İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 35 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri,
12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi
kadrolarına eleman alınacaktır.

Devamını Oku

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 36 AKADEMÄ°K PERSONEL ALACAK

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde
yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Devamını Oku

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.
maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İlanımıza www.amasya.edu… adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU

Devamını Oku

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri
Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48
inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan
edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

Devamını Oku

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 53 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları
belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi
alınacaktır.
Adayların, başvurularını 22 Mayıs 2019 – 14 Haziran 2019 tarihleri arasında aşağıdaki
açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına

Devamını Oku

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
İlanımıza www.amasya.edu… adresinden ulaşılabilir.
İLAN
NUMARASI BİRİMİ BÖLÜMÜ

Devamını Oku

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:
1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır. Atanacakların 2547
Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23 ve 24 (e) maddelerinde
belirtilen asgari koşulların yanı sıra 04.12.2018 tarihli Üniversite Senato kararı ve 27.12.2018
tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşulları sağlamaları

Devamını Oku

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018
tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

Devamını Oku

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak
üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)
1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesinin suretini, yayın listesini, tebliğleri ile
bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Devamını Oku

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…