İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin
ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

Devamını Oku

ÇİÇEKDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ÇİÇEKDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıf, unvan,
adedi, eğitim durumu belirtilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.
Sıra No Sözleşmeli Çalışacağı Unvanı Sınıfı Adedi Eğitim Durumu
1 Eğitmen G.İ.H. 1 Sınıf Öğretmenliği / Lisans Mezunu Olmak

Devamını Oku

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 41 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden: (ÇOMÜ)
ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR
Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve
Doçentlerin Rektörlüğe; Doktor Öğretim Üyelerinin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Doktor Öğretim Üyesi
kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Devamını Oku

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular
2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Mersin Üniversitesi Akademik
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir.
(Bakınız: www.mersin.edu…)

Devamını Oku

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2 SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALACAK.

1
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
İlan Başlama Tarihi : 21.06.2019 Son Başvuru Tarihi : 05.07.2019
Başvuru Yeri : Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak üzere, giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak suretiyle, 657

Devamını Oku

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 79 AKADEMÄ°K PERSONEL ALACAK

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’nden
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
ile Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca,
aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası
(personel.aksaray.edu…) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde belirtilen

Devamını Oku

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 15 AKADEMÄ°K PERSONEL ALACAK

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince
Öğretim Üyesi alınacaktır.
1- Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
İlkeleri’ndeki esaslar uygulanacaktır.

Devamını Oku

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:
(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI)
(DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)
Üniversitemiz Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.
maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru

Devamını Oku

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…