğretmenler, aileler, lisans ve lisansüstü öğrencileridir. Kongrenin amacı, • Zeka, yaratıcılık, motivasyon, • Matematik, Fen, Sosyal Bilgiler, Doğa, Yabancı Diller, Sanat/ Müzik gibi alanlarda üstün yeteneklilik, • Öğretmen eğitimi, • Destekleyici okul ve sınıf ortamları, • Psiko-sosyal ihtiyaçlar ve müdahale, • Ailelerin güçlendirilmesi, • Farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve toplumsal hizmetler gibi konuları Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimleri bağlamında bilimsel araştırmalar, projeler ve sistemler çerçevesinde paylaşmak, tartışmak ve üstün yetenekliliğe ışık tutmaktır. Kongremiz; üstün yeteneklilerin ve üstün yeteneklilerin eğitimi hakkında bilgi ve deneyim kazanmak isteyen herkes için büyük bir fırsat yaratacaktır. İki yılda bir düzenlenen ve bu yıl altıncısı düzenlenecek olan kongremizde siz değerli paydaşlarımızı görmeyi umut ediyoruz.10-12 Ekim 2019’da İstanbul’da görüşmek dileğiyle.. Doç. Dr. Serap EMİR
8. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi-KAHEKON10 Ekim - 13 Ekim 2019Trabzon, TürkiyeZorlu Grand Hotelhttp://www.2019kahekon.com
Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu-UJES 201910 Ekim - 12 Ekim 2019Ankara, TürkiyeAnkara Üniversitesihttp://www.ujes.orgİlki 2008 yılında yapılan, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu serisi, 2017 de uluslararası olarak gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası jeomorfoloji camiasının gösterdiği yoğun ilgi üzerine, UJES serisi, Jeomorfoloji Derneği tarafından, 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde uluslararası olarak planlanmıştır. Jeomorfoloji araştırmalarının kabul edileceği UJES 2019; Ankara Üniversitesi DTCF Coğrafya Bölümü ev sahipliğinde yapılacaktır. Ulusal ve uluslararası araştırmacı ve meslek mensupları bilimsel etkinliğimize davetlidir.
1. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi10 Ekim - 12 Ekim 2019Malatya, TürkiyeTurgut Özal Kongre ve Kültür Merkezihttp://itcafh2019.inonu.edu.trKongre teması 1923'ten günümüze Muhasebe ve Finans Tarihi Olarak Belirlenmiştir. Bu temaya uygun olarak aşağıda bazı konu başlıkları yer almaktadır. Bu konu başlıkları dışında da diğer konularla ilgili bildiriler kabul edilebilecektir. KONU BAŞLIKLARI: Muhasebe Eğitimi Devlet Muhasebe Sistemi Mali Yasa ve Uygulamalarının Muhasebeye Etkileri Devrim Yasaları ve Uygulamalarının Muhasebeye Etkileri Muhasebeyle İlgili Kurum ve Kuruluş Muhasebe ve Finans Uygulama ve Eğitimine Öncülük Eden Bilim İnsanları Osmanlıdan Cumhuriyete Miras Kurum ve Uygulamaları Planlı Dönemde Muhasebe Uygulamaları İktisadi ve Devlet Teşekküllerinin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi Türk Muhasebe-Finans Eğitim ve Uygulamalarına Etki Eden Yabancı Bilim İnsanları Cumhuriyet Döneminde Finansal Kurumlar Ticari Kurumların Muhasebe ve Finans Uygulamalarına Etkisi Mesleki Organizasyonların Muhasebe ve Finans Uygulamalarına Etkisi Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Denetim Uygulamaları
28. Ulusal Üroloji Kongresi10 Ekim - 13 Ekim 2019Antalya, TürkiyeRixos Sungate Otelhttp://www.uroloji2019.comDeğerli Meslektaşlarımız, Türk Üroloji Derneği tarafından düzenlenen 28. Ulusal Üroloji Kongresi 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Rixos Sungate Otel Antalya'da gerçekleştirilecektir. Bu kongrenin tüm meslektaşlarımızın ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin katılımıyla düzenlenmesi planlanmaktadır. Türk Üroloji Derneği eğitim ve bilim politikası doğrultusunda düzenlediği 28. Ulusal Üroloji Kongresi'nde Antalya'da görüşmek dileğiyle saygılar sunarız. Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu
Implant Masters Sempozyumu 201910 Ekim - 12 Ekim 2019Antalya, Türkiyehttps://www.implantmasterssymposium.comSayın Meslektaşlarım, Kuruluşundan bu yana Meffert Implant Enstitüsü pek çok sayıda eğitici sempozyum düzenlenmiştir. Bu kuruluş 2019’da bu buluşmalara “Implant Masters Sempozyumu” adı altında bir yenisini daha ekliyor. Adından da anlaşılacağı gibi, dünyaca ünlü implantoloji konuşmacılarının katılacağı ve meslektaşlarımız tarafından alan hakkında her türlü sorunun cevaplandırılacağı bir buluşma olacak. İlk günden beri Meffert Implant Enstitüsü’nün her zaman tüm implant şirketlerine karşı eşit bir yaklaşımı olmuştur. Aynı zamanda bu enstitü, meslektaşlarına “yüksek düzey” eğitim sunma tutkusunu asla kaybetmeyen eşsiz bir enstitüdür. Bu saygın konuşmacıları ülkemize davet etmenin ciddi bir mali kaygıyla karşılandığını takdir etmenizi isterim. Fakat; mali harcamalara rağmen meslektaşlarımızın büyük fedakarlıkları ve diğer meslektaşları ile olan kişisel iletişimleri sayesinde bu büyük buluşmayı gerçekleştirdiğimizi bilmenizi isterim. Programı incelediğinizde konuşmacıların titizlikle seçildiğini görebilirsiniz . Ayrıca, toplantı kesinlikle eğitim formatına uygun olacağından sempozyum süresince konuşmacılarla iletişim kurmak mümkün olacaktır. Sizleri ve ailelerinizi Türkiye ‘nin en güzel ve en değerli tatil beldelerinden olan Antalya / Kemer’e davet etmekten onur duyuyorum ve hava durumunun muhteşem olması da bizlere bu muhteşem Akdeniz sahillerinin tadını çıkarmamıza olanak sağlayacak. Saygılarımla Prof. Dr. Aslan Y. GÖKBUGET Meffert Implant Enstitü Onursal Başkan
İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi-İPEK 201910 Ekim - 13 Ekim 2019Antalya, TürkiyeAkra Otelhttp://www.psikiyatriakademisi2019.comSevgili Meslektaşlarımız; Bu seneye özel olmak üzere İPEK 2019 Antalya’da yapılacaktır. Daha önceleri Kıbrıs Cratos Hotel’de yapılmakta olduğundan, bu sene “10-13 Ekim 2019” tarihlerinde (4 gün) Cratos’a benzer kalite ve görkemdeki “AKRA OTEL’DE” gerçekleşecektir. Burada bir yandan psikiyatrik durumların 2019 yılındaki güncel ve yeni psikofarmakolojik, psikodinamik ve bilişsel yaklaşımlı tedavileri ülkemizin doçent ve profesörlerince interaktif biçimde ele alınırken, diğer yandan dünyadaki aktüel ve yeni tedavileri de yabancı hocalarca işlenecektir. Kongremizin bilindiği üzere YÖK tarafından istenen “uluslararası kongre” kriterlerine sahip olması, doçentliğe hazırlanan arkadaşlarımıza yardımcı olmaktadır Bu sene de geçen yıllardaki gibi gündüzleri bilimselliğe doyarken, gece üyeleri ve solistleri psikiyatristlerden oluşan “Psikolar” orkestrasıyla ruhumuzu dinlendirmeyi amaçlıyoruz. 2019 yılının, bir yerde kapanış kongresi diyebileceğimiz İPEK 2019’u, otelin yer aldığı Antalya’nın falezleri üzerinden ve deniz üzerindeki gün doğuşu ve gün gün batımını yudumlayarak yaşamak ümidiyle yeni yılınızı kutlar, sizlere ve tüm ülkeye dirlik, kardeşlik ve sağlıklı mutlu günler getirmesini dileriz. Kongre düzenleme kurulu adına Prof. Dr. Erdal IŞIK Duygudurum Vakfı (DUVAK) adına Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ
13. Ulusal ve 1. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi10 Ekim - 12 Ekim 2019Kocaeli, TürkiyeThe Ness Otelhttps://www.ieecc.orgKüreselleşen dünya şartlarında üretim ve tüketim dengesindeki değişimler, doğal kaynakların sınırlı olması, çevre yönetim politikalarının yetersiz kalması, çevre sorunlarının ve çevre yönetiminin önemini gözler önüne sermiştir. Doğal dengenin bozulmasındaki temel nedenler çevre kirliliği ve tahribatıdır. Günümüzde çevre kirliliğinin artmasıyla birlikte, çevresel bilim ve teknoloji de çeşitli önlemlerin alınmasına, bertaraf tekniklerinin geliştirilmesine, doğal kaynakların korunmasına ve güvenli bir çevre için sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Gelişen teknolojiyi ve bilimi meslektaşlarımızla buluşturmak, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasıyla paydaşlarımızı sürece dâhil etmek TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak görevlerimiz arasındadır. Kongrenin amacı ise, çevre sorunlarına her geçen gün yenilerinin eklendiği ülkemizde, sağlıklı, konforlu, enerjisi etkin, sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile sorunları tartışmak, bilimsel yaklaşımla çözüm önerilerini ortaya koymak ve karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, akademisyenlerin, öğrencilerin ve çevre alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların iki yılda bir düzenlenen ulusal Çevre Mühendisliği kongresinde buluşturulması hedeflenmiştir. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, küresel ve ulusal ölçekte çevre sorunlarının önlenmesi ve giderilmesine yönelik idari, teknik, hukuksal ve politik süreçlerin öznelerinden olan bir demokratik kitle meslek örgütüdür. Bugün, çeşitlenerek ve derinleşerek küresel bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümlenmesi amacıyla çevre mühendisliği temelinde kamusal yararın ve bilimin ışığında toplumcu politika ve ilkelerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamdaki çalışmaların en önemlilerinden biri de "Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi"dir. 1992 yılından bu yana, her iki yılda bir farklı kentlerde Odamız tarafından organize edilen bu kongre, çevre mühendisliği mesleği ve çevre alanında üretilen çalışmaların en geniş kapsamda paylaşılmasını ve tartışılmasını amaçlayan önemli bir platformdur. Bu maksatla, çevre mühendisliği alanındaki son gelişmeler ile ulusal çevre sorunları başta olmak üzere mesleki ve çevresel konularının bilimsel bir düzlemde tartışılacağı "13. Ulusal &ndash 1. Uluslar arası Çevre Mühendisliği Kongresi" 2019 yılı 10-11-12 Ekim tarihleri arasında Odamız ile Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından KOCAELİ ilinde düzenlenecektir. Kongre Dili Türkçe / İngilizce dir.
9. İşitme Cihazları ve İmplantlar Sempozyumu10 Ekim - 13 Ekim 2019Edirne, TürkiyeTrakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezihttp://www.odyoloji2019.comDeğerli Meslektaşlarımız; İki yılda bir düzenlediğimiz “9. İşitme Cihazları ve Implantlar Sempozyum”unun 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi‘ nde düzenleneceğini sizlere iletmek istiyoruz. Amacımız işitme cihazları ve implantlar konusundaki son bilgileri ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaktır. Sempozyumda yer almasını planladığımız konular davetli konuşmacılarımız tarafından detaylı olarak işlenecek sizlerin sağladığı katkılarla zenginleşecektir. İki gün sürecek bilimsel sunumlar ve kurslar aracılığı ile İşitme cihazı ve implantlar hakkında temel bilgilerin en iyi şekilde anlaşılmasını sağlarken, bir taraftan da son gelişmelerin klinikte ve araştırmaların planlanmasında kullanımı ile ilgili bilgi ve becerimizi arttırmayı hedefliyoruz. Bu sempozyum konu ile ilgili çalışanların ve değerli sektör temsilcilerinin iletişimlerini geliştirmek, birbirlerini anlamak, ortak çalışmalar düzenlemek için bir araya getirecek bir toplantı olacaktır. Sempozyumda uluslararası ve ulusal düzeyde çok değerli konunun uzmanlarının deneyimlerinden yararlanabileceğimiz zengin bir bilimsel program hazırlanmıştır. Sempozyuma katılımınızdan mutluluk duyacağız. Sempozyum Başkanı ve OKSUD Başkanı Prof. Dr. Gonca SENNAROĞLU
4. e-BEYAS Sempozyumu10 Ekim - 11 Ekim 2019Ankara, TürkiyeAnkara Üniversitesihttp://2019.ebeyas.org4. e-BEYAS Sempozyumu bu yıl 10-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara’da “Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ” ana ve alt temaları ile düzenleniyor. Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM), Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgi Yönetimi Dergisi tarafından düzenlenen, TÜRKSAT Bilişim katkı ve destekleriyle gerçekleştirilecek sempozyumun ana teması “Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği” olarak belirlenmiştir. Ülkemizde elektronik belge ve arşiv yönetimi alanında yapılan tek ve yüksek katılımlı (önceki Sempozyumların her birinde katılım 600’ün üzerinde gerçekleşmiştir) bilimsel toplantı olma özelliğini taşıyan Sempozyum, konuya yönelik çalışan akademisyenler, uygulamacılar, kurumlar ve firmalar/şirketler arasındaki diyaloğu geliştirmeyi, bilimsel ve sosyal etkileşim gerçekleştirmeyi, konuyla ilgili iyi uygulama örneklerinin/deneyimlerin paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Türk Veteriner Jinekoloji Derneği 8. Ulusal ve 2. Uluslararası Kongresi-TVJD 201910 Ekim - 13 Ekim 2019Antalya, TürkiyeSusesi Luxury Resort Otelhttp://www.tvjd2019.orgSaygıdeğer Meslektaşlarımız, Veteriner hekimliği mesleğimizle ilgili bilgi paylaşımı ve eğitimi artırmaya yönelik bilimsel etkinliklerin, hem sayı hem de nitelik olarak her yıl artan bir ivmeyle devam ettiğini görüyor ve bunlar arasında Derneğimizce düzenlenen kongrelerin ayrı ve özel bir yeri bulunduğuna inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası bilim insanları ve meslek mensupları ile sektör bileşenlerini bir araya getirerek tanışmalarına, araştırma sonuçlarını duyurmalarına, güncel bilgileri, sorunları ve çözüm yaklaşımlarını paylaşmalarına olanak sağlayan bilimsel toplantıların öneminin farkındayız. Meslektaşlarımızın artan ilgisi ve önceki etkinliklerimize katılanların yorumları sonucunda bu yıl da yaklaşık 700 meslektaşımızın kongremize katılacağını tahmin ediyoruz. Bilimsel açıdan meslektaşlarımızın beklentilerini karşılayacağına inandığımız bir program hazırlıyor, yurt içi ve yurt dışından alanlarında çok önemli isimleri kongremize konuşmacı olarak davet ediyoruz. Bu kapsamda 10-13 Ekim 2019 tarihlerinde Susesi Luxury Resort Otel-Antalya’da gerçekleştireceğimiz Veteriner Doğum ve Jinekoloji ailesinin en büyük mesleki ve bilimsel platformu olan Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VIII. Ulusal & II. Uluslararası Kongresini duyurmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Bugüne kadar düzenlenen bilimsel etkinliklerimize katkı sağlayan tüm hocalarımıza, katılımcılarımıza ve destek veren sektör bileşenlerine şükranlarımızı sunuyor, tüm meslektaşlarımızı kongremize davet ediyoruz. Saygı ve selamlarımızla. Prof. Dr. Murat FINDIK Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
30. Annual Biophysics Congress-International10 Ekim - 13 Ekim 2019Bodrum, Muğla, Türkiyehttp://www.biophysics30.orgDear Colleagues, On behalf of the organizing committee I would like to inform you that "30th Annual Biophysics Congress (International)", organized by Turkish Biophysical society, will be held on October 10-13, 2018 in Bodrum, Turkey. The congress aims to bring together leading academic scientists, researchers and students to exchange and share their experiences and research results about all aspects of Biophysical areas. The main theme of congress is “Imaging”. We kindly invite you to submit an abstract. On behalf of the Organizing Committee, I would be honored for your scientific participation of "30th Annual Biophysics Congress (International)". The details regarding this meeting are stated below. For further assistance, we kindly ask you to contact organization secretariat at mail to: [email protected] We look forward to seeing you in Bodrum, Turkey. Please forward this message to anyone that might be interested! Best Regards, Prof. Mehmet Can Akyolcu President of the 30th Annual Biophysics Congress (International)
13. Ulaştırma Kongresi10 Ekim - 12 Ekim 2019Erzurum, Türkiyehttp://ulastirmakongresi.imo.org.trDeğerli Katılımcılar, İnşaat Mühendisler Odası adına, Erzurum ve İstanbul Şubeleri tarafından 10-11-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Erzurum ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası 13. Ulaştırma Kongresi'ne davet etmekten kıvanç duymaktayız. Saygılarımızla; Düzenleme Kurulu
3. Uluslararası Avrasya Tarım ve Gıda Bilimleri Kongresi10 Ekim - 13 Ekim 2019Antalya, Türkiyehttp://www.agrieurasia.comUluslararası Avrasya Tarım ve Gıda Bilimleri Kongresi, Tarım ve Gıda Bilimlerinin tüm paydaşlarını bir araya getiren kongreler dizinidir. Uluslararası Avrasya Tarım ve Gıda Bilimleri Kongresi, genelde Avrupa ve Asya, özelde ise Türkiye ve organizasyonların yapıldığı ülkelerde tarımsal üretimdeki çeşitli konuların irdelendiği, tarım sektörü ve teknolojilerinin tüm boyutları ile ele alındığı, en yeni gelişme ve uygulamaların görüşüldüğü bir bilgi alışverişi ve bu alandaki yeni teknolojilerin tartışıldığı ortam olmaktadır. Üretimden-Tüketime kadar konu ile ilgili tüm paydaşların yer almasını arzuladığımız kongrelerde Gıda, Tarım, Çevre ve Yaşam Bilimleri ana konular olmaktadır. İnsanoğlunun dünyada varoluşundan buyana tarımsal faaliyetler önemli olmuş; toplumlar daha verimli ve daha zengin tarım toprağı kazanmak için tarih boyunca yarışa girmişlerdir. Artan dünya nüfusuyla birlikte tarım yapılan alanlar ve üretim artmıştır. Ancak günümüzde pek çok ülkede tarım alanları nitelik ve nicelik olarak azalmaktadır. Artan nüfus ve kişi başı daha fazla tarımsal ürüne ulaşma arzusunun yanında tarım alanlarındaki bu azalışlar birim alandan daha yüksek nitelik ve nicelikte ürün alma zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu bağlamda günümüzde tarımsal üretim bilimin ışığında yapılması gereken teknolojik bir uğraş haline gelmiştir. Var olan kaynaklardan da en etkin şekilde faydalanmak, daha nitelikli ve daha fazla tarımsal değer elde etmek biz değerli bilim insanlarının asıl uğraşı alanı olmuş ve olmaya devam etmektedir. Pek çok ülkede kısmen yerellik arz etse de tarımda problemler benzerlik göstermektedir. Tarihten günümüze pek çok medeniyetin yaşadığı Avrupa ve Asya kıtalarındaki tarımsal problemler ve bu problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar bütüncül bir yaklaşımla Uluslararası Avrasya Tarım ve Gıda Bilimleri Kongresinde tartışılacak ve sonuçlar çıkarılmaya çalışılacaktır. Kongrelerimizde geniş bir yaygın etki yaratmak için Dünyanın farklı bölgelerinden konularının uzmanı değerli bilim insanları bilim kurullarında görev almaktadır. Dünyanın bir çok ülkesinden bilimsel çalışmaları ile katkı sağlayan bilim insanları da yalnızca Uluslararası Avrasya Tarım ve Gıda Bilimleri kongresine değil Dünya Tarımına katkıda bulunmaya devam edeceklerdir.
12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi09 Ekim - 13 Ekim 2019Antalya, TürkiyeGloria Golf Otel Kongre Merkezihttp://www.travma2019.orgDeğerli Meslektaşlarımız, 9-13 Ekim 2019 tarihinde Antalya’da Gloria Kongre Merkezinde yapılacak olan kongremize DAVETLİSİNİZ. Travma ve Acil Cerrahi, genç nüfusa sahip ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya için de bölgemiz için de risk oluşturan afetler, terörizm, savaşlar ve göçler çok sayıda insanı aynı anda etkileyen bu yüzyılın en önemli sosyal sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan acil cerrahi durumlarda ilk ve uygun yaklaşım, prognoz açısından belirleyicidir, uzayan yaşam süresi ve eklenen sorunlar sebebiyle ayrıca önem kazanmaktadır. Derneğimiz bu bakış açısıyla kurulduğu günden beri idealist bir ekip ruhu ve gönüllülük esası ile gerek dergimiz, gerekse de hastane toplantıları, bölgesel toplantılar, kongre ve kurslar aracılığı ile ulusal ve uluslararası alanda üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Travma ve Acil Cerrahi Kongreleri, bir araya gelerek sorunları konuşmak, ortak çözüm önerilerinde bulunmak ve çalışmak açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Güncel bilgiyi ve uygulamaları, hem cerrahlar hem de cerrahi eğitimi alan kişilerle paylaşmak, temel hedefimizdir. Sizleri dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Antalya”da gerçekleştirilecek olan 12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi’ nde ağırlamaktan, bilgilerimizi, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi paylaşmaktan onur ve mutluluk duyacağız. Saygılarımızla ... Gökhan Akbulut Kongre Genel Sekreter Kaya Sarıbeyoğlu Dernek Başkanı Semra Günay Kongre Başkanı
3. Uluslararası Kozmetoloji ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi09 Ekim - 12 Ekim 2019İstanbul, TürkiyeCVK Park Bosphorus Hotelhttp://www.kozmetikjinekoloji2019.orgSayın Meslektaşlarım, Size 9-12 Ekim 2019 tarihleri arasında CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da düzenlenecek olan 3. Uluslararası Kozmetoloji ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi’ni duyurmaktan ben ve kongre Eş-Başkanı Dr. Marco Pelosi II büyük onur duymaktayız. Kongremiz Dünyada gittikçe yaygınlaşan ve mesleğimizde yeni bir alan olan Kozmetoloji ve Kozmetik Jinekolojinin tartışıldığı, ABD dışındaki en önemli kongrelerdendir. Kongre kar amacı gütmeyen, ülkemizde ve dış ülkelerde Kadın Sağlığı konusunda çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre düzenlemiş bir vakıf olan YİSAV tarafından Avrupa Kozmetik ve Rekonstrüktif Jinekoloji Derneği (European Society of Cosmetic and Reconstructive Gynecology, ESCORG) ve Uluslararası Kozmetik Jinekoloji Derneği’nin (International Society of Cosmetic Gynecology, ISCG) destekleriyle gerçekleştirilecektir. Amerika ve İngiltere Kadın Hastalıkları ve Doğum Birlikleri başta olmak üzere pek çok Kadın Doğum Örgütü ve onların çatı örgütü olan FİGO (Uluslararası Kadın Doğum Dernekleri Federasyonu) tarafından kabul edilmiş olan Kozmetik Jinekoloji, jinekologların önemli çalışma alanlarından birisidir. Kozmetik Jinekolojinin, jinekologların çalışma alanlarından birisi olduğu 2015 yılı başında Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) tarafından da kabul edilmiş, konu T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliğine de bildirilmiştir. 1. ve 2. Uluslarası Kozmetoloji ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi 2011 ve 2018 yıllarında, yine İstanbul’da tarafımızdan düzenlenmiştir. Kongrelere yurtiçi ve yurtdışından bir çok meslektaşımız katılmış ve herkes için çok verimli geçmiştir. 3. Kongre programının içeriği ve konuşmacılar meslektaşlarımızın konuyla ilgili teknikleri öğrenebilmesi için titizlikle seçilmiştir. Genellikle kongrelerde teknikler üzerinde fazla durulmadığından kongremiz, konunun en önemli uzmanlarından teknikleri öğrenmek açısından büyük bir fırsat olacaktır. Kongrede başvuranlar arasından seçilen sözlü ve poster sunumları da yer alacaktır. Bu düşünceler ışığında; 9-12 Ekim 2019 tarihleri arasında, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 3. Uluslararası Kozmetoloji ve Kozmetik Jinekoloji Kongresinde sizide aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla, Prof. Dr. Ferit SARAÇOĞLU YİSAV ve Kongre Başkanı Dr. Marco PELOSI II, MD ISCG ve Kongre Başkanı
10. Ulusal Hidroloji Kongresi09 Ekim - 12 Ekim 2019Muğla, Türkiyehttp://www.hidrolojix.mu.edu.tr10. Ulusal Hidroloji Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS&UZAL) ev sahipliğinde 09-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştirilecektir. Hidrolojiye gönül ve emek veren tüm kesimleri buluşturarak, geleneksel ve yenilikçi teknoloji ve uygulamaların paylaşılacağı, yeni fikir ve projelerin geliştirileceği, katılımcılar arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirecek bir platform oluşturmayı planlamaktayız. Bu kapsamda 10. Ulusal Hidroloji Kongresi’nde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyar, değerli katılımlarınızı bekleriz. Organizasyon Komitesi Başkanı Ceyhun Özçelik, Doç. Dr.
10. International Eurasian Hematology-Oncology Congress09 Ekim - 12 Ekim 2019İstanbul, Türkiyehttp://www.ehoc.org/2019Dear Colleagues, We are pleased to announce that X. International Eurasian Hematology-Oncology Congress will be held between 9-12 October 2019 in İstanbul. We believe deep in our hearts that with its special concept, the International Eurasian Hematology-Oncology Congress will fill in a significant gap in our region and serve not only scientifically but also culturally. Looking forward to meeting with your respected selves between 9-12 October, we would like to extend our kindest regards.
Çocuk Göğüs Hastalıkları 4. Kongresi09 Ekim - 11 Ekim 2019Şişli, İstanbul, TürkiyeMarriott Hotelhttp://www.2019cocukgogus.orgDeğerli Meslektaşlarımız, Sizleri 9-11 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Çocuk Göğüs Hastalıkları 4. Kongresi’ne davet etmekten kıvanç ve mutluluk duyuyoruz. Çocuk Göğüs Hastalıklarının ilgi alanına giren konular, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen hekimlerin günlük mesleki uygulamalarında önemli yer tutmaktadır. Daha önceki yüksek katılımlı kongrelerimizde olduğu gibi 4. Kongremizde de, Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzman ve yan dal asistanlarının yanı sıra, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları ve aile hekimlerinin de bilgi ve becerilerini arttırabileceği zengin içerikli bir bilimsel program hazırlıyoruz. Kongremize ülkemizdeki hemen hemen tüm çocuk göğüs uzmanı öğretim üyeleri katılmakta ve bilimsel katkı sağlamaktadır. Daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi, bilim çevrelerinde bilinirliği yüksek, konularında derinleşmiş yabancı konuşmacılarımız da olacak. Kongre bilimsel programımızı hazırlarken, değerli meslektaşlarımızın talep ve önerileri bizlere çok yardımcı oluyor. 2019 kongremizde de sık karşılaştığımız sorunları konuştuğumuz, yeni gelişmeleri gözden geçirdiğimiz ve uygulamalarımızı güncellemeye yardımcı kurslar, konferanslar ve panellerin yanı sıra, sizlerden gelen çalışmaları tartışma olanağı bulacağımız sözel ve poster oturumları planladık. Diğer yandan, yan dal uzmanlık eğitimine katkıda bulunmayı hedefleyen ve bilim dalımız ile ilgili ülkemizdeki önemli sorunları ulusal ve uluslararası bilim insanları ile tartışma imkanı bulabileceğiniz ortam da oluşturmayı hedefledik. Siz değerli meslektaşlarımızı Çocuk Göğüs Hastalıkları 4. Kongresi’nde aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Sevgi ve saygılarımızla, Prof. Dr. Zeynep Seda UYAN Kongre Sekreteri Doç. Dr. Arif KUT Kongre Başkanı Prof. Dr. Refika ERSU Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği Başkanı
21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi09 Ekim - 13 Ekim 2019Belek, Antalya, TürkiyeTitanic Deluxe Otel ve Kongre Merkezihttp://www.ichastaliklari.orgDeğerli meslektaşlarım, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğimiz, yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurslar ve etkinlikler yapmasının yanı sıra her yıl ekim ayında yaptığı Ulusal İç Hastalıkları Kongresi'nin yirmibirincisini, 9-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Titanic Deluxe Otel & Kongre Merkezi Belek, Antalya’da gerçekleştirilecektir. Bilimsel kongreler içinde en fazla ilgi çeken ve katılımcı sayısı her yıl artan kongremize bu yıl da 3250’yi aşkın sayıda hekim arkadaşımızın katılımını beklemekteyiz. Kongremizde İç Hastalıkları kliniklerindeki çok önemli ve ilgi çeken konuların yanı sıra, kronik hastalıklara yaklaşım ile birlikte tıptaki yeni gelişmeler gözden geçirilecektir. Konuşma konuları titizlikle ve güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir komite tarafından oluşturulmuştur. Son üç kongremizde başlattığımız “vaka tartışmalı oturumlar” bu yıl da sürecektir. Çok ilgi gören bu oturumlarda olgu temelli bir tartışma ortamı oluşturarak çözümler bulunmaya çalışılacaktır.. Organizasyon komitesinin önceliği, katılımcılara geniş konu ve alanlarında deneyimli konuşmacılar tarafından oluşturulmuş olan bilimsel programı kaliteli bir şekilde sunmaktır. Kongremizde sizler için en iyi programı hazırlamaya gayret ettik Son gelişmelere ilişkin konferanslar, iç hastalıklarında kanıt-hastalık ilişkisi oturumları, klinik ve laboratuvarlardaki güncel konuları içeren sempozyumlar programın ana başlıklarını oluşturacaktır. Önceki yıllarda kongrenin yanı sıra kurslarımıza olan yoğun ilgiden güç ve cesaret alarak bu yıl da kongremizden bir gün önce hekimlik pratiğinize ve güncel uygulamalarınıza yardımcı olacağını düşündüğümüz kurslar düzenlemekteyiz. Sınırlı sayıdaki katılımcının yer alacağı bu kurslarda kursiyerler uzman hocalarımızla interaktif bir eğitim imkanı bulacaktır. Her yıl gönderdiğiniz özenle seçilmiş konularda titizlikle hazırlamış bildiriler ve klinik uygulamalar sırasında karşılaştıklarınız ilginç öğretici vakalarınızın kongremizin bilimsel içeriğine katkısı büyüktür. Bu yılda bildirilerinizi beklemekteyiz. Kongre bilimsel programı yanında sosyal program olarak da keyifle vakit geçireceğinize inandığımız kongremizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Saygılarımla, Prof. Dr. Kerim GÜLER Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
4. International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition-PPM 201909 Ekim - 11 Ekim 2019Marmaris, Muğla, TürkiyeLabranda Mares Hotelhttp://www.ppm2019.orgThe Porous and Powder Materials Symposium and Exhibitions, PPM 2013, PPM 2015 and PPM 2017 were huge successes each with over 500 participants from over 50 countries. With numerous plenary and invited talks by the distinguished experts and over 170 oral presentations from various fields in each symposia, PPMs lived up to the high expectations set by the original PPM 2013. The proceeding books of PPM 2013 (ISBN: 978-975-6590-05-8), PPM 2015 (ISBN: 978-975-6590-07-2) and PPM 2017 (ISBN: 978-975-6590-09-6) contained close to 500 full papers and were cited widely after their print. Now, we are ready to hold The 4th International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, PPM 2019 in October 9-11, 2019. The venue of the symposium is one of the most beautiful resort hotels: Labranda Mares in Marmaris, Turkey (www.labrandaresort.com/maresmarmaris). The symposium is anticipated to be one of the largest gatherings of its kind with a broad attendance from academia, research organizations, and industry. The purpose of the symposium is to create an environment for scientific and technological discussions and exchange ideas between academia and industry on fundamental aspects of characterization, manipulation, production and usage of porous and powder materials widely used in construction, sound and heat insulation, coating, ceramics, filling, packaging, storage, waste treatment, metallurgy, textile, pharmaceuticals, hygiene, defense, aerospace and other applications. The symposium will also host an exhibition for displaying products, characterization and production equipments along with several workshops dedicated to specific areas of porous and powder materials. On behalf of the PPM 2019 Organizing Committee, Prof. Dr. Metin Tanoglu and Prof. Dr. Mehmet Polat Symposium Chairs Izmir Institute of Technology
7. Ornamental Plants and 1. International Ornamental Plants Congress09 Ekim - 11 Ekim 2019Bursa, TürkiyeUludağ Üniversitesihttp://uludag.edu.tr/ornamentalplantsDear Participants, I am pleased to invite to participate in "VII. Ornamental Plants" and “1st International Ornamental Plants Congress” to be held between October 9-11, 2019, Bursa,TURKEY. The event is organized by Bursa Uludag University, Faculty of Agriculture, Department of Landscape Architecture. The purpose of this meeting is to bring together researchers and scientists with interest in ornamental pants to address recent research results and to present and discuss their ideas, theories, technologies, systems, tool, applications, work in progress and experiences. The paper presented will be published in different journals after reviewing process. Further information is available on http://www.uludag.edu.tr/ornamentalplants/default/konu. I look forward to hearing from you and hope that you will be able to take time out of your busy schedule to join us for this occasion. Best Regards Prof.Dr.Murat Zencirkıran Head of the Congress
5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology-ICEES 201908 Ekim - 11 Ekim 2019Ankara, Türkiyehttp://www.5icees.comDear Colleagues, We would like to announce that the 5th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (5ICEES) will be hosted by Middle East Technical University (METU) Civil Engineering Department. The conference will be held in Ankara, Turkey at METU Culture and Convention Center during 8‐11 October, 2019. The International Conference on Earthquake Engineering and Seismology is organized every two years since 2011 by the Earthquake Engineering Association of Turkey (EEAT). The principal aim is to gather all national and international researchers in order to discuss current problems regarding the earthquake phenomenon, exchange ideas for the possible solutions in short and long term and to facilitate their participation in a scientific environment. Since we have started this journey as a national conference at METU, Ankara in 2011, there has been an ever increasing interest to the conference from Turkey and abroad with high‐quality contributions to the current research in the fields of earthquake engineering and seismology. We hope this interest will grow even more and we experience a successful conference with a considerable number of participants. During the first three days of the conference, presentations and discussions will be organized through parallelsessions with the participants from numerous universities, research units, governing bodies and private sector companies worldwide. Each session will focus on a particular theme. The participants can present their work both in English and in Turkish. There will be no invited speakers in the conference and every participant will have equal opportunity to present the research findings if approved by the Scientific Committee. The last day of the conference is dedicated to a special workshop honoring the retirement of Prof. Haluk Sucuoğlu (METU). Distinguished international and nationalresearchers are invited to this one‐day event to give their compelling talks regarding different aspects of earthquake engineering and seismology. Further details about the conference and important deadlines will be provided in the future calls. We look forward to hosting you next year at METU, Ankara.
Uluslararası Kronik ve Metabolik Hastalıklar Risk Yönetimi Kongresi06 Ekim - 12 Ekim 2019Antalya, TürkiyeRixos Premium Tekirova ve Kongre Merkezihttp://www.kronikvemetabolik.comDeğerli Meslektaşlarımız, Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de sağlık harcamalarının büyük bir kısmını tedavi ve üçüncül prevansiyon giderleri oluşturmaktadır. Sağlık bilimlerinde trend artık koruyucu sağlık hizmetlerinin ön planda olması, doğal olarak da hastalıklar ortaya çıkmadan önce olası risklerin tespiti ve ortadan kaldırılarak “risk yönetimi ile primer prevansiyon” yönünde ilerlemektedir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmada bir nebze katkıda bulunabilmek umuduyla hazırladığımız “Uluslararası Kronik ve Metabolik Hastalıklar Risk Yönetimi Kongresi”ni bu yıl Ekim ayında Antalya’da ülkemizden ve dünyadan seçkin bilim adamlarının katılımlarıyla gerçekleştiriyoruz. Onların klinik ve pratik deneyimlerini aktaracakları bu bilimsel ortamın, günlük pratiğimize önemli katkıları olacağı inancındayız. Kongremizde hekimlerin klinik pratikte karşılaştıkları sorunlara güncel yanıtlar bulabilmelerini, temel konularda pratiklerini güncellemelerini ve birbirleri ile deneyimlerini paylaşarak hastalarına daha etkin hizmet sunabilmelerini amaçladık. Yabancı meslektaşlarımızın da deneyimlerini paylaşmalarını bekliyoruz. Bu amaçla kongremizi, katılımcıların farklı ilgi alanları ve gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla üçer günlük iki farklı modülden oluşan bir bilimsel program şeklinde hazırlıyoruz. Sizlerin tecrübelerinin ve bilimsel çalışmalarınızın sonuçlarının da kongremizde sunulmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle sözlü sunum ve poster bildiri oturumlarında sunulmak ve değerlendirilmek üzere bilimsel bildirilerinizi bekliyoruz. Katılımlarınızla zenginleşecek olan kongremizde hem bilimsel, hem de sosyal bir kaynaşmanın yaşanacağı kanaatindeyiz.Sizi doğası, kültürel ve tarihi dokusuyla kucaklayacak olan Antalya’da, “Uluslararası Kronik ve Metabolik Hastalıklar Risk Yönetimi Kongresi”nde buluşmak dileğiyle, Saygılarımızla, Dr. İsmet TAMER Kongre Başkanı
7. World Congress for Positive and Transcultural Psychotherapy06 Ekim - 12 Ekim 2019Kemer, Antalya, Türkiyehttp://www.positum2019.orgDear Colleagues, dear Guests! We are happy to invite you to the 7th World Congress for Positive and Transcultural Psychotherapy to be held at the Turkish Riviera. After our last major gathering in 2014 at the same location, you do not want to miss this World Congress and this unique transcultural experience! The leading topic will be “Health – Culture – Psychotherapy” – covering practical, theoretical and future-oriented areas of Positive and Transcultural Psychotherapy and related fields. To celebrate 50 years of Positive Psychotherapy and other anniversaries that will also be in 2019, like for example, 40 years licensed training academy (1979), 40 years of the bestseller book “The Merchant and the Parrot – Oriental Stories” (1979), 25 years WAPP resp. ICPP (1994), we expect some 300-400 participants from more than 25 countries. The program contains plenary sessions, seminars, self-discovery groups, workshops, and lectures. We will have some very special keynote speakers this year to enrich our congress. Support this event actively and participate in the scientific program! Please only use this official congress website (www.positum2019.org) for registration and submission of abstracts. Your family members are also welcome! Please find more details under “registration”. These conferences are a unique opportunity not only for Positive Psychotherapists, but for experts in the field of psychotherapy, psychiatry, psychosomatics, and counselling to get together, exchange experience and meet new colleagues and friends. We look forward to welcoming you at the beautiful Turkish Riviera. An interesting scientific and cultural program, a great hotel with an all-inclusive-arrangement, a spa-area and the Mediterranean Sea are awaiting you. For the Board of Directors of WAPP and the organizers Dr. Hamid Peseschkian-signature Dr. Hamid Peseschkian President of the World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy
6. Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi04 Ekim - 06 Ekim 2019Kuşadası, Aydın, TürkiyeRichmond Ephesus Resort Otelhttp://www.tiphukukukongresi.comTıp Hukukuna ve Tıbbi Bilirkişiliğe ilgi duyan değerli sağlık çalışanları, adli bilimler ailesinin değerli üyeleri, saygıdeğer hukuk mensupları; Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi(SAHUM) olarak beş yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ve yoğun ilgiyle karşılanan kongremizi bu yıl daha geniş katılımla düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda elde ettiğimiz deneyim ve desteklerinizin verdiği güç ile VI. ULUSAL TIP HUKUKU ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ, 4-6 Ekim 2019 tarihlerinde Kuşadası Richmond Ephesus Resort Hotelde gerçekleştirilecektir. Dileğimiz; her yıl geleneksel olarak Ekim ayının ilk yarısında düzenlenen kongremizin daha geniş kitlelere ulaşması ve tıp hukuku alanında gündemi belirlemeye devam etmesidir. SAHUM olarak rafine kalite anlayışımız gereği; üst düzey bilimsel tartışmaların yaşandığı kongremizde yer almasını istediğiniz konuları bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Ülkemizin sağlık sistemindeki hızlı değişiklikler tıp hukukunu ve tıbbi bilirkişiliği daha da önemli bir hale getirmiştir. Nitekim kongremizde ele alacağımız yeni yasalaşan ve yönetmelikle sınırları belirlenen Bilirkişilik yapılanması bu alandaki gereksinimlerin bir yansımasıdır. Bu alandaki güncel durumu ve yakın gelecekte bizi bekleyen sorunları masaya yatıracağımız bu kongrenin alanımıza ve ülkemize yeni açılımlar getirmesi ve yararlı olmasını diliyoruz. Ulusal düzeyde gerçekleştireceğimiz bu kongrede Dünya ölçeğinde tanınan, ülkemizin dört bir yanından konusunda uzman birçok konuşmacıyı ve konuya ilgi duyan katılımcıları buluşturmayı hedefledik. “Bilgi en büyük güçtür.” sözüne inandığımız için; özellikle konuşmacı ve konu seçiminde oldukça titiz davranarak kongreye katılanların her zamanki gibi üst düzey bilimsel programdan memnun olmasını hedefliyoruz. Ülkemiz gündemi için önemli bir konu da bilirkişilik. Bilirkişi yasası ve yönetmeliğinde 2016 ve 2017 yılında yapılan düzenlemelerin yansımalarını yakında göreceğiz. Sağlık sistemimizde yapılan hızlı değişiklikler ve ülkemizin konjonktürü beraberinde bazı yan etkileri de getirmekte. Bu nedenle “Sağlıkta güncel durum” başlığıyla önemli konuları ele alacağımız kongremizde diğer ana temalarımız “Bilirkişilikte güncel gelişmeler” ve “Maluliyet olgularına yaklaşım” olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra “Klinikte malpraktis” ana başlığı altında klinik dallarda tıbbi uygulama hatalarını ele alacağız. Bu kongrede de yoğun ilgi gören ve genç meslektaşlarımıza yararlı olacağına inandığımız Maluliyet Olgularının Değerlendirilmesi Kursu yer alacaktır. Bizler, birbirimizi tanımanın en iyi yolunun birlikte zaman geçirmek olduğuna inanıyoruz. Bilgi paylaşımının elektronik ortamda kolaylıkla yapılabildiği günümüzde kongrelerin sosyal boyutunun daha bir önem kazandığı açıktır. Bu yüzden katılımcı ve konuşmacıların birbirleriyle kaynaşabileceği sosyal programları da kongremizde bulacaksınız. Bilimsel programı sosyal program ile destekleyeceğiz. Kongreye gönderilen bildirilerden seçilecek olanlar, Adli Tıp Bülteninde yayınlanmak üzere değerlendirilecektir. Kongremiz Tübitak Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Destekleme koşullarını karşılamakta olup katılan genç araştırmacıların kriterlere uymak ve başvuru dönemini kaçırmamak kaydıyla Tübitak 2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programından yararlanmaları mümkündür. Tıp hukuku alanında çalışan çok değerli hukukçularımızın yanı sıra tıbbi bilirkişilik ve adli tıp alanında seçkin kuruluşlarda görev alan bilim insanlarının desteğiyle düzenlenen bu kongrenin bilirkişi etiği, uzman mütalaası, tıp hukuku ve sağlık sistemimizle ilgili yeni yaklaşımlara vesile olacağına inanıyoruz. Olanaklarımızı zorlayarak oluşturduğumuz bu organizasyonda, katılımcıların olabildiğince ekonomik bir ödemeyle, bilimsel ve sosyal açıdan zengin bir programla beslenerek mutlu bir şekilde evlerine dönmeleri ana hedefimizdir. Tıp hukuku ve tıbbi bilirkişilikle ilgili güncel gelişmeleri yakalayan, çözüm önerileri getiren ve yakın geleceğe ışık tutacak
1. Uluslararası ve 5. Ulusal Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi04 Ekim - 06 Ekim 2019Belek, Antalya, TürkiyeMaritim Pine Beach Otelhttp://www.votder2019.orgDeğerli Meslektaşlarım, Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Derneği olarak 2019 yılında kuruluşumuzun 10. yıl dönümünü kutluyor ve beşinci VOTDER kongremizi düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar VOTDER olarak 4 Ulusal Veteriner Ortopedi Kongresi ve 22 hizmet içi eğitim kursu düzenlemiş bulunmaktayız. Bu yıl “5. Ulusal Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi”ni uluslararası nitelikte “1. Uluslararası Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi” ile birlikte organize edeceğiz. Siz değerli meslektaşlarımızın en üst düzeyde bilgi, deneyim ve beceri elde edeceğini umduğumuz bu kongremizde; bir VOTDER klasiği olarak bu kongremizde de yurt içinden ve dışından veteriner ortopedi ve travmatoloji alanında tanınmış davetli konuşmacılarımız olacaktır. Teorik ve uygulamalı kurslarımızla hem klinisyenlere hem de akademisyenlere hitap eden uluslararası bir kongre hazırlığı ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılı ve paylaşımcı bir kongre olması amacıyla siz değerli meslektaşlarımızı 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya Belek Maritim Pine Beach Otel’de düzenlenecek olan “1. Uluslararası ve 5. Ulusal Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi”ne bekliyoruz, görüşmek dileğiyle... Saygılarımla, Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ VOTDER ve Kongre Başkanı
4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu04 Ekim - 05 Ekim 2019Kütahya, Türkiyehttp://www.ms-ftr2019.com
Türk Algoloji Derneği 1. Genç Algologlar Kongresi04 Ekim - 06 Ekim 2019Topkapı, İstanbul, TürkiyeKoç Üniversitesi Hastanesihttp://www.algoloji.org.trDeğerli Meslektaşlarım, Sevgili Algoloji Asistanları, Türk Algoloji Derneği çatısı altında, 1. Genç Algologlar Kongresi 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Koç Üniversitesi Hastanesi, Topkapı-İstanbul’da yapılacaktır. Bu yıl İlki gerçekleşecek olan kongremize sizleri davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Derneğimiz aktivitelerine artan bir ivme devam etmektedir. Klinik ve deneysel çalışmaların, olgu sunularının, panellerin yer alacağı bilimsel programın doyurucu bir nitelikte geçmesi amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürmektedir. Uzmanlık öğrencisi kardeşlerimizin ileri yaşamlarında beraber çalışacakları meslektaşlarıyla kaynaşmaları, kendileri ile ilgili eksiklerini veya farklılıklarını değerlendirebilmeleri, bilgi düzeylerini arttırabilmeri için 1. Genç Algologlar Kongresi çok önemli bir fırsattır. Bu sebepten mümkün olan en çok sayıda katılımın gerçekleşeceğini umuyor, kongremizde buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Prof. Dr. Nuri Süleyman Özyalçın Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Uluslararası Katılımlı Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu-MühJeo 201903 Ekim - 05 Ekim 2019Denizli, TürkiyePamukkale Üniversitesihttp://muhjeoder.org.trMühendislik Jeolojisi Derneği (MühJeoDer)’nin kuruluş amaçları arasında yer alan “Türkiye’de mühendislik jeolojisi konusunda gereksinim duyulan bilimsel iletişimi etkin bir biçimde sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, konferans, çalıştay vb.) düzenlemek veya düzenlenmesine destek olmak” maddesi kapsamında her iki yılda bir düzenlenmesi öngörülen Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumlarının üçüncüsü Pamukkale Üniversitesi ile Mühendislik Jeolojisi Derneği'nin ortaklaşa katkılarıyla 3-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinde (Denizli) düzenlenecektir. Ulusal ve Uluslararası seviyede mühendislik jeolojisi ve jeoteknik alanında yapılan araştırmalarla elde edilen teknik ve bilimsel gelişmelerin sunulması, tartışılması ve paylaşılması ve bu alanda çalışan araştırmacıları, mühendisleri, firma temsilcilerini ve öğrencileri aynı platformda buluşturarak bilimsel ve teknik anlamda daha yaygın ve yararlı bir iletişimin ve işbirliğinin sağlanmasıdır. Mekansal Planlamada Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik, Yeraltı Açıklıklarında Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik, Tarihi Yapıların Korunmasında Mühendislik Jeolojisi, Su Yapılarında Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik, Madencilikte Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik, Kaya ve Zeminlerin Jeo-Mühendislik Özellikleri, Mühendislik Uygulamalarında Hidrojeoloji, Jeoteknikte Sayısal Modelleme Teknikleri, Mühendislik Jeolojisinde Tehlike ve Risk, Depremlerle İlgili Zemin Davranışları, Yer Seçiminde Mühendislik Jeolojisi, Kaya Kütlelerinin Karakterizasyonu, Şev Duraylılığı ve Heyelanlar, Mühendislik Jeolojisi Eğitimi, Doğal Yapı Malzemeleri, Jeotermal, Çevre Jeolojisi konularını kapsayan sempozyum; araştırmacıları, mühendisleri, yöneticileri ve akademisyenleri bir araya getirirken, aynı zamanda tüm katılımcılar için gelecekteki eğilimleri ve fırsatları da sunacaktır. Sizleri sempozyumda birlikte olmaya davet ediyoruz. SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
7. Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği Kongresi03 Ekim - 06 Ekim 2019Antalya, TürkiyeKaya Palazzo Hotelhttp://www.utcd2019.orgDeğerli Meslektaşlarım, Organizasyon Komitesi adına sizleri 3-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Kaya Palazzo Belek, Antalya’da gerçekleştirilecek olan VII. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi’ne davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Üreme tıbbı ve cerrahisi ile uğraşan kadın hastalıkları ve doğum hekimlerimizi, aile hekimlerimizi, androloji ile uğraşan hekimlerimiz ve embriyologlarımız ile hemşire, teknisyen gibi yardımcı sağlık personellerimizi kongremizde görmek istiyoruz. Genç bilim insanlarımızı desteklemek, her kongremizde olduğu gibi yine hedeflerimizden biri olacaktır. Üreme tıbbı ve cerrahisi alanındaki tartışmalı ve güncel konuları, dünyadaki ve ülkemizdeki konunun liderleri ve ulusal ve uluslararası katılımcılarımız ile birlikte interaktif bir şekilde tartışarak deneyimlerini siz meslektaşlarımıza aktaracaklardır. Güncel ve oldukça doyurucu bir bilimsel program hazırlamanın yanında, sizlere çeşitli aktivite ve sosyal program içeren oldukça güzel ve heyecanlı bir kongre sunmak için tüm düzenleme ve organizasyon kurulu yoğun bir hazırlık içerisindedir. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD) adına sizleri tarihi, doğası ve kültürü ile Türkiye’nin cennet köşesi Antalya’da ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyacağız... Saygılarımla, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Gülekli
5. İzmir Rüzgar Sempozyumu03 Ekim - 05 Ekim 2019İzmir, TürkiyeMMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezihttp://www.ruzgarsempozyumu.orgElektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubeleri tarafından beşincisi 3-4-5 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi sektördeki son gelişmelerin takip edildiği, sorunların masaya yatırıldığı, rüzgâr enerjisi alanında farklı bileşenlere ait en son teknolojilerin tartışıldığı bir platformdur. Gerek ürün, gerekse hizmet alanında bölgesel bir merkez olan ‘rüzgâr enerjisinin başkenti’ İzmir, sektörün teknik içeriği en yoğun etkinliği olan İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi’ne 5. defa ev sahipliği yaparak günümüz teknolojilerinin yanı sıra geleceğin teknolojilerinin de paylaşıldığı bir ortamı kamuoyuna sunacaktır. Teknik oturumların yanı sıra en yeni akademik gelişmelerin de paylaşılacağı oturumları ile akademi, sanayi, toplum iş birliğine katkı sunacak olan sempozyum bünyesinde, yerli imalat teknolojileri ve üreticilerin karşılaştıkları sorunların da tartışılacağı oturumlara yer verilecektir. Ayrıca sektörün gelişimine paralel olarak bölgede yaşanan sosyal ve çevresel sorunlarıele alınarak çözüm yolları aranacaktır. Sempozyum bünyesindeki sergide sektörde faaliyet gösteren firmaların en yeni ürün ve hizmetlerini 3 gün süre ile tanıtma şansının olacağı etkinlikte, katılımcılar panel ve oturumlarda takip ettikleri teknolojileri doğrudan inceleme şansına erişeceklerdir.
3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi03 Ekim - 06 Ekim 2019Çeşme, İzmir, TürkiyeIlıca Otelhttp://www.tcahd2019.comDeğerli Meslektaşlarımız, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği'nin 3. Uluslararası & 11. Ulusal Kongresi, 3 - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Çeşme Ilıca Oteli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Öncelikle siz değerli meslektaşlarımızı, Çeşme, İzmir’de ağırlamaktan duyacağımız memnuniyetimizi paylaşmak isteriz. "Cerrahi ekip bilinciyle sağlık bakımında kaliteyi arttıralım" sloganı ile yola çıktığımız bu kongremize sizleri davet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği, ilk kongresinden bu yana, 10 kongreyi büyük bir başarı ile gerçekleştirmiştir. Kongrelerimizin giderek büyüyen katılımcı sayısına ulaşmasında arka planda büyük özveri ile hazırlanmış yoğun bir emeğin yanı sıra siz değerli meslektaşlarımızın ilgi ve desteği bulunmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz kongrelerde bilimsel olarak kendimizi geliştirmekle birlikte sosyal paylaşımlar sayesinde pek çok dostluklar da kazandık, her kongrede aramıza eklenen yeni katılımcılarla kazanmaya da devam etmekteyiz. Kongremizin bilimsel programında yer alan bilgi güncelleme oturumları, konferanslar, paneller, karşıt görüş toplantıları ile sizlere her zaman olduğu gibi cerrahi bakım alanındaki son gelişmeleri sunmayı hedefliyoruz. Multidisipliner ekip anlayışıyla gerçekleşen hazırlıklarla her zamanki gibi hem akademisyen hem de alanda çalışan meslektaşlarımıza hitap edecek zengin bir bilimsel program ile karşınıza çıkacağız. Kongremizden bilimsel doygunluğun yanısıra güzel anılarla ayrılmanızı sağlamak için de eğlenceli ve doyurucu bir sosyal program hazırlamaktayız. Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak için tüm meslektaşlarımızı aramızda görmeyi bekliyor, hep birlikte başarılı bir kongre daha geçirmemiz dileği ile sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Kongre Düzenleme Kurulu Adına Kongre Başkanı Prof. Dr. Filiz ÖĞCE
Medi Trio 4 Kongresi03 Ekim - 06 Ekim 2019Girne, K.K.T.C.Cratos Premium Otelhttp://www.meditrio2019.orgDeğerli Meslektaşlarımız, Sizlerin değerli katılımları ile renkli ve verimli geçen Medi Trio 3 kongresinin ardından, Medi Trio kongremizin dördüncüsünü 2-6 Ekim 2019 tarihlerinde Cratos Premium Otel, Girne, K.K.T.C.’de gerçekleştirmeyi planladık. Akademik Solunum Derneği, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı ve Türk Pediatri Kurumu’nun birlikte düzenlediği kongremiz; araştırmaların ve son gelişmelerin paylaşıldığı verimli bir ortam yaratmakla birlikte, alanlarında değerli hocalarımız ve uzmanlarımızın katkıları ile bilimsel anlamda da oldukça zengin olacaktır. Kongremiz aynı zamanda üç ana bilim dalının kesişme noktalarına değinecek olup, birlikte çalışmak ve kaynaşmak imkanı verecektir. Tüm bu dileklerin gerçekleşmesi, hem bilimsel hem de sosyal alanda güzel bir toplantı yapabilmek ve ilk iki kongremizin başarısını tekrarlamak için sizleri Kıbrıs’a davet ediyoruz. Saygılarımızla, Prof. Dr. Bülent TUTLUOĞLU Akademik Solunum Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat TOPRAK Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Haluk ÇOKUĞRAŞ Türk Pediatri Kurumu Genel Sekreteri
7. Ulusal Fıtık Kongresi03 Ekim - 06 Ekim 2019İzmir, Türkiyehttps://www.turkfitikdernegi.org

Lütfen oylayınız

900 puan
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Yorum yaz

Bu eposta sistemde kayıtlı! Giriş formu veya başka bir.

Yanlış kullanıcı adı veya şifre

Üzgünüz yorum yazabilmek için üye olmanız gerekiyor

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…